Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
header
  Az Ujság  
 
Budapest
Budapest
1905. okt. 22.  
  Édes jó
Apánk
Holics Zsigmond
!  
  Vasárnap délután van; idebent vagyok a szerkesztőségben, senki sincs itt rajtam kívül, csak egy öreg óra, a mely tik-takkolva hirdeti, hogy repül az idő, vénülünk,… Hát
Apa
Holics Zsigmond
hogy hallgatja az órát? Remélem jobban mint eddig, egészségesebben. Már régen várjuk hiába a postát,
n
Jegyzet
Szklenár Teréz
Szklenár Teréz
levele, egy utalvány 1905. október 21-én kelt.
Móricz
Móricz Zsigmond
soraiból arra következtethetünk, hogy még nem kapták meg. Viszont
Holics Janka
Holics Janka
a levél egy későbbi pontján ezt írja: "Megkaptuk a küldeményt". Elképzelhető, hogy megkapták a már említett
Szklenár Teréz
Szklenár Teréz
-levelet, melyben harminc koronát küld és röviden ír hogylétük felől,
Holics Janka
Holics Janka
és
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
még ezen felül érdeklődik
Holics Zsigmond
Holics Zsigmond
állapotáról.
semmi hirt sem tudunk az állapotáról s ebből azt következtetjük, hogy javult. Az ember akkor szokott irni, ha baja van.  
  Mi is csak azért nem irtunk mert mindig vártuk, vártuk a levelet. Mindennap elmondjuk s elgondoljuk számtalanszor:  
  – Mit csinálnak most
Vashegyen
Vashegy
? De nem válaszol rá senki, csak az aggodalom bent a lelkünkben. Azt a sok kinos éjszakát érezzük át különösen mi is, a mit át kellett szenvedni édes jó
apánknak
Holics Zsigmond
s ugy érezzük sokszor, hogy elfogyott a távolság köztünk és mi a szomszéd szobában várjuk, lessük mikor könnyebbül már lényegesen a betegség.
Zahler
Zahler Emil
dr. többször kérdezösködött, nem állott-é be szembeszökő javulás, de nem tudok válaszolni neki. Azt mondja, csak ez az átkozott ösz és tél ne volna, minden jobban lenne; most
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
ilyen bajnál, a hol a lélegzéssel van nagy összefüggésben a betegség, legnagyobb orvosság a friss, enyhe szabad levegő. Csak a tavaszt lehessen türhetően megérni, akkor teljesen rendbejön minden s
Apa
Holics Zsigmond
egészen visszanyeri régi egészségét s velünk együtt élvezheti az életet számtalan évekig. Most, a mennyire lehet csak jól szellőztessék a szobát s ugy hogy meg ne hüljön a tüdeje. A dagadás nem lohad még? Az orvos azt mondja, hogy az még jóhosszu ideig nem fontos, lohad-é, mert annak a folyamatnak kell rendesen lefolynia, a melyik előidézte, s mihelyt ez meglesz, gyöngéden magától felszivódik. Csak reménység édes jó
Apa
Holics Zsigmond
! Én ugyan bizonyosan hiszem, hogy már könnyebben érzi magát, de azért azt irom, hogy semmi esetben se engedjen a testi baj következtében lelki bajoknak is helyet. Más is volt már sulyos bajban és kigyógyult. Az ilyen lassu lefoyásu betegségek inkább leverös mint veszedelmesek; jobban kétségbeejtik a beteget s jobban el veszik az életkedvét, mint sem az életét veszélyeztetik. Az rendesen ugy szokott lenni, hogy a kit valami gyors, heves betegség lep meg, gyuladás, tifusz stb. az utolsó perczéig nem hisz a veszedelemben, bárha még olyan komoly is az. A kit meg egy lassu, hosszu ideig tartó nyavalya tart ágyban, az ha nem életveszélyes is a kórság, akkor is folyton emészti magát kétségbeesett gondolatokkal. Az orvosok azt mondják, hogy
Apának
Holics Zsigmond
nem orvosságra, hanem jókedélyre van szüksége; egyszerüen be kell várni, míg a nyugalom, csönd s fájdalom az, a mi most hiányzik, az enyhe, jó levegő szépen keresztül viszi a kórt. Ezért nem tudok sem irni, sem ha ott volnék mondani egyebet csak azt, hogy ne engedje magát oda semmiféle ideges, fájdalmas, szomoru gondolatnak. Legfőbb orvosság az, ha szépen nyugalmasan és lehetöleg derülten várja míg a napok s a hetek eltelnek. Ha még meg nem jött volna a könyebbülés, nem sokára itt lesz már biztosan: a daganat apad, a lélegzés könyebb lesz s akkor mindjárt könyebben lehet még apró örömöket is élvezni.  
  Innen semmi különös ujságot nem irhatok. Mindnyájan élünk a régi csendben, rendben és jó hangulatban. Édes
apám
Móricz Bálint
most végezi az
Istók
Istók József
házát, novemberben már bele költöznek.
Dezső
Móricz Dezső
nov. 16.án teszi az első alapvizsgáját.
Miklós
Móricz Miklós
a Biztosító Társulathoz (Első Magyar Általános) megy hivatalnoknak.  
  Én pedig és az én édes
feleségem
Holics Janka
egészségesek vagyunk s boldogságunkat csak az rontja hogy
Apa
Holics Zsigmond
állapotán busulunk.  
  Csókolja
Törölt
« k »
ezek után sirig szerető fia
Zsiga
Móricz Zsigmond
Aláírás
.  
  Édes jó !  
 
Zsiga
Móricz Zsigmond
megírta szegény beteg
apának
Holics Zsigmond
amit én is gondolok, azt hogy mindig oda gondolunk és várjuk, mikor kapjuk már azt a jól eső hírt, hogy jobban van. Hiszen az Isten kezében van a sorsunk, tegnap is ezt beszélte itt a megboldogult
nagybátyjuk
Pallagi Gyula
özvegye
Szilágyi Julianna
, hogy a nagyapja, aki 89 éves már évek óta többször annyira volt, hogy az orvos kijelentette, hogy 1 hétnél nem él tovább és most megint annyira erős, hogy fent jár. Mi is bízunk, hogy
apa
Holics Zsigmond
még ez után a tél után teljesen magához tér, megegészségesedik. –
Pali
Holics Pál
ott van még? Hát
Jenő
Holics Jenő
? Nem tudunk most semmit rólatok.  
  Most pedig bocsássatok meg jó , hogy én mindig a száraz és rideg anyagiról és prózáról irok, de mikor ez az élet.  
  Legelöször is arra kérlek
mama
Szklenár Teréz
, kérdezd meg a doktor úrtól, igaz-e vagy bárki mástól, aki megbizható – igaz-e, hogy ennek az
Annának
Anna cseléd
a testvére Zsuzsi halálos beteg-e? Azt irta neki a bátyja most, hogy így van és jöjjön haza. Most ez hétfőn menni akar. Ha így van, nem tehetek ellene, nem tarthatom itt, bár nekem elég bajt csinálna vele, ha elmenne, – csakhogy én ezt nem hiszem, mert már a minap is írt neki, haza hívta, hogy a feleségének kis babája lesz, rá szüksége volna. Ad neki havi 7 koronát. Hát ezt okvetlenül tudd meg kérlek, tán
Jenő
Holics Jenő
is megtudhatja és rögtön irasd meg nekem.
Nagymama
Szklenár Jozefin
oda adta nekik a 70
kr.-t
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
koronát
, amit
Anna
Tomasovszky
küldött. Hát
nagymama
Szklenár Jozefin
hogy van?  
  A másik pedig ez a kérés: Tegnap irtam
Lajos
Szerényi Lajos
b.-éknak és kértem, hogy küldjenek 1–2 véka almát nekünk, persze pénzért. Nem tudom, megteszik-e, – (a lekvárt már oda küldték
Vashegyre
Vashegy
?) de nagyon szeretnénk, mert ez ő almájuk nagyon szép és itt szinte megfizethetetlen az ilyen alma.  
  Hát ha pl.
nagymama
Szklenár Jozefin
elmenne oda, vegye rá őket, hogy ne sajnálják a pakolást, minden költségüket megtérítjük, csak küldjenek. Ha azonban ezidő szerint nektek ez kivihetetlen lenne, ne törődjetek vele.
Jenő
Holics Jenő
csak annyit irjon meg, számíthatunk-e rá, vagy nem, mert akkor itt veszünk mégis.  
 
Anna
Tomasovszky
csak tegnap volt itt rövid időre azóta, a Laczi ügye (
nagymama
Szklenár Jozefin
ismeri) elsimult. Egyik barátja a felügyelőtől dohányt lopott, hát azzal a feltétellel hagyták ott, ha azzal a fiuval, nem barátkozik többet.  
 
Evelin
Handzóné Evelin
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
rokona, "nagyapjának unokahúga". Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, kiad. F. Csanak Dóra, 2 köt. Új magyar múzeum 7 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:338.
írt neki panaszos levelet, hogy 12
frt-ot
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot
vesztett el egy 3
frt-os
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintos
uj tárczával együtt. Csupa rossz hír. A mult vasárnap itt volt
Mánczos Zoli
Mánczos Zoltán
Jurinnal
 [?]
[unclear1]
visitelni. –  
 
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néninek most hál Istennek semmi baja, tegnap már ő hivott meg ebédre.
Fükő
Fükő János
megint halasztást kért,
n
Jegyzet
Fükő János
Fükő János
pénzbeli tartozása. Lásd az 1904. szeptember 23-án kelt levél jegyzetzetét.
míg a lába begyógyul.  
  Hát a sok krumplit eladtad
mama
Szklenár Teréz
? Megveszik? Ide nem lenne érdemes küldeni. – Megkaptuk a küldeményt, köszönjük. – Van egy kedves kis cziczánk, folyton ugrál itt és rendetlenkedik.  
 
Zsiga
Móricz Zsigmond
a jövő hó közepén tervezi a
szatmári
Szatmár vármegye
utat.
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
az 1905. július 12. és 23. között járt
szatmári
Szatmár vármegye
népköltési úton. Negyedik népdalgyűjtú útjára 1906. februárjában indult. Forrás: Hamar Péter, Ködösítés nélkül, (Budapest: Kairosz Kiadó, 2008), 73.
Hát ti hogy lesztek ott? Nem kell 1-én kiköltözködnötök?
n
Jegyzet
Szklenár Teréz
Szklenár Teréz
1905 júniusi levelében olvassuk, hogy
Holics Zsigmondot
Holics Zsigmond
1905. június elsejével áthelyezték
Dernőre
Dernő
, de a család átköltözésére kapott három hónapot. Forrás: Móricz Virág, Anyám regénye (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988), 225.
 
  Mindnyájatoknak kezét csókoljuk,
Jenőt
Holics Jenő
,
Palit
Holics Pál
csókoljuk és
apának
Holics Zsigmond
egészséget kívánunk  
 
szerető gyermekeitek JankaKOHA_AUTH:313721 és ZsigaKOHA_AUTH:120256 , aki most az Akadémiában van.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
Csak azt az AnnaLOK:00013 -féle ügyet minél előbb tudassátok kérlek, ha lehet.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image
image
image