Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Elérkezett végre a várva várt nap, midőn minden betegségtől megtisztulva, ujjult erővel s kedvvel foghatok hozzá a már két hete elhanyagolt tanulmányhoz.
n
Jegyzet
Móricz István
Móricz István
az 1900–1901-es tanévben a Kisújszállási Főgimnázium magántanulója volt, összevonva végezte a hetedik és a nyolcadik osztályt. Forrás: Pallagi Gyula, szerk., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1900–901. tanévről, (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1901), 115.
 
  Előszedtem minden könyvemet, átvizsgáltam összes könyveimet, összehasonlítottam a
Gyula
Pallagi Gyula
bátyámtól küldött könyvjegyzékkel,
n
Jegyzet A Kisújszállási Főgimnázium évkönyve osztályonként, tanegységekre lebontva tartalmazza az előírt tankönyveket és irodalmat a kiadásra vonatkozó adatok megjelölése nélkül.
Móricz István
Móricz István
alábbi listáját az 1900–1901. tanév évkönyve alapján egészítettük ki, illetve korrigáltuk: Pallagi Gyula, szerk., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1900–901. tanévről, (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1901), 76–80. Az általa feltételezhetően használt kiadások adatait az OSZK katalógusa alapján adtuk meg.
s azt találtam, hogy csak egy néhány darab hiányzik közüle. A hiányzókat, – mint
Gyula
Pallagi Gyula
bátyám írja –, nem küldheti el, s azt ajánlja, hogy te rendeld meg a „Központi Antiquariumban
Budapest
Budapest
, Muzeum körút” –  
  Fel is irom a hiányzó darabokat: A VII.
o.ból
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
osztályból
általam a legszükségesebbnek találtak a
köv:
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
következők:
1.)
Gergely
Gergely Károly
Kovács Összehasonl. vallástörténet  
n
Jegyzet Gergely Károly, Összehasonlító Vallástan a gymnasium VII. osztálya számára (Debrecen: Csokonai, [s. a.]).
2.)
Névi
Névy László
Sakespeare
Shakespeare William
: Julius Caesar  
n
Jegyzet William Shakespeare, Julius Caesar, ford. Vörösmarty Mihály, bev. Névy László, Jeles írók iskolai tára 12 (Budapest: Franklin-Társulat, 1898).
3.)
Pirchala
Pirchala Imre
: Vergilius Aeneis  
n
Jegyzet Pirchala Imre, Jegyzetek Vergilius Aeneisenek I-XII. énekéhez, Görög és római remekírók iskolai könyvtára (Budapest: Eggenberger, 1896).
4.)
Geréb József
Geréb József
: Szemelvények: Herod. Műveiből   .
n
Jegyzet Geréb József, szerk., bev., jegyz., Görög-prózai szemelvények Herodotos, Xenophon és Platon irataiból: A gymnasium felsőbb osztályai számára (Budapest: Eggenberger, 1897).
5.)
Schill
Schill Salamon
: Gör. irod. tört.  
n
Jegyzet Schill Salamon, Görög irodalomtörténet: A gymnazium VII. és VIII. osztálya számára (Budapest: Franklin-Társulat, 1897).
6.)
Csiki
Csiky Gergely
: Elektra   .
n
Jegyzet Szophoklész, Elektra, ford. Csiky Gergely, jegyz. Losonczi Lajos (Budapest: Franklin-Társulat, 1896).
7.) Dr.
Horváth B
Horváth Balázs
. Római Régiségek   .
n
Jegyzet Wagner József, Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata: a tanuló ifjúság használatára, ford. Horváth Balázs (Budapest: Lampel, 1896).
8.) –  
  A VIII.
o.ból
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
osztályból
csak a
köv:
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
következők:
1.)
Csiki Lajos
Csiky Lajos
: Egyh. Alkotmány   ;
n
Jegyzet Csiky Lajos, Az evangéliom szerint reformált magyarországi keresztyén egyház alkotmányi szervezete és törvényei (Debrecen, 1897).
2.)
Gyomlai
Gyomlay Gyula
: C. Tacitus   .
n
Jegyzet Gyomlay Gyula, szerk., bev., jegyz., Szemelvények P. Cornelius Tacitus nagyobb történetei műveiből (Budapest: Eggenberger, 1894).
3.)
Szemelv.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Szemelvények
Geréb J
Geréb József
: Herod: Xenop. és Plató  
n
Jegyzet Geréb József, szerk., bev., jegyz., Görög-prózai szemelvények Herodotos, Xenophon és Platon irataiból: A gymnasium felsőbb osztályai számára (Budapest: Eggenberger, 1897).
4.)
Péterfi
Péterfy Jenő
Gyomlai
Gyomlay Gyula
Alex
Alexander Bernát
Szemelv: Platon és Arist. műveiből   .
n
Jegyzet Alexander Bernát, szerk., Platon és Aristoteles: Szemelvények, ford., jegyz. Péterfy Jenő, Gyomlay Gyula (Budapest: Franklin-Társulat, 1893).
 
  Igen itt még megjegyzem, ha ezt megrendeled utánvét mellett ne felejtsd el a hozzá való fordításokról is gondoskodni, mert a nélkűl előttem egy: „durva szobor anyag, mellette a művész; ki nem ért a szobor
elkészítéséhez.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
elkészítéséhez."
Aztán meg szeretném ha nem kellene annyi fordításra készülni, mert fáj a fejem tőlle, hát a mit lehet, hagyj ki, különben írok
Gy
Pallagi Gyula
. bátyámnak is, hogy segítsen, illetve kevesbitsen a mit lehet. Pl: Itt van a Némethez a VII. osztály anyaga közt: Iphig. Aulisban   ,
n
Jegyzet
Goethe
Goethe Johann Wolfgang von
Iphigenia Taurisban   c. drámájáról van szó.
Móricz István
Móricz István
összetévesztette
Euripidész
Euripides
Iphigenia Aulisban   c. művével, mely szintén tananyag volt a hetedik osztályban Görögpótló irodalomból. Forrás: Pallagi Gyula, szerk., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1900–901. tanévről, (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1901), 77.
Schill
Schiller Friedrich
: Vilhelm Tell   , Magy. szöveg németre; Ez nincs meg nekem, de megírom
Gy
Pallagi Gyula
. bátyámnak, hogy ha lehet, cseréljük fel a már általam fordított:
Schill
Schiller Friedrich
: Jungfrau von Orleans   és
Goethe
Goethe Johann Wolfgang von
: Herm.és Dor. val.  
n
Jegyzet A Kisújszállási Főgimnázium értesítője szerint német nyelvből a hetedik osztályosoknak
Goethe
Goethe Johann Wolfgang von
Hermann és Dorottya   c. művének I., II., IV. és IX. énekét, míg
Schiller
Schiller Friedrich
Tell Vilmosának   I. és IV. felvonását kellett fordítani alaki és tárgyi magyarázatokkal. Nyolcadik évfolyamon
Goethe
Goethe Johann Wolfgang von
Iphigenia Taurisban   c. drámájából az első és az ötödik felvonás esztétikai magyarázatokkal kísért fordítását kellett elkészíteni.
Schillertől
Schiller Friedrich
Az orléans-i szűz   nincs említve. Forrás: Pallagi Gyula, szerk., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1900–901. tanévről, (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1901), 78, 80.
 
  Azt sem tudom mi az az Elektra   ? és Róm. régiségek   továbbá Gör irod tört   . Ezt talán nem kell könyv
n.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
nélkül
tanulni, csak elolvasgatni; ugy okoskodtam, hogy talán
G. pótlóhoz
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
görögpótlóhoz
kell.
n
Jegyzet
Euripidész
Euripides
Elektráját  
Csiky Gergely
Csiky Gergely
fordításában, akárcsak
Schill Salamon
Schill Salamon
Görög irodalomtörténetét   a Görögpótló irodalomhoz kellett elolvasni, utóbbi nemcsak hetedik, de nyolcadik osztályban is tananyag volt.
Wagner József
Wagner József
Római régiségek   c. könyve a Latin nyelvből volt kötelező nyolcadikban. Forrás: Pallagi Gyula, szerk., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1900–901. tanévről, (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1901), 77, 79.
Továbbá bosszant az:
„Ábrázoló Geometria
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
"Ábrázoló Geometria"
n
Jegyzet Horti Henrik, Rajzoló Geometria, 2 köt. (Budapest: Lampel Róbert, 1899).
– ez sincs meg nekem, de nem tudom mire való az, talán nem is szükséges?!
n
Jegyzet Hetedik osztályban
Horti Henrik
Horti Henrik
könyvének első kötete, nyolcadikban a második kötete volt tananyag Görögpótló rajzból. Pallagi Gyula, szerk., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1900–901. tanévről, (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1901), 77, 80.
Szeretnék én elmenni hozzád vagy két hétre az összes könyveimmel, legalább megreguláznánk egyik másik könyvet a mi sok, kisebbre vennénk. Azt hiszem nem szükséges feltétlenül az Od. szótár sem?
n
Jegyzet eposzaihoz két szótár is készült a 19. sz. végén: Lévay István, Görög-magyar szótár Homeros Iliasa- és Odysseájához, a homerosi alaktan rövid vázlatának függelékével (Eperjes: Floegel, 1876).; Elischer József és Fröhlich Róbert, Szótár Homeros két eposához: Iskolai használatra (Budapest: Lauffer, 1875). Nem tudjuk,
Móricz István
Móricz István
melyikre gondolt, mindenesetre a Kisújszállási Főgimnázium értesítője egyiket sem szerepelteti a tananyag részeként.
 
  Nem szeretem ezt a sok Latin Gör. Ném. fordítást, kimentem a sodrából, de lehet hogy bele jövök. Nem jó volna-é elmenni hozzád, vagy
K.szállásra
Kisújszállás
?  
  Ma Kedd estve van, most rendeztem el a könyveimet, s felvettem a hétre négy tárgyat egyelőre, míg bővebb felvilágosítást kapok tőlled, s én is gyakran fogok írni neked. Felvettem az Irod. tört. ből  
n
Jegyzet Góbi Imre, A magyar nemzeti irodalom története: Középiskolák számára ( Budapest: Franklin, 1892).
az 1–15 lapig azaz A
Bev.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Bevezetés
– a
Ref.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Reformáció
koráig szólló részt. Az Okny. tört. ből  
n
Jegyzet Mangold Lajos, A magyarok oknyomozó történelme: A középtanodák 8. oszt. számára (Budapest: Franklin-Társulat, 1896).
a 1–27 lapig azaz, az első szakaszt, mely szóll a
Ker.ség befog.ig
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Kereszténység befogadásáig
vagy a
Kir.ság
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Királyság
megalapításáig. Pol. Frajzból  
n
Jegyzet Varga Ottó, Politikai földrajz: A gimnáziumok VII. osztálya számára és magánhasználatra (Budapest: Eggenberger, 1883).
a 22ik laptól a 41ig vagyis Angolország és
Skand.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Skandinávia
Pol.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Politikai
rajzát. Geometriából: a 155
l tól
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
laptól
a 173ig azaz a Stereometriai alapfogalmakat egészen a
Geom.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Geometriai
testekig.
n
Jegyzet Franczia Kiss Károly, Mértan a középiskolák felső osztályai számára (Székesfehérvár: Számmer, 1893).
Azt hiszem elég ennyi egyelőre.  
  Más különben a gyerekek felől lehet tanulnom, egyébb dolgok nem háborgatnak, csak pénzem -ünk van kevés majdnem – „0” –. De azért mert nem fizetnek, majd behajtja a csendőr a héten a 173
kort.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
koronát
 
  Csókol
sz.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
szerető
testvéred  
 
Pista
Móricz István
Aláírás
.  
  1900. Nov. 27.  
  Vettem egy 25
frt os
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintos
uj ezüst órát 13
frt ért,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintért,
szép óra, pontosan jár. Ha szükséged van rá, elküldhetem neked, de én se dobom a sarokba.  
  Csináltam egy öltözet ruhát télit meleget 24
frt ért,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintért,
van két hízónk és 6 malacunk, még nem öltünk az idén.  
  Ha megöljük az egyiket, kapsz májas, tüdős véres hurkát?
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
élet van ott? De vágyok rá!!!!
Dezső
Móricz Dezső
is
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
.
Édes apám
Móricz Bálint
Helmeczen
Helmec
dolgozik kisebb munkát. Megbántam az ide jövetelt.  
  Az álló írás
n
Jegyzet Értsd: álló betűkkel való írás.
sehogy sem megy, pedig gyakorlom, ha jól fogok tudni akkor írok ugy neked csókol
Pista
Móricz István
Aláírás
 
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

1900 nov. 27
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image