Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Ugyan nekem volna illetve tartaná tisztem, hogy kíkűldetésemmel beszámoljak, de erőm elhagyott úgyannyira, hogy még a másik szobáig se vagyok képes elgyalogolni. Gyalog jöttem haza a minisztériumból, s
Záhlernél
Zahler Emil
voltam, a ki legujabb kezelő orvosom.  
  Hogy oda térjek, a mi
tulajdonképeni
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
tulajdonképpeni
tárgya levelemnek, voltam
Szásznál
Szász Károly
. Aki is űdvözölvén kér, hogy jőjj fel hozzá. Bármikor szívesen rendelkezésedre áll a hivatalban 1–2 ig a házánál pedig 6 órától. A tiszteletdíjad kiutalványoztatván, felveheted. Most nem ízent, csak azt kérdezte hogy vagy? A mire én azt feleltem: Jól. Ezzel kezet fogtunk egymással és én felmentem a szobámba a kabátomért hogy nemsokára haza menjek, mert igen kezdett esni az eső. S útközben érdekes találkozásom volt
Jeszenszkivel
Jeszenszki
a ki kézcsókjait küldi s
Janka
Holics Janka
Nagysámnak és igen
őrűlt
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
örült
hogy találkoztunk. s
Prokopnénál
Kosatkó Anna
udvarol egy szép leánynak a kitől mint mondja elég vakmerő volt hajat és zsebkendőt kérni. Volt valahol egy leánynak a sírjánál, a kínek hantjairól virágot fog küldeni
Jankának
Holics Janka
mivel igen kedves barátnője volt az elhunyt és
őrűlni
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
örülni
fog neki. Ezzel elbúcsúztunk, mert sok dolga volt, de ő valószínűleg fogalom zavartan volt azaz személycserében, mert hihetőleg neked mesélte el bennen eseményeit, kiemelvén egy némely zsúrokat.  
  De már nem irok, mert az
újam
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
ujjam
elfáradt te hát csokollak egész családoddal egyetemben szerető testvéred  
 
Budapest
Budapest
1905 XI/7én  
 
Pista
Móricz István
Aláírás
 
 
  Meghúzták a harangot
  Tót Máténak
  Vége van már a falu
  Korhelyának
  Nem félnek a gyerekek
  Véres szemétűl
  Az asszonyok nem futnak
  Jövetelétől.
 
 
  Fehér deszka koporsó
  Lett lakása
 
Törölt
« Mint a többi halotté »
  Nem pesten mesterkedett
  Annak ácsa
  Ötszál deszka, jó erős
  Gyalulatlan
 
Törölt
« Elég csendes pihenő »
  Csendesen pihenhet Tót
  Máté abban.
 
 
  Falu szélén kis házban
  Fekszik mint
Törölt
« tőke »
tőke
  Szép csendesen magában
  Temető szélbe.
  Csak egy varju száll a
  Kerítésére,
  Egy bőr egér csap be
  Nyugvó helyére.
 
 
  Csak a szellő lengetí
  Űngét, gatyáját
  Karos széken heverő
  Pántlikás kalapját.
 
 
  Csak a setét-körít rá
  Bakacsín fátyolt
  Halál
 [?]
[unclear1]
lepke magából
  Egyszerű csokrot.
 
 
  Csak egyszer
Törölt
« »
zavarja fel
  Zaj a csendet
  Valaki lopódzott el
  oda egy cseppet
  Valaki búg zavaros
  Sírás formát
  Koporsójára teszi
  Virág szálát
 
 
  Lábuj hegyen osson el
  Mert a kutyák
  A halottnak vonítnak s
  Elríasztják.
 
 
  Sikoltva fut onnan el
  És a szellő
 
Törölt
« El el kap egy »
Egy egyelejtett
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
szót kap el
  A bolond. ő!
 
 
  Falu korhely emberét
  A falu bolondja
  Felkeresi s és e földőn
  El nem hagyja,
  A sírásók míg viszik
  Mondogatják – –
  Mégis csak megleli
  Zsák a foltját.
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image