Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Úrnak.  
 
Budapest
Budapest
.  
  IX. Üllői út 91 sz. II. em.  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Tegnap olyan fájdalmasan nehéz véleményt mondtál a nagy általánosságról, melybe szorosan engemet is bele értettél, hogy nem hagyhatom szó nélkűl.  
  Nem ismersz te engem, hogy így törsz pálczát felettem.  
  Nem gondoltad te, mennyire szeretlek téged, a
feleségedet
Holics Janka
, mint egész családunkat. Jobban mint kimondani, mint kimutatni tudnám.  
  Azért megyek oly ritkán hozzátok, mert fáj látnom,
hogy
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
a ti igazi családi boldogságotok annyira megterheli, megzavarja a nehéz életgondja, hogy alig találhatja fel a szemlélő azt a zavartalan derűs, édes családi életet, örök zavartalan kedélyt, a mint én elképzelek a
hazás
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
házas
élet első éveiről. És tétlenűl kell néznem, mert tehetetlen vagyok csak parányra is előmozdítani a mit szívemből szeretnék, jóléteteket és boldogságotokat; sőt nyomorúságos helyzetem miatt, még ínkább károtokra lehetek.  
  Azt az öt koronát a mire gondoltál a meghatározott időre 15én délután elvittem hozzátok, de nem voltatok otthon, egy czédulán olvastam a mit
Annának
Anna_cseléd
írtatok, hogy a városligetben vagytok. A mint haza mentem, olyan helyzetet láttam, hogy oda akartam volna
édes anyámnak
Pallagi Erzsébet
nem azt az 5 koronát, hanem ha loptam volna is és azóta nem volt módomba megadni s nem is tudom mikor lesz.  
  Azért tartom jobbnak távol maradnom tőletek, mert félek terhetekre lenni.  
  Olvasd bármint, s ítélj akárhogy e levél felett, én ezt őszintén megmondtam, igaz szívemből írtam.  
 
Budapest
Budapest
1905 november 21 én
n
Jegyzet A postabélyegzőkből egyértelműen kiderül, hogy
Móricz István
Móricz István
datálása téves.
 
  minden jót kívánok  
 
Pista
Móricz István
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image