Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  urnak  
 
Budapest
Budapest
 
  Üllői ut 91 sz.  
  II
eme
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: sérülés.
Egység: szó.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
emelet
II
udva
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: sérülés.
Egység: szó.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
udvar
.  
  Hunyady ut 6 sz.  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Már a kezemben van az orvosi
biz.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
bizonyítvány.
de nem küldöm el minek! hanem okvetetlen hívj fel a jövő hetfüre és keddre  
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Leirtam – köszönöm szépen – s itt küldöm. Légy szives hozzá csatolni a bizonyítványokat. A tanítói
biz.t
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
bizonyítványt
nem tudom hol van. Mondd meg
Miklósnak
Móricz Miklós
hogy nézze meg a skatulyában legalól van talán. A többi mind othon van. Igazán kiváncsi is vagyok rá, hogy megengedi-e. Nagyban készülük most hozzá. Nem is gondolod milyen sok a dolgom. Egyszerre két vizsgára készűlni. Azért kértelek amarra is. Igazán készitsd el. 20-30 ivnek kellene lenni. Nem nehéz, van igen sok munka hozzá, de nekem nincs idöm rajta gondolkozni a tanulás miatt, mert most egyik vizsgán sem szeretnék ingadozni. Ez csak teher lenne mi megnehezitené a tanulást.  
  Mindenesetre felmegyek
Beöthyhez
Beöthy Zsolt
, hanem hetfűre nem lehet. Nem eresztenek könnyen. Azt mondtam az estve
Igazg
Berger Miksa
. urnak,
n
Jegyzet
Berger Miksa
Berger Miksa
(?–?)
temesvári
Temesvár
bankigazgató,
Móricz Dezső
Móricz Bálint Dezső
szállás- és munkaadója, majd hitelezője. 1905-ben
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
ajánlásával felvették a Magyar Nyelvtudományi Társaságba. Vö.
Móricz Dezső
Móricz Bálint Dezső
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
szóló 1905. október 3-ai és 1908. április 2-ai leveleivel, valamint lásd: "X. Választmányi ülés (1905. november 21.)", Magyar Nyelv 2 (1906): 45.
hogy hetfőn d. e. jelentkeznem kell a dékánnál, mert kiírtak. Kombinálni kezdtek s azt mondta, hogy kijátszuk. Maga ment el egy doktorhoz s azzal megbeszélte hogy jöjjön el s adjon beteg bizonyitványt. Nekem fekve kell várnom s ma d. u. elviszi ő a rendőr kapitányhoz és megerőssiteti, az éjjeli vonattal pedig küldi express neked, hogy add be. Hát szép tőle, de én mégis felmegyek. Légy szives kedden irni s mondd, hogy haladékot adtak a jövő hetfőig. Igen fontos ügyben kell a dékánnál jelentkezni. Nem tudom mit kellene kitalálni (vizsga
ügy
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
nem lehet, találj ki valamit. Vagy sürgönyözz, hogy egy heti haladékot kaptam, de akkor fel kell menni.) A költségeket megfizetem, ha felmegyek, – viszek pénzt. Annál inkább fel kell mennem, mert a szemináriumban dolgom van, mit mással bajos elintéztetni. Az utiköltséget meg ugy is megtériti az
Igazgató
Berger Miksa
ur!  
  Köszönöm szépen, hogy az indexem ügyében annyit fáradsz Megpróbálom meghálálni. Nem tudom, nélküled mit csinálnék.
Ballagi
Ballagi Aladár
n
Jegyzet
Ballagi Aladár
Ballagi Aladár
(1853–1928) történész, egyetemi tanár, az MTA tagja,
Ballagi Mór
Ballagi Mór
fia. 1889–1924 között az újkori történelem nyilvános rendes tanára a Budapesti Tudományegyetemen. 1905–1910-ig függetlenségi országgyűlési képviselő. Életében megjelent könyvei, cikkei széles érdeklődési körről (irodalom- és nyomdatörténet; magyar, francia, német, svéd történelem; magyar nyelvtörténet), ám olykor felületességről, súlyos tévedésekről is árulkodnak. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:94.; Vértes Miklós, "Ballagi Aladár és az Egyetemi könyvtár", Magyar könyvszemle 91 (1975): 196–200.
a házánál (Kinizsi u. 4 sz I em.
n
Jegyzet Helyesen: Kinizsi utca 29. Vö. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja az MCMVI–MCMVII. tanévre, (Budapest: Egyetemi Nyomda, 1907), 50.
Az
ipar műv. muz.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
iparművészeti múzeum
utáni épület) minden reggel 8-9 közt aláir, (azt irja egy ismerősöm.) Jobb is lesz az eredetit mellékelni.  
 
Miklósnak
Móricz Miklós
küldtem 20
k-t
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
koronát
hogy fizesse be
Torday Lajos
Torday Lajos
főreáliskolai tanár
n
Jegyzet
Torday Lajos
Torday Lajos
(1880–?) gimnáziumi tanár. Forrás: [Baumgartner Alajos], szerk., A budapesti I. kerületi m. kir. állami Verbőczy István reálgimnázium összes tanárainak és irodalmi vagy művészeti tevékenységet kifejtő végzett növendékeinek lexikona (Budapest: Verbőczy István reálgimnázium, 1927), 55.
paedagogiai vizsgája fejében (
Temesvárott
Temesvár
tanít) s küldje el a nyugtát (állampénztárba.) Mondd neki légy szives, hogy nagyon sürgös, siessen küldeni, s irja meg, hogy megkapta-e az összes pénzt, mert ajánlott lev.ben küldtem
Kispestre
Kispest
.  
  A
Bandi
Móricz András Zsigmond Levente
tudományának igen örülök, csak nőjjön is, alig várom, hogy a kezem alá kerüljön.
Jankát
Holics Janka
,
Bandit
Móricz András Zsigmond Levente
s téged számtalanszor csókol sírig szerető testvéred
Dezső
Móricz Bálint Dezső
Aláírás
 
  1906 II/8.  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

1906. febr 10.
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image
image
image