Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték (kézzel írott):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  urnak  
 
Budapest
 
  Üllői ut 91 sz.  
  II
eme
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: sérülés.
Egység: szó.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
emelet
II
udva
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: sérülés.
Egység: szó.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
udvar
.  
 
Erzsébetváros
Hunyady ut 6 sz.  
 
 

Levél (kézzel írott):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Már a kezemben van az orvosi
biz.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
bizonyítvány.
de nem küldöm el minek! hanem okvetetlen hívj fel a jövő hetfüre és keddre  
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Leirtam – köszönöm szépen – s itt küldöm. Légy szives hozzá csatolni a bizonyítványokat. A tanítói
biz.t
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
bizonyítványt
nem tudom hol van. Mondd meg
Miklósnak
Móricz Miklós
hogy nézze meg a skatulyában legalól van talán. A többi mind othon van. Igazán kiváncsi is vagyok rá, hogy megengedi-e. Nagyban készülük most hozzá. Nem is gondolod milyen sok a dolgom. Egyszerre két vizsgára készűlni. Azért kértelek amarra is. Igazán készitsd el. 20-30 ivnek kellene lenni. Nem nehéz, van igen sok munka hozzá, de nekem nincs idöm rajta gondolkozni a tanulás miatt, mert most egyik vizsgán sem szeretnék ingadozni. Ez csak teher lenne mi megnehezitené a tanulást.  
  Mindenesetre felmegyek
Beöthyhez
Beöthy Zsolt
, hanem hetfűre nem lehet. Nem eresztenek könnyen. Azt mondtam az estve
Igazg
LOK:00284
. urnak,
n
Jegyzet
Berger Miksa
LOK:00284
(?–?)
temesvári
bankigazgató,
Móricz Dezső
Móricz Bálint Dezső
szállás- és munkaadója, majd hitelezője. 1905-ben
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
ajánlásával felvették a Magyar Nyelvtudományi Társaságba. Vö.
Móricz Dezső
Móricz Bálint Dezső
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
szóló 1905. október 3-ai és 1908. április 2-ai leveleivel, valamint lásd: "X. Választmányi ülés (1905. november 21.)", Magyar Nyelv 2 (1906): 45.
hogy hetfőn d. e. jelentkeznem kell a dékánnál, mert kiírtak. Kombinálni kezdtek s azt mondta, hogy kijátszuk. Maga ment el egy doktorhoz s azzal megbeszélte hogy jöjjön el s adjon beteg bizonyitványt. Nekem fekve kell várnom s ma d. u. elviszi ő a rendőr kapitányhoz és megerőssiteti, az éjjeli vonattal pedig küldi express neked, hogy add be. Hát szép tőle, de én mégis felmegyek. Légy szives kedden irni s mondd, hogy haladékot adtak a jövő hetfőig. Igen fontos ügyben kell a dékánnál jelentkezni. Nem tudom mit kellene kitalálni (vizsga
ügy
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
nem lehet, találj ki valamit. Vagy sürgönyözz, hogy egy heti haladékot kaptam, de akkor fel kell menni.) A költségeket megfizetem, ha felmegyek, – viszek pénzt. Annál inkább fel kell mennem, mert a szemináriumban dolgom van, mit mással bajos elintéztetni. Az utiköltséget meg ugy is megtériti az
Igazgató
LOK:00284
ur!  
  Köszönöm szépen, hogy az indexem ügyében annyit fáradsz Megpróbálom meghálálni. Nem tudom, nélküled mit csinálnék.
Ballagi
Ballagi Aladár
n
Jegyzet
Ballagi Aladár
Ballagi Aladár
(1853–1928) történész, egyetemi tanár, az MTA tagja,
Ballagi Mór
Ballagi Mór
fia. 1889–1924 között az újkori történelem nyilvános rendes tanára a Budapesti Tudományegyetemen. 1905–1910-ig függetlenségi országgyűlési képviselő. Életében megjelent könyvei, cikkei széles érdeklődési körről (irodalom- és nyomdatörténet; magyar, francia, német, svéd történelem; magyar nyelvtörténet), ám olykor felületességről, súlyos tévedésekről is árulkodnak. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:94.; Vértes Miklós, "Ballagi Aladár és az Egyetemi könyvtár", Magyar könyvszemle 91 (1975): 196–200.
a házánál (Kinizsi u. 4 sz I em.
n
Jegyzet Helyesen: Kinizsi utca 29. Vö. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja az MCMVI–MCMVII. tanévre, (Budapest: Egyetemi Nyomda, 1907), 50.
Az
ipar műv. muz.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
iparművészeti múzeum
utáni épület) minden reggel 8-9 közt aláir, (azt irja egy ismerősöm.) Jobb is lesz az eredetit mellékelni.  
 
Miklósnak
Móricz Miklós
küldtem 20
k-t
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
koronát
hogy fizesse be
Torday Lajos
Torday Lajos
főreáliskolai tanár
n
Jegyzet
Torday Lajos
Torday Lajos
(1880–?) gimnáziumi tanár. Forrás: [Baumgartner Alajos], szerk., A budapesti I. kerületi m. kir. állami Verbőczy István reálgimnázium összes tanárainak és irodalmi vagy művészeti tevékenységet kifejtő végzett növendékeinek lexikona (Budapest: Verbőczy István reálgimnázium, 1927), 55.
paedagogiai vizsgája fejében (
Temesvárott
tanít) s küldje el a nyugtát (állampénztárba.) Mondd neki légy szives, hogy nagyon sürgös, siessen küldeni, s irja meg, hogy megkapta-e az összes pénzt, mert ajánlott lev.ben küldtem
Kispestre
.  
  A
Bandi
LOK:00164
tudományának igen örülök, csak nőjjön is, alig várom, hogy a kezem alá kerüljön.
Jankát
Holics Janka
,
Bandit
LOK:00164
s téged számtalanszor csókol sírig szerető testvéred
Dezső
Móricz Bálint Dezső
Aláírás
 
  1906 II/8.  
 

Útmutató

Utólag tett rájegyzés:

1906. febr 10.
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image
image
image