Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes drága
Muczókám
Móricz Zsigmond
,  
  febr. 30-án (!) keltezett s márc 1-én fel vagy lestemplizett levelét
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Holics Jankának
Holics Janka
szóló 1906. március 1-jén postára adott levelét nem ismerjük.
ma, márc. 3-án vettem és sietek rá rögtön felelni. Nagyon sok írnivalóm volna, jó is rossz is, én csak a felét fogom ide
igtatni
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
iktatni
, annak is a rosszát szokás szerint. Mert t. i. ezek fontosabbak a jónál,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
s mert én
arra vagyok, hogy
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
magának legyen elkeserítője és bajt csinálója. Hát édes,
Emi
Szabó Emi
megint kapott egy lapot, hogy jöjjön haza,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
egyik 1906-os naptárának bejegyzése szerint
Szabó Emi
Szabó Emi
, valószínűleg a cselédlányuk, március 18-án távozott tőlük. Forrás: Móricz Zsigmond naptára 1906-ból, analekta, PIM kézirattár, M. 100/3957/2.
ugyanazt írták neki, amit az előbbi levélben és azóta nincs nyugta, szemtelen és még rosszabb mint volt. Mindenki betelt vele, rá se tud nézni. Az
édes anyja
Pallagi Erzsébet
rögtön küldeni akarta el, de én és
apa
Móricz Bálint
azt akarjuk, hogy addig el nem megy, míg legalább maga haza nem jön. Persze arra gondolok, hogy otthon megint jó lesz minden. De látom, hogy ebből a
lányból
Szabó Emi
sohse lesz jó, nem lesz benne köszönet ha itt marad is. Irattam vele haza levelet, hogy küldjenek neki utiköltséget és elmegy. Most aztán várjuk mi lesz. De ma mondja
mama
Szklenár Teréz
, hogy írjam meg, – írjon maga nekik onnan egészen határozott levelet hogy ez a
lány
Szabó Emi
nekünk 8
frtunkba
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintunkba
van már az utiköltséggel és károkkal együtt, azért nem úgy van az, hogy most haza küldjük még tán utra valót is adjunk neki, hanem vagy szolgálja le, vagy küldjék meg nekünk ezt a pénzt, aztán mehet.
Emi
Szabó Emi
nagyon rossz, ravasz, hazug, lusta azért ne féltsék a lányukat, mert itt nem a bőrét nyúzzuk csak szigoruan csiszolunk rajta. Ezért az eddigi küzködésért vele, megérdemeljük mi a fizetést. Inkább írjanak neki és arra szorítsák hogy jó és becsületes legyen. Amit pedig ő azzal a
milotai
Milota
asszonynyal üzent az nem igaz. (Bevallotta hogy azt üzente, hogy rosszúl bánunk vele és küldjenek neki pénzt ő megy haza. A levelében ezt írta: amit
Zsuzsi
Zsuzsi néni
néni beszélt, azt én mondtam mindet – és ezért nem eresztenek Béla bátyámhoz
n
Jegyzet Nem sikerült azonosítanunk.
a kórházba.) Sokat rosszat lehetne még
Emiről
Emi cseléd
írni, de nem jó rá gondolni se. Itt maguknál kényeztetik, nemhogy szigorúan bánnának vele, sőt felszolgálják és szórakoztatják, pedig egyikük sem szereti. Azért ha elküldjük is, addig nem eresztem míg maga nem írt nekik, hadd lássák hogy nemcsak neki van panasza, nekünk még több.  
  Én sem tudok már írni sem. Itt nem mondhatnám hogy nagy öröm úgy lenni, ahogy vagyok. De most semmi dolgom, varrtam volna sokat, ha
Bandi
Móricz András Zsigmond Levente
engedett volna. A másik nagy baj volt, hogy
Bandit
Móricz András Zsigmond Levente
kedden délben az
édes apja
Móricz Bálint
a hús kövérjével ebédeltette meg és azóta olyan nagy beteg lett, hogy
Zahler
Zahler Emil
járt hozzá. Ma már kifizettem, de most a gyermekkórházba fogom elvinni. Már sokkal jobban van, tán 1-2 nap alatt egészen rendbe jön szegényke. Ne is aggódjon most már rajta édes, már tul vagyunk a bajon. A klinikára a köldökével viszem,
Zahler
Zahler Emil
akarta kezelni, de
Peti
Burghardt Péter
mondta menjek a kórházba, ott nem kerül pénzbe és még jobban kezelik. Bizony édes ez a baj megint 5
frt.-omba
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintomba
került és
Dezső
Móricz Dezső
nem küldött. Ha haza jön, nem lesz pénzünk, de csak most ne aggódjon semmin, végezze a dolgát majd itthon elintézünk mindent.
Zsani
Szklenár Johanna Emíila
néninek megadtam mindent, zsírt vettem 10
K.-t
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Koronáért
és a tejet kifizettem. De aztán ennek ellenében majdnem megvarrtam 3 nadrágot. E héten csaknem egészen itt voltam maguknál
Zs
Szklenár Johanna Emília
. néninél csak háltam. Igaz, édes, "Kun László" a Nemzetiben nem sikerült, nagyon nem sikerült.
n
Jegyzet
Bakonyi Károly
Bakonyi Károly
(1873–1926) színműíró darabját 1906. február 23-án mutatták be a Nemzeti Színházban. Forrás: Schöpflin Aladár, szerk., Magyar Színművészeti Lexikon, 4 köt. (Budapest: Országos Szinészegyesület és Nyugdíjintézete, 1929–1931): 1:93.
Keszler
Keszler József
n
Jegyzet
Keszler József
Keszler József
(1846–1927) újságíró, korának egyik legjelentősebb műkritikusa, több lap – köztük az Ellenőr, a Pester Lloyd, a Magyarország és a Nagyvilág, a Nemzeti Hírlap, a Nemzet, a Magyar Nemzet, az Országos Hírlap, Az Ujság – munkatársa. Forrás: Csathó Kálmán, A régi Nemzeti Színház, (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 279–284.; Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:912.
a premier után szörnyen lekritizálta eltettem magának a kritikát
n
Jegyzet
Keszler József
Keszler József
írását nem sikerült azonosítanunk.
és azóta is ha írnak róla sohasem dicsérik. Hát maga hogy van. Kóborol? Édes!
Domahidán
Domahida
soká volt, olyan végtelenül megörvendeztetett az a hír, hogy jól megy a dolga, hogy mese van.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
– egyik 1906-os naptára szerint – február 23. és március 10. között járta
Szatmár vármegye
Szatmár vármegye
településeit.
Domahidán
Domahida
február 25. és március 1. között tartózkodott, és – mint
Holics Janka
Holics Janka
jelen levelében utal rá – meséket gyűjtött. Innen indult tovább 2-án
Penyigére
Penyige
, majd 3-án – jelen levél megírásának napján –
Kömörőre
Kömörő
. 4-én
Nagyaron
Nagyar
, 5–8-ig
Kisaron
Kisar
, 9-én újra
Nagyar
Nagyar
településén járt, végül március 10-én reggel hat órára érkezett haza
Budapestre
Budapest
.
Hamar Péter
Hamar Péter
kutatásai szerint néhány
Mátészalka
Mátészalka
vonzáskörzetében található települést,
Nyírmeggyest
Nyírmeggyes
,
Hodászt
Hodász
,
Kántorjánosit
Kántorjánosi
és
Szamosszeget
Szamosszeg
is ezen útjának alkalmával keresett fel, így álláspontja szerint "húsz-harminc napra becsülhetjük az út időtartamát". Bár nehéz utólag megállapítani, hogy
Móricz
Móricz Zsigmond
naptárában a tervezett vagy a ténylegesen megtett útvonal szerepel-e, a március 10-ei bejegyzés múlt idejű megfogalmazásából ("
Budapest
Budapest
reggel 6kor: megérkeztem") arra következtethetünk, hogy a
Mátészalka
Mátészalka
környéki településeken nem ebben az időszakban járt. Forrás: Móricz Zsigmond naptára 1906-ból, analekta, PIM kézirattár, M. 100/3957/2. Vö. Hamar Péter, "Ma is megvannak a füzeteim, amelyekből ha kinyitom, egyszerre csap rám a daloló nép s a szenvedő nép", in Hamar Péter, Ködösítés nélkül (Budapest: Kairosz Kiadó, 2008), 55–82, 67–70, 74.
Csak maradjon lelkem amíg kell és lehet, itt jól el vagyunk nélküle. Nem hiszi édes? Higyje el, jobb, mint mikor itthon van. Olyan nagyon jó, hogy ma haza mentem ezért a papírért és alig tudtam abból a kis elhagyatott fészektől elválni. Nem is csalt volna el onnan semmi azon az egyen kívül, hogy jött
Emi
Emi cseléd
, hogy
Bandi
Móricz András Zsigmond Levente
sír.  
  Hát
Szatmárban
Szatmár vármegye
milyen a politikai hangulat?
Peti
Burghardt Péter
azt beszélte tegnap (pénteken) hogy holnap, (vasárnap) bezárják az egyetemet a márciusi nagy tüntetések elől akarván kitérni és az ifjuságot haza toloncoltatják.
n
Jegyzet Az 1905-ös parlamenti választásokon a Szabadelvű Párt vereséget szenvedett, és a dualizmus rendszerét megkérdőjelező szövetkezett ellenzék szerzett többséget.
Ferenc József
Ferenc József
azonban a Monarchia szétesésétől tartva
Fejérváry Gézát
Fejérváry Géza
, a darabont testőrség kapitányát nevezte ki miniszterelnöknek, figyelmen kívül hagyva a választások eredményét. Mivel
Fejérváry
Fejérváry Géza
kormányát (az ún. darabont kormányt) egyetlen párt sem támogatta (ideértve a kiegyezés eszméit valló Szabadelvű Pártot is), gyakorlatilag működésképtelen volt. Az ellenállás hatására az
uralkodó
Ferenc József
1906. február 19-én feloszlatta az országgyűlést, amely –
Fejérváry
Fejérváry Géza
kinevezéséhez hasonlóan – közfelháborodást és tüntetéseket vont maga után. A Budapesti Egyetemen olyan hírek terjedtek, hogy a diáktüntetések miatt, illetve megelőzve a március 15. körül várható újabb megmozdulásokat, az egyetemet bezárják. Vö. "Az egyetem bezárása", Budapesti Hírlap, 1906. márc. 4., 10.; Gratz Gusztáv, A dualizmus kora: Magyarország története 1867–1918, 2 köt. (Budapest: Magyar Szemle Társaság, 1934), 2:86–120.; Pölöskei Ferenc, "A dualizmus válságperiódusa", in Gergely András, szerk., 19. századi magyar történelem: 1790–1918 (Budapest: Korona Kiadó, 1998), 417–472, 435–436.
Peti
Burghardt Péter
valahol
Ausztriában
Ausztria
akar beíratkozni a következő félévre.  
  Itt van
Renz Pista
Rencz István
,
n
Jegyzet
Rencz István
Rencz István
(?–?)
Móricz Zsigmondék
Móricz Zsigmond
barátja.
tegnap keresett bennünket, de nem lévén senki aki kinyisson, csak a névjegyét hagyta a –
mosónénál
Scháb Pálné
.  
  Édes, én nem tudok többet írni, biztosan akkor jut eszembe majd ha elment ez a levél, de én már olyan buta vagyok.
Mama
Szklenár Teréz
is írt, semmi különöset. A jól vannak, mint közönségesen, nincsen pénzük.
Apa
Móricz Bálint
most valahol padlóz
Miklóssal
Móricz Miklós
együtt, sok pénzt keres. 2 nap alatt 20
frt.-ot.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot.
Pista
Móricz István
visszaküldte a
Lina
Lina
leveleit vagy tudja? szakított. Ej, nem tudok írni.
Miklós
Móricz Miklós
tegnap este megbántott nagyon azóta nem tudok megnyugodni. De maga ne törődjön vele, jó lesz minden, ha haza jön. Hát ahhoz mit szól, hogy nemcsak
Prielle Kornélia
Prielle Kornélia
halt meg,
n
Jegyzet
Prielle Kornélia
Prielle Kornélia
(1826–1906) színésznő, a Nemzeti Színház örökös tagja, 1906. február 25-én halt meg. Forrás: Prielle Kornélia gyászjelentése, OSZK kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2018.10.09, .; Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:442.
hanem
Zichy Mihály
Zichy Mihály
is?
n
Jegyzet
Zichy Mihály
Zichy Mihály
(1827–1906) festő, grafikus,
Arany János
Arany János
balladáinak és
Madách Imre
Madách Imre
Az ember tragédiája   c. művének illusztrátora, 1906. február 28-án halt meg. Forrás: Zichy Mihály gyászjelentése, OSZK kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2018.10.09, .; Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:1074–1075.
 
  Igaz, lelkem. A fizetést már felvette és elhozta
Pista
Móricz István
, azért nem kell írnia.  
  Nem tudok és nem tudok mit írni, már én nem volnék képes szerelmes levél írására. Unalmas vagyok, nem szerelmes. Pá édes, pá. Ha lehet és tud mit, írjon. Esik az eső? Bizony mindig elkedvetlenít, mikor itt beborul az ég, olyankor ott is esik biztosan. Itt fest mellettem
Károly
Móricz Károly
, én is inkább azt szeretném csinálni, bocsásson meg édes.  
  Én éhes is vagyok és nincs mit ennem. Hozott
Emi
Emi cseléd
rossz szafaládét, azt nem tudom enni.  
  Nem tudok semmi ujságot, csak maga írjon azoknak
Milotára
Milota
. Most aztán pá, csókolja a maga nagyon nagyon szerető
Jankája
Holics Janka
Aláírás
.  
  Spóroljon édes! A czipője jó még?  
 
Bpest
Budapest
, 1906. márc. 3.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image