Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
header
  A
Budapesti
Budapest
Ev. Ref. Egyházközség  
  Gazdasági Hivatala.  
 
362/906
[kézváltás] Héder Sándor
 
  Budapest, 19
06 márcz hó 9.
[kézváltás] Héder Sándor
IX., Kálvintér 7.  
 
Tekintetes
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
hirlapíró úrnak
   
Budapest.
Budapest
   
IX. Üllői út 91.
[kézváltás] Héder Sándor
 
  Van szerencsénk
Uraságodat
[kézváltás] Héder Sándor
tisztelettel értesíteni, hogy az Egyháztanács – tekintettel az Egyház szerény anyagi helyzetére s a hova-tovább fokozódó igényekre, melyek méltányos kielégítése több és több anyagi áldozatot kiván, – mindazok egyházi adójának felemelését határozta el, kik társadalmi állásuk, jövedelmük, illetve vagyoni viszonyaikhoz mérten az eddiginél nagyobb összeggel járulhatnak az Egyház közterheihez.  
  Könnyíteni kiván ily módon Egyháztanácsunk azoknak a szegény egyháztagoknak helyzetén is, kik állandóan küzdenek a drágaság s a megélhetés nehéz gondjaival, többnyire nagy családot kell eltartaniok s méltán elvárhatják, hogy adójuk a minimumra leszállíttassék és ezuton is az Egyház közterheinek viselése a legigazságosabb alapon történjék.  
  Fentiek figyelembevétele s gondos mérlegelése után
Uraságod
[kézváltás] Héder Sándor
évi adóját az 19
06
[kézváltás] Héder Sándor
évtől kezdve Egyháztanácsunk
5.
[kézváltás] Héder Sándor
korona s a közalapjárulékot
1.
[kézváltás] Héder Sándor
koronában állapította meg, kéri
Uraságod
[kézváltás] Héder Sándor
szíves támogatását, valamint azt, hogy eme határozatot tudomásul venni méltóztassék.  
  Kiváló tisztelettel  
 
Héder
Héder Sándor
Aláírás
[kézváltás] Héder Sándor
n
Jegyzet Viski
Héder Sándor
Héder Sándor
(1846–1937) tornász, részvénytársasági igazgató, a levél megírása idején a Budapesti Evangélikus, Református Egyházközség gazdasági igazgatója. Forrás: viski Héder Sándor gyászjelentése, OSZK kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2018.10.12, .
 
  igazgató  
 
A Budapesti Ev. Ref. Egyház Adóhivatala
Pecsét
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image