Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Légy azon te is hogy
nagy mama
Szklenár Jozefin
mielőbb jöjjön. Mahoz 1. hétre lesz itt a Vásár, pár nappal előbb szeretném ha
itvolna
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
itt volna
, mert pirát
n
Jegyzet A tehenük neve: Piroska, Pira.
– ki akarom vinni a vásárba – hát azt is kell jól gondozni és rendezni, meg több ész többet tud.
M
M. néni
. néni mondja, hogy talán kár pirát most eladni most jól pénzelek és ünepek előtt lesz még csak tej-ért? most igazán ez segit ki. Feb.ban 25 korona bevetelem volt tejből most majd nem 1.
frt.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint.
elsejetöl 9én összeszamoltam volt 17
 [?]
[unclear1]
K
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Korona
- felöl azota is 1.
K-nán
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Koronán
felöl naponta. Gál-ék Feb. 1 től nem hordnak de most mondta
Gálné
Gálné
megint hogy a jövő 1.től hordanának mert hogy nagyon gyenge a tej a mostani de allig ha adhatok (
főképen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
főképpen
ha pirát eladom) mert most jobb havi
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
akadt a börgyári igazgatóhoz hordnak 4 litert havi 12
florin
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint
fix. Ezen kivül tejföl, vaj. meg jegyzendő hogy most két tehenem van Morsika
 [?]
[unclear1]
már 1. honapja lesz hogy ithon van. Két tehén borzasztó sok szénát fal. Hát azt akarom neked meg irni hogy én a
Julánné
Julán Miksáné
szénájával nagyon jól jártam most már a csücskébe járunk ugyan a padnak a szénával, de ha pirát eladom hát Morsinak újig gazdalkodva eleg lesz. Irj sokat mindenről, magatokról öregekről és mielőbb, én is máskor folytatom, most már nem birok, nagyon nehéz ez a toll – ölel csokol szerető  
  E napokban küldök
Zs
Szklenár Johanna Emília
. néninek postautalványon 100 koronát törlesztésre hát a kötvény hátára írja rá
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néni előtted
vagy
Gyorsírás
Zsiga
Móricz Zsigmond
előtt hogy 100 törlesztésre fizettem. tán csak elolvasod e rosz irást. még sokirni valóm volna de igazán nem birok. Ti nem jöhettek ide egyitek sem?  
 
Törölt
« Sokszor »
Törölt
« cso »
 
  Sokszor csokol  
  szerető
anyátok
Szklenár Teréz
Aláírás
 
  Csak az baj hogy III emeleten fogtok lakni
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
és
Holics Janka
Holics Janka
1906-ban az Üllői út 95. III. emelet 79-be költöztek. Ennek idejét
Móricz Virág
Móricz Virág
1906 augusztusára teszi: Móricz Virág, Apám regénye, (Budapest: Osiris Kiadó, 2002), 85. Az első általunk ismert küldemény, amely már az új címre érkezik,
Elek Artúr
Elek Artúr
1906. szeptember 11-ei levelezőlapja. A levél megírási idejére részben költözés évéből következtettünk, amely tehát bizonyosan 1906. A
Szklenár Teréz
Szklenár Teréz
februári tejbevételéről tett megjegyzése alapján a megírás hónapja március lehet, és mivel állítása szerint 9-én számolta össze kurrens bevételét, levele március 9. utáni.
 
 

Útmutató:

A verzón
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Hunyadi László   c. drámájának szereplői, amelyen 1905-ben, házassága idején kezdett dolgozni, sokat remélve tőle. A darabot 1906-ban, még nyaralás előtt beadta az Akadémia pályázatára, azonban nem nyert, kézirata azóta lappang. Forrás: Móricz Zsigmond Holics Jankának, 1925. jan. 5., PIM kézirattár, M. 100/2553/75.; Móricz Virág, Apám regénye, Osiris Monográfiák (Budapest: Osiris Kiadó, 2002), 73–78, 229–231. A szereplők:

V. László, magyar király
 
gr.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Cilley Ulrik
Törölt
« gr, »
 
Gara László, nádor
 
Garáné,
 
Gara Mária,
 
Ujlaki Miklós, erdélyi vajda,
 
Dénes, esztergomi érsek,
 
Palóczi László, országbíró,
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Bánfi Pál, főudvaroncz
 
Giskra János,
 
Komororszky
 [?]
[unclear1]
 
Szomszédvári Czerni Henry
 [?]
[unclear1]
 
gr. Lamberger
 
Jodok, véglesi
 [?]
[unclear1]
kapitány
 
Brankovics György
 
Királypárti főurak
 
Dóczi Imre
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image