Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Uram
Móricz Zsigmond
! Barátom! Emberem!  
  A filharmonikusok dicséretreméltó vállalkozása felfutamított engem is. Remek mű az a
Beethoven
Ludwig van Beethoven
IX-ik szinfonia   s meglehetős készültséggel elég jó felfogásban dirigálta az a jóképű nóta-kondás:
Kerner
Kerner István
.
n
Jegyzet
Kerner István
Kerner István
(1867–1929) az egyik legnagyobb magyar karmester. Tagja volt az Operaház és a Filharmóniai Társaság zenekarának, 1920–1921-ig az Operaház igazgatója volt. Életéről lásd: "Kerner István", Muzsika 1, 8–9. sz. (1929): 3–7.; Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:905–906.
Vasárnap volt ez, a főpróbán, minthogy a hétfői rendes előadásra már jegyet nem kaphaték, noha ezelőtt egy hónappal megindítottam a hajszát eziránt.
n
Jegyzet A tizedik,
Beethoven
Ludwig van Beethoven
művészetének szentelt filharmonikus hangverseny főpróbája 1906. április 1-én vasárnap délben, az előadás április 2-án hétfőn este nyolckor a Vigadóban volt. Forrás: "Az utolsó filharmonikus hangverseny", Pesti Napló, 1906. márc. 31., 12.
Az nap délután, vidéki ismerősökkel találkozván, – kik még, uram bocsá’ nem látták "János vitéz   "t – elmentem velök a Király színházba.
n
Jegyzet
Bakonyi Károly
Bakonyi Károly
,
Heltai Jenő
Heltai Jenő
és
Kacsoh Pongrác
Kacsoh Pongrác
daljátékát április 1-én délután játszották a Király Színházban. Forrás: Pesti Napló, 1906. márc. 25., 16.
– Bizony isten, majd rosszúl lettem az itteni orchester játékától.
Beethoven
Ludwig van Beethoven
IX ik szimfóniája   után hamarosan,
Pongrácz Kacsóhja
Kacsoh Pongrác
által írott vitézlő János-i dalokat hallgatni?! – Estve az operaház személyzete meg áprilist járatott velünk. "Roland mester   "t
n
Jegyzet
Zichy Géza
Zichy Géza
(1849–1924) dalműve.
írta a színlapra és "Manon   "t,
n
Jegyzet
Jules Massenet
Massenet Jules
(1842–1912) vígoperája.
azt a vizenyős, híg velejű operát adta.
n
Jegyzet Vö. "Darab változás az Operaházban", Budapesti Hírlap, 1906. ápr. 2., 5.
Efeletti bánatunkban a
Szabó Károllyal
Szabó Károly
n
Jegyzet Valószínűleg a Kisújszállási Főgimnázium ének-, zene- és tornatanáráról,
Györe Károly
Györe Károly
kollégájáról van szó. Vö. Pallagi Gyula, kiad., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1896–97. tanévről (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1897), 65.
– kit a IXik szimfonia   kimozdítani otthonából képes vala, éjfél után 2 óráig beszélgettünk, idván ő közben, sűrűn, nagyokat. – Hétfőn kisebb dolgaim elvégzése után, egy derék
ember
Móricz Zsigmond
kereséséhez láttam. Az esteli órákban aztán azt mondották az "Ujság" gyári mérnökei, hogy nem biztos, hogy bejön az nap. Kimenni időm hozzá nem vala elég s így hazajöttem anélkül, hogy találkozhattam volna vele. Külömböző dolgok vittek pedig oda. Nagy köszönetet akartam annak az
embernek
Móricz Zsigmond
fülébe kiáltani, – de hangosan – akinek sugalmozása a szél szárnyára tesz felőlem, ékes, dícsérő szózatot, mit meg sem is érdemeltem.  
  Azután pedig tulipánt akartam tőle kérni.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
és
Györe Károly
Györe Károly
– levelezésük tanúsága szerint – részt vettek az 1905–1906-os belpolitikai válság során kiéleződő nemzeti ellenállásban, magukévá téve az ellenállás eszméjére épülő, lényegében iparvédelmi törekvésnek nevezhető tulipánkert-mozgalom jelképét, a tulipánt. Az ellenállás ihlette tulipánnóták, valamint az ellenzéki koalíció és az
uralkodó
Ferenc József
megegyezését követő országgyűlési választásokra írt kortesdalok szövegeit
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
, zenéjüket
Györe Károly
Györe Károly
szerezte. A művek végül a Tulipánnyíláskor   c. dalfüzet formájában láttak napvilágot
Jámbor Simon
Jámbor Simon
kiadásában 1906-ban: Móricz Zsigmond és Györe Károly, Tulipánnyíláskor: Dalok Kossuth apánk fiának (Budapest: Jámbor Simon, [1906]), PIM kisnyomtatványtár, Any.38/A, hozzáférés: 2018.11.19, . A dalfüzet tartalmát
Czine Mihály
Czine Mihály
monográfiájának jegyzetapparátusában közölte: Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 556–557. A tulipánkert-mozgalomról lásd: Bajzik Zsolt, "Iparvédelem és a Tulipánkert mozgalom Vas megyében", Vasi Szemle 69 (2015): 30–50.
Ha nincs, megrendelni. Egyet szelídet, lemondót, elégikusat, de magyart.
n
Jegyzet Talán az 1906. április 6-án írt Kinyitott a tulipán is…   kezdetű dalról van szó, lásd
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Szontagh Andorhoz
Szontagh Andor
írt levélfogalmazványának mellékletében. Közölve: Móricz Zsigmond és Györe Károly, Tulipánnyíláskor: Dalok Kossuth apánk fiának (Budapest: Jámbor Simon, [1906]), 2.; Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 556.
Ha mindjárt 67es alapon is. – Egy másikat, vígat, elevenet, pirosat.
n
Jegyzet Valószínűleg a jelen levél második fóliójának verzóján szereplő Hej tulipán, tulipán…   kezdetű versről van szó, mely végül kéziratban maradt.
 
  A szomorút pl. ilyen méretben:  
 
  Sárgúl a lomb, hull a levél
  Megy a gólya elfele.
  Öreganyám mivé levél – ?
  Lám, nem mehetsz el vele.
  – Majd a gólya ujra megjő s hoz virágot, levelet,
  Hej, de az én öreganyám nem fog többé verebet.
n
Jegyzet A művet nem sikerült azonosítanunk.
 
  Ennél esetleg valamivel logikusabb, szomorúbb, költőibb, meghatóbb s szebb is lehet. Tehát munkára fel! Ha készen nincs, tessék termelni, vagy venni a vásárcsarnokban. Csak hamar, – még el nem virít – elküldeni hozzám; hadd kössem bokrétába – aztán
Bárd
Bárd Ferenc
,
büd. zsid.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
büdös zsidó
barátunk hadd tegye kirakatba.
n
Jegyzet
Bárd Ferenc
Bárd Ferenc
(1865–1935) zeneműkiadó, az 1893-ban alapított Bárd Ferenc és Testvére könyv- és zeneműkereskedés társtulajdonosa. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:115.
 
  Kézcsókot, üdvözletet küld sokat, százat, nemcsak az öregeknek, de a Móriczék legifjabb
örömének
Móricz András Zsigmond Levente
is  
  az igaz szeretettel élő híve, embere uraságodnak, a tulipán váró férfiú:  
 
Györe K
Györe Károly
Aláírás
.  
 
Kisujszállás
Kisújszállás
1906 IV/4  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

Hej tulipán, tulipán
Tulipán
Törölt
« tos »
az én babám,
Tulipántos a ládája,
Tulipántos az orcája,
Tuli, tuli, tulipán
Tulipántos tulipán.
 
Hej tulipán, tulipán
Tulip
Törölt
« ános »
ántos kedv jött rám,
Tulipánnal huzd rá mocskos,
Tulipánnal vigadjunk most
Tuli, tuli, tulipán
Tulipántos tulipán.
 
Hej tulipán, tulipán
Tulipánkert virit ám,
Piros-fehér és zöld járja,
Abczug a fekete-sárga
Tuli, tuli, tulipán, hej
Tulipántos tulipán.
 
 
Bp
Budapest
. 1906. apr. 5.
MZs
Móricz Zsigmond
Aláírás
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image