Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
  Ebben a szempillantásban kaptam, a kedves, tartalmas, színes, dallamos tulipánt   . Mellékelve megy a belőle kötött bokréta. Tessék megmutatni önön kívül más szakértőnek is. Azután – mert én nem mehetek most, – azt mondani
Bárdnak
Bárd Ferenc
: Husvét szombatjára így, énekhangra, mint mellékelém, – lev. lapra, egy szál tulipánnal elkészítettni vállalja-e "becsület Istenire"? Ha nem, akkor nem tudom, hol, – a hol készíteni szokták, 1000 példányban az én költségemre megrendelni – záros határidőre – lenne-e kegyes? – A postát azonnal becsukják, hát nem povedálhatok
n
Jegyzet Fecseghetek (szláv).
többet.  
  Igaz szeretettel üdvözli s
őnagyságának
Holics Janka
kéz csókját küldi  
 
Györe K
Györe Károly
Aláírás
.  
 
Kisujszállás
Kisújszállás
 
  1906 IV/7  
 
 

Melléklet ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Kinyitott a tulipán is.  
  szövegét írta
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
  zenéjét írta:
Sz. Györe Károly
Györe Károly
 
  Lassan.  
 
  Ki-nyi-tott a tu-li-pán is, Itt a ta-vasz, itt a nyár.
  É-des ha-zám sza-bad-sá-god I-de-je ha nyit-na már,
  Szá-zados volt a te te-led Hó-na-pos a ta-va-szod,
  E-get ha-sít, szí-vet re-peszt, Lel-ket öl a pa-na-szod.
 
 
  1.Kinyitott a tulipán is,
  Itt a tavasz, itt a nyár,
  Édes hazám szabadságod
  Ideje ha nyitna már,
  Százados volt a te teled
  Hónapos a tavaszod,
  Eget hasít, szívet repeszt,
  Lelket öl a panaszod.
 
 
  2. Kinyitott a tulipán is
  Ujra pezsdül az élet,
  Édes hazám szabadságod
  Sarjad, fakad, megéled.
  Megérjük még annak nyarát,
  Megérjük a gyümölcsét.
  Nem eszi le, nem szedi le
  Hernyó, tolvaj, ellenség.
 
  (
Budapest
Budapest
, 1906. ápr. 6.)  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzések:

1906 ápr 7.
 
mellékelve kotta a Kinyitott a tulipán is  
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image