Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Miután három kéve köszönetet kiutaltam szíves fáradozásáért, nyomban ezután megy a mekegő tulipán   .
n
Jegyzet E levél melléklete.
Ép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Épp
most szabtam s a próbán úgy láttam, hogy talán nem fog rosszul állni a nagyságos úron. Kurucz ízű motivumból, parasztos dallamhajlítással igyekeztem írni, humoros formában. Tessék megmutatni valami másik
ilyen
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
hülyének, mint én. Olyan van ott a Csömöri út sarkán is elég. –  
  A másik, a "Programmbeszéd"
 [?]
[unclear1]
n
Jegyzet
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
Ábrahám Dezső
Ábrahám Dezső
karcagi
Karcag
jelöltet támogató kortesdaláról   lehet szó. A kész mű szövegét
Györe Károly
Györe Károly
nyomtatott formában
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
szóló 1906. május 3-ai leveléhez mellékelte, lásd ott.
is készen van, de nem írhatom most le, mert a mutató meggondolatlan
Törölt
« ul »
gyorsasággal rohan XII-felé. Szombaton reggelig okvetlen értesítem, hogy mehetek e fel, vagy nem. Talán magam is felmegyek, de a nóták végleges melódiái biztosan.  
  Isten
á!
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
áldja!
 
 
Györe
Györe Károly
Aláírás
.  
 
Kisujszállás
Kisújszállás
 
  1906 IV/12.  
  Na jó a végleges szöveget is kérem; a tisztázatban a szerint mérjük a nóták idejét! –  
 
 

Melléklet ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
Hej, tulipán, tulipán  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
.
 
Sz. Györe K
Sz. Györe Károly
Aláírás
.
  Gúnyosan.
 
 
  Hej, tu-li-pán, tu-li-pán, Ho-vá lett a
fő is-pán
Nagy László
.
  A to-já-sos kis csi-be? Ta-va-szi szél el vit-te.
  El, el, el, El, el, el, Bi-zony ki-csit el!
  Kinyílott a tulipán
  Eltisztult a
főispán
Nagy László
n
Jegyzet Lázári
Nagy László
Nagy László
(1850–1935) Szatmár vármegye főispánja volt 1905. október 25. és 1906. április 10. között. Mint a darabont kormányhoz hű ember, munkásságát tiltakozás kísérte a megyében, a nemzeti ellenállás propagálására Szatmárvármegye címen még hetilap is indult. Leváltásának hírére írhatta
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
e fenti tulipánnótáját. Forrás: "Uj főispánok", Budapesti Hírlap, 1905. okt. 25., 3.; "Nagy László főispán életrajza", Szatmármegyei Közlöny, 1905. okt. 29., [2.]; "Királyi biztosi felmentések", Belügyi Közlöny, 1906. ápr. 10., 184.; "Távozás", Szatmármegyei Közlöny, 1906. ápr. 11., [2.]; Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 171–172.
 
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

1906. apr 12.
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image