Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( géppel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
B. Nádasd
Borsodnádasd
, 1906. ápr. 20-án.  
  Kedves
Jankám
Holics Janka
és
Zsiga
Móricz Zsigmond
Sógorom!  
  Sohse hittem volna, hogy remek levelemre
n
Jegyzet
Holics Jenő
Holics Jenő
április 1-én kelt levelére utal.
nem fogtok válaszolni, vagy hogy a válasszal ily hosszu ideig késsetek. Vagy egyáltalában nem érdemes arra válaszolni? Az meglehet! No de beszéljünk komolyan! Először is: Nagyon felszállna az ázsiója
Zsigának
Móricz Zsigmond
előttem, ha egy jó angol borotvával meglepni merészkednék!
n
Jegyzet Vö.
Holics Jenő
Holics Jenő
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
és
Holics Jankának
Holics Janka
küldött 1906. május 7-ei levelével.
Másodszor: Igen komoly és még fontosabb dologhoz, illetőleg ügyhöz kérem szives és ügybuzgó közbenjárástokat illetőleg segitségteket; t. i. Hogy a dolgot kissé körülirjam: (mindamellett röviden mondom el) Meglehetős nagymérvü beruházkodást voltam kénytelen eszközölni, mihelyt ideérkeztem. Egyes házi dolgokat kellett beszereznem, mint pl. lavoirt,
n
Jegyzet [Itt:] mosdótál (francia).
lámpát, tükröt, éjjelit és számos efféle dolgot, ami azomban mind semmi sem volna, hanem e héten fekete ruhát varrattam, természetesen kényszerüségből. Hiszen tudjátok, hogy legkevésbbé sem szeretem, de már hallottam innen-onnan, hogy rólam beszéltek az első visit irányában, szóval visitelni kell; no és ezt hétköznapi ruhában nem lehet elvégezni, különösen itt
Nádasdon
Borsodnádasd
. Szóval nem sokat cifrázom, hiszen értitek a helyzetemet; azt akarom kihozni, hogy
Zsani
Szklenár Johanna Emília
nénitől szeretnék 100 koronát kölcsön kérni, de még jobban kapni, hogy mindjárt pályafutásom elején el ne hireszteljenek az adósságaimról. Mert bizony beletelnék egypár hónap, mig tisztába jönnék, igy meg
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néninek minden fizetéskor megküldöm a megfelelő részletet pl. 10, vagy 15 koronát, mikor hogy telik (de legalább 10 koronát havonta)
mot
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
meg itt tisztába jövök az üggyel. Ne gondoljátok azonban, hogy ez csupán igéret! Becsületszavammal kötelezem magam az Összegnek havonkénti – (legalább 10 koronás) részletekben való visszafizetésére. Mondjátok meg kérlek
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néninek, kérjétek meg nevemben s irjátok meg nekem, hogy kérjem-e őt én is külön?  
  Most pedig, mivelhogy dudálnak, vége a sichtának, végzek e levéllel, megjegyezvén, hogy ne csodálkozzatok rajt, hogy igy összevissza vannak hányva az oldalak! Valahogy megcsuszott a kezem mikor a papirt betettem a gépbe, de az oldalakat megszámoztam könnyebb kezelhetés végett!  
  No hát szervusztok! Választokat várva, vagyok szerető öcsétek  
 
Jenő
Holics Jenő
Aláírás
 
 
Novotnyék
Novotny Antal
üdvözölnek – –
[kézváltás] Holics Jenő
 
 
nem engem – de titeket!
[kézváltás] Holics Jenő
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image