Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
  Kedves Elnök
Ur
Thúry Zsigmond
!
n
Jegyzet
Thury Zsigmond
Thúry Zsigmond
(?–?)
kisari
Kisar
református lelkész, a Szatmár megyei Függetlenségi Párt tagja, a párt
fehérgyarmati
Fehérgyarmat
tisztikarának elnöke. Forrás: "Pártgyülés", Heti szemle, 1906. márc. 14., 3.
 
  Éljen
Luby Géza
Luby Géza
!
n
Jegyzet Benedekfalvi
Luby Géza
Luby Géza
(1848–1911) a Szatmár megyei Függetlenségi Párt elnöke,
Fehérgyarmat
Fehérgyarmat
országgyűlési képviselője. Forrás: "Pártgyülés", Heti szemle, 1906. márc. 14., 3.; Luby Géza gyászjelentése, OSZK kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2018.11.05, .
 
  Ezt irattam rá egy dalfüzet homlokára, tiszta szivböl jött kivánsággal.
n
Jegyzet A Tulipánnyíláskor   c. dalfüzet
Luby Géza
Luby Géza
nevével ellátott példányai nincsenek meg. A dalfüzetről lásd
Györe Károly
Györe Károly
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
küldött 1906. április 4-i levelét a vonatkozó jegyzettel.
 
  És most a következő meglepetéssel állok elő:  
  Holnapután pénteken postára teszek 100 példányt belőle s elküldöm hogy az én kedves
megyémben
Szatmár vármegye
, azokban a falukban, a hol én minden nótát összeírtam, tessék a nemzeti lobogókkal szétosztatni.  
  Igaz, a nótákat én irtam, a zenét s a müvészi czimlapot egy-egy kitünő müvész csinálta,
n
Jegyzet A zenét
Györe Károly
Györe Károly
szerezte, a címlap alkotóját nem ismerjük.
azt hiszem, a választási harczot, mely remélem most lelkes, egyhangu és fényes
n
Jegyzet Az 1906-os országgyűlési választások alkalmával
Fehérgyarmaton
Fehérgyarmat
Luby Géza
Luby Géza
, a kerület addigi képviselője egyedüli jelöltként indult, egyhangúlag újraválasztották. Forrás: "Az ötödik nap", Pesti Napló, 1906. máj. 4., 9–10, 9.
– ez a müvészies beavatkozás csak emelni fogja.  
  Nagyon kérem tessék pártfogásba venni egy lelkes honfi-kobzos dolgát s ha több, – esetleg pár száz példányt küldhetek –
2-300
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
példányt is szétosztanának, tessék táviratozni (
Bpest
Budapest
IX
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Üllői ut 91. II/51.) czimemre.  
  Semmi egyebet nem kérek érte csak hogy a nyomdai költséget fizesse ki a "hazafias párt."
n
Jegyzet A Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt.
(100 pl. 30
kor.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
korona
)
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
  És ezek után hatalmas és dicső választást kívánva, maradok kedves
Ntiszt
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Nagytiszteletű
Urnak igaz hű tisztelője  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Bp
Budapest
. 1906. ápr. 25.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image