Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Mostanában azon gondolkozom, hogy ez az elég jó fizetés kényelmes élet kárpótolja-e az Egyetemet? Nem jobb lenne-e itt hagyni mindent s felmenni? Most is tőrténetet tanulva annyiszor érzem a hiányát hogy sokszor csak megállok s nem tudom mit csináljak.  
  Tegnap adtam fel 20 koronát egy kollegámnak, hogy küldjön jegyzeteket s könyveket. Ha nem lesz elég az sem itt hagyom
Temesvárt
Temesvár
.  
  Az elsejére fogvaczogva gondolok. Küldeni kell haza.
Zsani
Szklenár Johanna Emília
n-nek, a suszternek, még májusban
Pestre
Budapest
is menni colloqualni. Neked is megigértem 10
kr-t.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
koronát.
Azt azonban csak ugy tudom megtenni, hogy azt jun 1-én
Zsani
Szklenár Johanna Emília
n-nek átadod mint járadékos részletet. Tudom hogy szükséged van rá, de én másképp segiteni nem tudok.
Zsani
Szklenár Johanna Emília
n-nek légy szíves majd megmondani, hogy a 10 korona ellenében mindég küldjőn nekem egy rendesen kiállított nyugtát negyed iv papiron, akár én, akár ti fizetitek, mert szükségem van rá.  
  Szeretném tudni hogy van most a te családod a mienkkel. Javult-e a helyzet?
Pistával
Móricz István
kibékültél? Jártok hozzánk rendesen? Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
ne haragudjatok egymásra. Ismerd el te is, hogy neki volt oka azt mondani, csak
ép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
épp
egy kicsit tulságba ment s légy rajta hogy ha egyebet nem tudunk nyujtani
Édesanyáméknak
, legalább családi boldogság legyen. Hiszen én is csak azért vállaltam magamra azt az adósságot s ha azáltal sem lesz nyugalmasabb s szeretőbb családaink állapota én is beszüntetem. Én minden gondolatommal köztetek vagyok s ugy fáj ha tudom hogy az az idealís testvéri rokoni szeretet, amelyről azt hittem sehol sincs meg olyan nagy mértékben, mint a mi családunkban, oszlásnak indult s nem szeretik egymást csak anyagiakért.  
 
Miklósnak
Móricz Miklós
irtam a katona ügyemben. Kérvényt kell küldeni
Fejér-Gyarmatra
Fehérgyarmat
hogy helyezzenek át
Temesvárra
Temesvár
sorozásra. Egy másik kérvényben, mely ehez mellékelve szintén vala küldendő az önkéntességet s a még két évre való halasztást kell kérni. Mellékelve érettségi
b.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
bizonyítvány.
Index másolat vagy egyetemi látogatási
biz.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
bizonyítvány
(a bölcsészeti dékáni írnok 80 fillérért ad) keresztlevél családi értesitő, illetőségi erkölcsi s vagyontalansági
biz.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
bizonyítvány.
E három utólsót a IX. k.-i kapitányságon kaptok.  
  Légy szives utánna nézni, mert nem szeretnék 3 évig szolgálni. Az okmányokat a sorozás előtt 3 héttel kell beadni.  
  Ti hogy vagyok?
Janka
Holics Janka
egészséges? (
Pista
Móricz István
hymnusokat zeng itthon még mindég róla).
Bandi
Móricz András Zsigmond Levente
nő? nem beszél még? Otthon egésségesek?  
  Légy szíves válaszolni mert nem tudom a
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néni nevét, pedig kérni nem akarnék. Irj sokmindenről.  
  Csókol mindnyájotokat sírig szerető testvéred
Dezső
Móricz Dezső
Aláírás
. ápr 26.  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

1906. ápr. 26.
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image
image
image