Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Nagy-jó
Uram
Móricz Zsigmond
!  
  Soká hallgat! – Mellékelve küldök néhány "minta" költeményt, s várom szívszorongva a hasonszőrűeket. Már dolgoznék rajta. – – Kérések:
Jámbor-hoz
Jámbor Simon
elfáradni kegyeskednék s a már készen lévő 500 db "Móriczi" nótákat valami exponált helyre elvitetvén, bizományba adni.
n
Jegyzet A Tulipánnyíláskor   c. dalfüzetről van szó, lásd
Györe Károly
Györe Károly
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
küldött 1906. április 4-i levelét a vonatkozó jegyzettel.
A másik 500at a mi
jelöltünk
Ábrahám Dezső
nevével láttattam el s itt, illetve
Karczagon
Karcag
próbálok vele szerencsét!
n
Jegyzet A Móriczék által támogatott
Ábrahám Dezső
Ábrahám Dezső
Karczagon
Karcag
indult az országgyűlési választásokon, vö.
Györe Károly
Györe Károly
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
küldött 1906. május 3-ai levelével és a vonatkozó jegyzettel.
 
  Az egyik kérés ez. A másik pedig: Annak a kedves kis művész palánta barátunknak nevét és pontos czímét megírni ne sajnálja.
n
Jegyzet A Tulipánnyíláskor   c. dalfüzet címlapjának tervezőjéről van szó, nevét nem ismerjük.
Arra szeretném őt kérni, hogy componáljon egy olyan kedves monogramot – mint
Ten-ségednél
Móricz Zsigmond
láttam. V és C betűkből.
n
Jegyzet A V és a C minden bizonnyal
Verő Cornéliának
Verő Kornélia
,
Györe Károly
Györe Károly
későbbi feleségének a monogrammja. A eljegyzése 1906 októberében volt. Forrás: Verő Cornelia és Györe Károly jegyességi értesítése, 1906. október, kisnyomtatvány, PIM kisnyomtatványtár, Any.764, hozzáférés: 2018.11.19, .
Esetleg ezen tervemet ő vele közölni is kedves dolog volna öntől, hogy majd az én kérésem ne sujtsa le őt oly váratlanúl. Ez egy választ gyorsan kérni ne legyen tőlem czudarságnak minősítve.  
  Familiáris üdvözletet küld igaz szeretettel:
Györe
Györe Károly
Aláírás
.  
 
Kisujszállás
Kisújszállás
1906 IV/27.  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

1906 apr 27
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image