Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Nagyságos
Uram
Szontagh Andor
!  
 
Törölt
« B »
Igaz tiszteletem jeléül
Törölt
« báto »
ajánlom
Nagyságodnak
Szontagh Andor
a mellékelt "Tulipán-nyiláskor   " cz. dalfüzetet.
n
Jegyzet A dalfüzet
Szontagh Andornak
Szontagh Andor
küldött példányai nincsenek meg. A dalfüzetről lásd
Györe Károly
Györe Károly
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
szóló 1906. április 4-i levelét a vonatkozó jegyzettel.
 
  Kivánom, hogy annak a lelkes, örömtől ragyogó választási hangulatnak, melyet a mult napokban,
alkalmilag
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Nagyságod
kerületében
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, hivei közt tartózkodva tapasztaltam, –
Törölt
« igaz »
emeléséhez és maradandó emlékűvé tételéhez hozzájáruljanak
e
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
lapok
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
.  
  Maradok számos ilyen fényes és boldog reményű választást kivánva magyar hazának  
 
aláz. szolg.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
alázatos szolgája
 
 

Útmutató:

Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
a levélfogalmazvány verzójára írt alábbi jegyzetéből kiderül, kinek és mikor tervezett példányokat küldeni a Tulipánnyíláskor   c. dalfüzetből.
Sipos Józsefnek
Sipos József
címzett 1906. április 25-ei levelét nem ismerjük.
Sipos
Sipos József
válaszlevele május 2-án íródott, ebből kiderül, hogy
Móricz
Móricz Zsigmond
a dalfüzet   terjesztésébe akarta bevonni.
Thúry Zsigmondnak
Thúry Zsigmond
1906. április 25-én küldött levelet, mellékelve
Luby Géza
Luby Géza
,
fehérgyarmati
Fehérgyarmat
képviselőjelölt választására az anyagot.
Csók György
Csók György
szirki
Szirk
lelkésznek is elküldhette a csomagot   , azonban sem április 25-én írt levelét, sem
Csók
Csók György
válaszlevelét nem ismerjük.
Luby Gézának
Luby Géza
, illetve
Szentiványi Gyulának
Szentiványi Gyula
írt április 27-i leveleit nem ismerjük, a címzettek válaszleveleiről nem tudunk. A Tulipánnyíláskor   részükre megküldött, illetve általuk visszajuttatott fölös példányairól
Jámbor Simon
Jámbor Simon
Móricznak
Móricz Zsigmond
szóló 1906. május 16-ai levelében tesz említést.
Szontagh Andornak
Szontagh Andor
szóló április 27-ei levél fogalmazványa a főszövegben közölt írás.
Móricz
Móricz Zsigmond
küldeményére
Szontagh
Szontagh Andor
április 29-én válaszolt.

Tulipánnyíláskor
 
Györének
Györe Károly
levél
 
"
Siposs
Sipos József
, apr. 25.
 
Thury
Thúry Zsigmond
"
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
április 25.
 
Csók
Csók György
"
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
április 25.
 
Luby
Luby Géza
apr 27.
 
Szentiványi
Szentiványi Gyula
"
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
április 27.
 
Szontagh
Szontagh Andor
"
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
április 27.
[kézváltás] Móricz Zsigmond

bélyeg 40
 
"
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
bélyeg
40
 
60 szolga
 
40
lpp
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
levélpapír
 
20
telef
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
telefon
 
8
vill
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
villany
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image