Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Igen tisztelt
Uram
Móricz Zsigmond
!  
  Vettem kedves küldeményét,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1906. április 27-én küldte el
Szontagh Andornak
Szontagh Andor
Tulipánnyíláskor   c. dalfüzetet. Levelének fogalmazványát ismerjük.
s a midőn ugy ezt, mint különösen szíves megemlékezését, ezennel megköszönném, megemlékezem
Holics Jankáról
Holics Janka
, kis társaságunknak annak idejében eggyik tagjáról, ki rokonszenves megjelenésével mindnyájunk szeretetét és tiszteletét a maga részére lekötötte. –  
  Nem zárhatom be tehát levelemet, mielőtt még azon kérésemnek adtam volna kifejezést hogy kedves
Neje
Holics Janka
Ő Nagyságának a magam és leányaim részéről a legeslegszívélyesebb üdvözletünket átadni szíveskedjék  
 
Csetnek
Csetnek
1906 IV. 29  
 
aláz.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
alázatos
szolgája  
 
Szontagh Andor
Szontagh Andor
Aláírás
n
Jegyzet Iglói
Szontagh Andor
Szontagh Andor
(1849–1914) gyárigazgató, országgyűlési képviselő. Az 1906-os országgyűlési választásokon az Országos Alkotmánypárt jelöltjeként újra megválasztották
Jolsva
Jolsva
képviselőjének. Forrás: "A választás második napja", Pesti Napló, 1906. máj. 1., 2–12, 7.; Szontagh Andor gyászjelentése, OSZK kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2018.11.05, .; "Gyászrovat", Budapesti Hírlap, 1914. jún. 24., 11.
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image