Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Vashegy
Szirkvashegy
1906 Maj 2.  
  Kedves drága és
Zsani
Szklenár Eugénia
Nénikém!  
  Ma Zsiga napja van. Az
élőt
Móricz Zsigmond
az isten éltesse! áldjon meg az isten minden jókkal, de különösen álandó jó egészségel
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
hogy
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
meg elégedésben és egyetértésben sokáig éljen minyájunk örömére. –  
  A
sírban porl
Holics Zsigmond
szent legyen emlék
Törölt
« ez »
e
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, síri álma csöndes legyen a viszontlatás öröméről almodjon, mit az örök lét honában reménylünk
Törölt
« érn »
elérni;
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
ha ugyan léteznek ezek a dolgok!  
  Szegény, szegény
apánk
Holics Zsigmond
, hogy miért is nem engedte az isten meg érnie a könnyebb napokat! küzdelmeinek gyümölcsét,
élete
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
53. évének fordulóját. 5én lesz születése
Törölt
« nek »
napja. 6án pedig halálának 6 hónapja. De borzasztó napok, óh be rosszúl érzem magamat e minden féle érzelmek hatása alatt! Oh csak már innen meg segítene a jó isten valahogyan el jutni. Talán még fel éledek, de én most oda vagyok. Mig
Zsiga
Móricz Zsigmond
itt volt csodálatosan el távolodtak ezek a rossz érzések, egészen más vóltam, szinte felvillanyozott, de amint vissza jöttem a régi rossz érzések még kétszeresen támadták meg egész lelkemet, testemet el betegíték. – Jó is volt itt
aba
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
abba
hagyni az írást mert nem tudom mit írtam volna, nem tudtam írni nem tudtam gondolkozni sem, igazán nagyon furcsán éreztem magamat az elmult napokban. Két nap feküdtem is, hétfőn kedden. Óh nincs borz
Törölt
« á »
a
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
sztóbb mintha az ember tehetetlenül, csak gondolatban foglalkozik kötelességével – így nem tudtam én semmit tenni mát
r
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
több mint egy héttől. Nektek is készűltem írni illetve
Zsigának
Móricz Zsigmond
ebben a ház ügyben, legfőképpen.  
  Hát édes fiam
Zsiga
Móricz Zsigmond
! A
Janka
Holics Janka
levelének és a te levlapodnak a tartalmából itélve úgy látom te már egészen meg feledkeztél miben állapodtunk meg elválásunkkor. 1. ször. Én azt mondtam hogy
vele
Markovics Árpád
nem érintkezem ha
Törölt
« valamit »
kellene bár mit is, te irod meg neki. 2 szor. azt határoztuk el hogy fogod tőle kérni az
elődje
Nécsey János
Czimét akire ő hivatkozik.
n
Jegyzet
Markovics Árpáddal
Markovics Árpád
,
Szklenár Teréz
Szklenár Teréz
bérlőjével elhúzódó vita kezdődött a bérleti szerződés feltételeiről. Az írásba foglalt szerződést – amely eltért a szóbeli megállapodástól –
Szklenár
Szklenár Teréz
, állítása szerint nem látta és nem írta alá,
Markovicsnak
Markovics Árpád
azonban tanúja van erre
Nécsey János
Nécsey János
személyében. Vö.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1906. április 12-én kelt levelezőlapjával, és a vonatkozó jegyzettel,
Szklenár Teréz
Szklenár Teréz
Móricznak
Móricz Zsigmond
küldött, 1906. április 20-ai és e napot követően írt, valamint május 10-ei és 17-ei leveleivel, illetve
Móricz
Móricz Zsigmond
Nécsey Jánosnak
Nécsey János
küldött 1906. május 12-i levele fogalmazványával, és
Nécsey
Nécsey János
válaszlevelével.
 
  Én
ép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
épp
írni akartam neked – hogy ne írj neki erről, (de sorraidból látom hogy erről megfeledkeztél) én meg szereztem a czimet!
Nécsey János
Nécsey János
süket némák intezetének igazgatója –
Körmöcz Bányára
Körmöcbánya
lett helyezve.
n
Jegyzet
Nécsey János
Nécsey János
(?–?) gyógypedagógus. 1901-ben a siketnémák és vakok
jolsvai
Jolsva
intézetének szervezésével és igazgatásával bízták meg, buzgóságának köszönhetően az intézmény még abban az évben megkezdhette működését. 1905-től a
körmöcbányai
Körmöcbánya
intézetbe helyezték át azonos minőségben, helyét
Markovics Árpád
Markovics Árpád
vette át. Forrás: Borbély Sándor, szerk., Emlék-könyv a siketnémák váczi országos királyi intézete 100 éves fennállásának ünnepe alkalmára (Budapest: 1902), 392–394.; Budapesti Közlöny, 1905. júl. 25., 1.
 
  Hát talán ha írnál neki az én nevemben természetesen bocsánat keréssel hogy alkalmatlankodom! „Nem akarom ugyan pereskedésre vinni a dolgot de mégis bánt vagy bosszantó hogy velem igy nem éppen uri emberhez illően bánik a
lakó
Markovics Árpád
uram
v
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
és
tekinteségedre
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
tekintetességedre
hivatkozik mint olyan tanura a ki megesküszik arra, hogy én ő vele t.i.
M. al
Markovics Árpád
 [?]
[unclear1]
3 évre csináltam szer
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
dést szóbelileg s arról hallani sem akar hogy a szerződés nem lett végleg meg kötve miutan írásilag nagyon nehéz vólt ezt meg csinálni mint tekintetességed is tudja én abban biztam hogy ő el fog jönni s akkor meg egyezünk egészen s a szerződést meg csináljuk s ön is monda: Legjobb lesz ha ő maga el jön s azt is monda: hogy
Törölt
« jól olyan értelemben »
jól meg
értet
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
értett
engem hogy én olyan értelemben adom 3 évre a házat egyelőre 270 (hogy az egész 3év alatt azért tetszés szerinti időben de 1800 nak kell bejönni a ház bérnek. mi most erről nemis beszélünk csak mostantól kértem 300
kt.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
koronát."
Hát ilyen értelemben írjál neki röviden a hogy te gondolod, vagy a magad nevében, mint ösmeretlen hivatkozásal arra hogy engem mily csapás ért tehát mint vőm átveszed az ilyen terheket rólam
anál
 [?]
[unclear1]
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
annál
is inkább mert
M
Markovics Árpád
. oly nem nővel illően bánt, szóval tégy belátásod szerint csak arra legyen szives felelni valjon csakugyan hajlandó lenne e meg esküdni a
M.-cs
Markovics Árpád
javára. Ez nekünk minden körűlmények közt nem lesz rossz. sőt szükséges. Mert aza szemtelen még tudja isten mire is képes. –
Markovicsnak
Markovics Árpád
pedig légy szives annyit irni egyelőre (talán te nem fogsz neki most semmiről írni) hogy a lakbér ezen czimre küldendő: özv.
H. Zs
Szklenár Teréz
. Üllői út.
ati
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
a ti
czimetek azután ti nekem továbítjátok.  
  Kedves
Leányom
Holics Janka
a zsebkendőket mihelys teheted küldjed
Jenőnek
Holics Jenő
.
Bizony ezen ember
Törölt
« csúnyán »
czudarúl
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
ki fogott rajtunk. Látjátok amit legjobban kelett volna küldeni elfeledtem
 [?]
[unclear1]
, szallonát és
Zsiga
Móricz Zsigmond
nem jutatta eszembe, pedig látta hogy gondolkozom mit kell küldenem. A többiről máskor most már nincs időm ölel csokol a
kicsimet
Móricz András Zsigmond Levente
különösen csak már láthatnám.  
 
Zs
Szklenár Eugénia
. kezeit csokolom Szerető
Anyátok
Szklenár Teréz
Aláírás
 
  a
pap
broi pap
csak küldöt a tehenet fejni és általán
 [?]
[unclear1]
hogy
a
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
cselédnek mutasam meg a láb kötést. s üzenjem a végső árát, s holnap t. i.
ratkói
Ratkó
vásár előti napon lévén, végleg meg egyezünk. De én nem mentem a vásárba de ő sem volt. Talán csak eladom a szegény Piroskát. most talán 3 vevője lesz
rozsnyóról
Rozsnyó
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: char.
né irt hogy ne adjam el a tehenet.  
  majd még meg irom mi lett.
Lajos
Szerényi Lajos
bácsiék csak nem tudnak b-től meg válni. a mi terv
 [?]
[unclear1]
füstbe ment neki
 [?]
[unclear1]
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image