Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Ember
Móricz Zsigmond
!  
 
Kürynek
Küry Klára
írtam, kérdezvén, mikor nem leszünk általa kidobottak operette tervünkkel? – Válaszát közölni fogom, esetleg táviratban. A tervezettel tessék készen állni
a
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
sorompón.
n
Jegyzet Vö.
Györe Károly
Györe Károly
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
küldött 1906. április 20-ai levelével és a vonatkozó jegyzettel.
 
  Egy czímet kértem, pár héttel ezelőtt, azét a kedves kis monogram rajzoló, illetve alkotóét. Egy lev. lapon megkaphatnám?
n
Jegyzet Vö.
Györe Károly
Györe Károly
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
küldött 1906. április 27-ei levelével és a vonatkozó jegyzettel.
 
  Az a piszok
Jámbor
Jámbor Simon
, a dalokat ma küldi. Nem fogadtam természetesen el. Záros határidőre rendeltem. Dr
Ábrahám Dezső
Ábrahám Dezső
,
n
Jegyzet
Ábrahám Dezső
Ábrahám Dezső
(1875–1973) ügyvéd, jobboldali politikus. 1906–1918-ig
Karcag
Karcag
országgyűlési képviselője, majd
Károlyi Mihály
Károlyi Mihály
kormányában igazságügyi államtitkár. 1919. július 12. és augusztus 12. között a szegedi ellenforradalmi kormány miniszterelnöke, 1919–1920-ig a Huszár-kormány belügyi államtitkára, majd visszavonult a politikai élettől. 1944 novemberében a nyilasok túszul ejtették, 1945. szeptember végén került csak haza. 1947–1948-ig újra országgyűlési képviselő a Független Magyar Demokrata Párt listáján. 1949-ben végleg visszavonult a politikai élettől. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 3:2.
az itteni választókerület jelöltjének nevét nyomtatni kértem 500 példányra. A választások elmultak s ő most küldi a mondjuk, kortes nótát   .
n
Jegyzet
Ábrahám Dezső
Ábrahám Dezső
Karcagon
Karcag
indult a képviselőhelyért
Madarász Imre
Madarász Imre
, valamint
Kardhordó Árpád
Kardhordó Árpád
ellen. A választás április 30-án zajlott le, de az
Ábrahám
Ábrahám Dezső
és
Madarász
Madarász Imre
közötti szoros eredmény miatt pótválasztást kellett kiírni, mely május 18-án az
előbbi
Ábrahám Dezső
győzelmét hozta. Így a késve kinyomtatott, alább mellékletben közölt kortesdal példányai nem veszhettek kárba. Forrás: "Hétfői választások", Pesti Napló, 1906. máj. 3., 4.; "A karcagi mandátum", Pécsi Közlöny, 1906. máj. 19., 6.
Jó viczcz! –  
  V. C betűkből kell nekem monogram, most egyelőre ez a fontos. Kegyeskedjék megkérni nevemben
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
kedves, kis
életfelét
Holics Janka
, – (ha találkozik vele) – hogy ő tüntesse ki ama művész palánta férfiut, egy ilyen cikornyás betű tervezetét kérvén. Én meg aztán orkán szerű hálarivalgást viszek véghez ezért.  
  Kézcsók, meg üdvözlet sok, száz!  
 
Györe K
Györe Károly
Aláírás
.  
 
Kisujszállás
Kisújszállás
 
  1906 V/3.  
 
 

Melléklet ( ):


Facsimile Image Placeholder
  Ily hangon zengettem a
t.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
tisztelt
polgártársakat
Dezső
Ábrahám Dezső
czimbora fellépésekor:  
 
 
print
  Dr
Ábrahám Dezső
Ábrahám Dezső
választói daloljunk!  
 
 
Kossuth Lajos
Kossuth Lajos
azt üzente,
  Elfogyott a regimentje!
  Ha még egyszer azt üzeni,
  Mindnyájunknak el kell menni!
  Éljen a magyar szabadság, Éljen a haza!
 
 
 
Kossuth Ferencz
Kossuth Ferenc
n
Jegyzet
Kossuth Ferenc
Kossuth Ferenc
(1841–1914) politikus, mérnök,
Kossuth Lajos
Kossuth Lajos
idősebb fia. 1894-es hazaköltözéséig részt vett az emigráció politikai és publicisztikai tevékenységében. 1895-ben képviselővé választották, majd a Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt elnöke lett. A Wekerle-kormányban 1906 és 1910 között kereskedelmi miniszter volt. Kiadta
Kossuth Lajos
Kossuth Lajos
műveinek egy részét. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:978.
mondta nékünk,
  Azt válasszuk, aki vérünk!
  Nimetnek ki oda vagdal
  Ha kell szóval, ha kell karddal!
  Éljen a magyar szabadság, Éljen
Ábrahám
Ábrahám Dezső
!
 
 
 
Ábrahám
Ábrahám Dezső
olyan levente,
  Hadvezérünk is lehetne!
  Villám tüze ég szemében,
  Nem remeg a kard kezében!
  Éljen a magyar szabadság, Éljen
Ábrahám
Ábrahám Dezső
!
 
 
  Minek is lép föl
Madarász
Madarász Imre
,
n
Jegyzet
Madarász Imre
Madarász Imre
(1846–1918)
karcagi
Karcag
református lelkész, 1887–1905-ig a karcagi választókerület Kossuth-párti országgyűlési képviselője. Forrás: Uj Idők Lexikona (Budapest: Singer és Wolfner, 1936–1942), 17–18:4294.
  Ki csak ilyenkor hadarász!?
  Minek nekünk olyan ember.
  Aki
Pesten
Budapest
szólni sem mer!
  Éljen a magyar szabadság, Éljen
Ábrahám
Ábrahám Dezső
!
 
 
 
Kardhordó
Kardhordó Árpád
, egy üres bánya;
n
Jegyzet
Kardhordó Árpád
Kardhordó Árpád
(1860?–1911) kereskedő, függetlenségi párti politikus, kortes, a századforduló népszerű alakja. 1902-ben kezdődő politikai pályafutása során felélte vagyonát, szivacskereskedése tönkrement. 1905-ben, 1906-ban és 1910-ben is indult az országgyűlési választásokon, egyik alkalommal sem választották meg. Forrás: "Kardhordó Árpád meghalt", Pesti Napló, 1911. jan. 12., 6.
  Nincsen annak tudománya!
  De
Ábrahám
Ábrahám Dezső
jogász ember:
  Vére láva, esze tenger!
  Éljen a magyar szabadság, Éljen
Ábrahám
Ábrahám Dezső
!
 
 
  Olyan embert kell beczézni,
  Ki
Pesten
Budapest
is mer beszélni!
  Nem kell nekünk boros hordó;
  Sem
Madarász
Madarász Imre
,
  sem
Kardhordó
Kardhordó Árpád
!
  Éljen a magyar szabadság, Éljen
Ábrahám
Ábrahám Dezső
!
 
 
  Akiben nincs magyar virtus,
  Verje meg a Jézus Krisztus!
  Ily legényért, mint
Ábrahám
Ábrahám Dezső
,
  Véremet is kiontanám!
  Éljen a magyar szabadság, Éljen
Ábrahám
Ábrahám Dezső
!
 
 
 
Ábrahám
Ábrahám Dezső
! Diszünk, vezérünk!
  Jó kun fiu! Lelkünk, vérünk!
  Szivünk vérével szeretünk:
  Te leszel a mi követünk!
  Éljen a magyar szabadság, Éljen a haza!
 
 
Szekeres József
Szekeres József
,
Kisujszállás
Kisújszállás
.  
 
 
Gy
Györe Károly
Aláírás
.  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

1906 máj 3
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image