Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
header
 
Jámbor Simon
Jámbor Simon
 
  Hangjegymetsző Intézete  
 
Budapest
Budapest
V. Visegrádi-utcza 3.  
  Tekintetes  
 
Moricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  urnak  
 
Budapest
Budapest
 
  IX. Üllői út 91 II/50  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
header
 
Jámbor Simon
Jámbor Simon
 
  Hangjegymetsző Intézete  
 
Budapest
Budapest
,  
  V. Visegrádi-utcza 3.  
  Telefon 13-31.  
 
Budapest
Budapest
, 190
6 május ho 3 án
[kézváltás] Jámbor Simon
 
  Tekintetes  
 
Moricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  úrnak  
 
Budapest
Budapest
 
  Becses levelezőlapja birtokában van szerencsém csatoltan
Szontágh
Szontagh Andor
úrnak írott levelem másolatát megküldeni és maradok  
  kiválo tisztelettel  
 
Jámbor
Jámbor Simon
Aláírás
 
 
Jámbor Simon
Jámbor Simon
   
Hangjegymetsző Intézete
   
Budapest
Budapest
V. Visegrádi-utcza 3.
Pecsét
 
 
 

Melléklet ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
6
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
1906
május hó 3  
  Nagyságos
Szontagh Andor
Szontagh Andor
képviselő úrnak  
 
Csetnek
Csetnek
 
 
Gömör m
Gömör és Kishont vármegye
.  
  Tegnapról kelt
Nagyságod
Szontagh Andor
becses levelezőlapja birtokában, tudatom, hogy a kérdéses csomagban
Móricz Zs
Móricz Zsigmond
. úr küldött 100 példányt Tulipánnyíláskor   című hazafias dalából, ajándékúl, arra a célra, hogy azokat a választás alkalmából ott terjeszteni lehessen, mivel azonban a dolog idejét mult, talán lehetséges volna hogy
Nagyságod
Szontagh Andor
azokkal valamiképen rendelkezzék, esetleg a választók között emlékképen szétosztatni, kedves emléke lesz minden választónak annál is inkább, mert minden példányra "Éljen Szontag Andor" van reányomva.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Szontagh Andornak
Szontagh Andor
szóló 1906. április 27-ei leveléhez – melynek fogalmazványát ismerjük – mellékelte a Tulipánnyíláskor   c. dalfüzetnek a
jelölt
Szontagh Andor
nevével ellátott példányait. A végül
Szontagh
Szontagh Andor
győzelmét hozó választás a
jolsvai
Jolsva
kerületben április 30-án zajlott le. Forrás: "A választás második napja", Pesti Napló, 1906. máj. 1., 2–12, 7.
Ha azonban
Nagyságod
Szontagh Andor
a dalokat mégsem kivánná megtartani, kérem
azokat
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Móricz Zs
Móricz Zsigmond
úr cimére IX Üllői u 91 II/51 visszaküldeni, mert a nyomtatványok nevezett ur tulajdonát képezik, a ki annak
ellenértékét már
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
kifizette nékem.  
  Kitűnő tisztelettel  
 
Jámbor
Jámbor Simon
Aláírás
 
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzések:

1906 máj 3
[kézváltás] Móricz Zsigmond

Tulipán
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image