Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Vashegy
Szirkvashegy
1906 Máj. 10.  
  Kedves !  
  Szombaton 5-én küldtem nektek levelett melyben a
M-cs
Markovics Árpád
féle dologról
n
Jegyzet
Szklenár Teréz
Szklenár Teréz
jolsvai
Jolsva
házának bérlőjével,
Markovics Árpáddal
Markovics Árpád
felmerült nézeteltéréseinek részleteit lásd
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Szklenárnak
Szklenár Teréz
szóló 1906. április 12-én kelt levelezőlapján,
Szklenár
Szklenár Teréz
Móricznak
Móricz Zsigmond
küldött, 1906. április 20-ai és e napot követően írt, valamint május 2-ai és 17-ei leveleiben, illetve
Móricz
Móricz Zsigmond
Nécsey Jánosnak
Nécsey János
, a szerződéskötés tanújának küldött 1906. május 12-i levele fogalmazványában, és
Nécsey
Nécsey János
válaszlevelében.
írtam s kértem
Zsigát
Móricz Zsigmond
annak az
elintézéseért,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
elintézéseért.
n
Jegyzet
Szklenár Teréz
Szklenár Teréz
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
és
Holics Jankának
Holics Janka
küldött 1906. május 5-ei levelét nem ismerjük. Legutóbbi levele, melynek a
Markoviccsal
Markovics Árpád
való konfliktus a tárgya, 1906. május 2-ai.
 
  Megjegyzem hogy én akkor
Betlérbe
Betlér
mentem
Dr.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Szuhayhoz
Szuhay József
n
Jegyzet Szuhafői Dr.
Szuhay József
Szuhay József
(1863–1910) a Hernádvölgyi Magyar Vasipar Részvénytársaság korompai vasolvasztóinak igazgatója, a korompai református egyház főgondnoka, a korompai állami elemi iskolák gondnokságának és a községi polgári iskolaszéknek elnöke. Forrás: Dr. Szuhay József gyászjelentése, OSZK kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2018.12.04, .; "Gyászrovat", Pesti Napló, 1911. jan. 1., 13.
– s utközben adtam fel, azt hittem, haza jövet már itt találom a
Zsiga
Móricz Zsigmond
levelét
vagy
Gyorsírás
valamelyitekét. De bizony már Csütörtök s még semmi levél. Most nyugtalan vagyok meg kaptátok e nyugtasatok meg. És irt e
Zsiga
Móricz Zsigmond
annak a
Nécseynek
Nécsey János
,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Nécsey Jánosnak
Nécsey János
küldött 1906. május 12-ei levele fogalmazványát ismerjük.
meg
Markovicsnak
Markovics Árpád
?
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Markovics Árpádnak
Markovics Árpád
küldött levelét nem ismerjük.
és ne nagyon gazsulirozon
n
Jegyzet Hízelegjen (német).
neki Csak hivatalosan az asszonyt valahogyan ne említse a levelében az ő gorombaságával szemben még az ácsoknak dicsekedni mert hogy majd ki lököt engem a goromba. Oh már meg bolondulok ebben a sok tervezgetésben nem elég a gond és szegénység!  
  Most megint kérlek édes
fiam
Móricz Zsigmond
még egy kérvényt vagy levélforma legyen és a meg szólítás talán csak direkt személyhez szóval édes
fiam
Móricz Zsigmond
ösmered már a körülményeket viszonyokat – hát csak ted meg a hogy legjobbnak látod hogy hathatós legyen.
n
Jegyzet
Holics Zsigmond
Holics Zsigmond
1905. november 6-án bekövetkezett halálával
Janka
Holics Janka
családja nehéz anyagi körülmények közé került, ezért akartak a megboldogult munkaadójához, a Rimamurány-Salgótarjányi Vasgyár
kohóigazgatójához
Rösch Frigyes
támogatásért fordulni. A kérvény második változatát
Szklenár Teréz
Szklenár Teréz
fogalmazványa alapján
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
írta meg. A további részleteket lásd
Szklenár
Szklenár Teréz
Móricznak
Móricz Zsigmond
küldött 1906. március 21-ei és 28-ai, valamint május 17-ei leveleiben.
Igen voltam
Szuhaynál
Szuhay József
hát ő is azt mondotta hogy más czimen
Törölt
« adj kérjek (mert te »
adjam be a vissza utasítot kérvényt
n
Jegyzet Vö.
Szklenár Teréz
Szklenár Teréz
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
küldött 1906. március 28-ai levelével, és a vonatkozó jegyzettel.
mert tényleg nem költözködök
Dernőre
Dernő
. És hogy hivatkozam azokra kik körölményeimet ismerik. hát azt hiszem eből az én formámból ki fogod írni jól, azt emeld ki hogy
Törölt
« szegény férjemnek »
a
főnöke
Holics Zsigmond főnöke
utasítására. De csak nekem küldjed talán jobb lesz a
főnök
Holics Zsigmond főnöke
utján még őtt fogom kérni
véleményezze
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
azt hiszem nem lesz ellenem bizony ha ezt meg nem kapom hát a költözködés nagy kiadásom lesz. A tehénnek sok vevője van, – de én helyet csináltam neki s elhajtatom a jövő héten úgy okoskodom hogy legalább nyáron átt ki tart benünket tejel, sokan leszünk és azután is jó árért eladom. Ez nagyobb kamat lesz. Nem tudok most mást mit írni. Csak tik írjatok mert nagyon nagyon oda vagyok. legalább pár sorral örvendeztesetek meg
Törölt
« gyakra »
ezekben a nehéz napjaimban egészségesek vagytok e minyájan
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néni hogy van és a kis
fiú
Móricz András Zsigmond Levente
?  
  isten veletek edes kedves ölel csokol
Zs
Szklenár Johanna Emília
.
nevel
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
nénivel
együtt
Gyorsírás
 
  Szerető
anyátok
Szklenár Teréz
Aláírás
 
  az
apa
Holics Zsigmond
zsebkését
Janka
Holics Janka
eltette e?  
  most van itt furmányos
n
Jegyzet Szekeres (régies).
egy szekerel viszek
Miglész
Miglész
vagy
Gyorsírás
jolsvára
Jolsva
holmi
Törölt
« t »
kat
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
 

Melléklet ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Tek
int
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Tekintetes
kohóigság!
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
kohóigazgatóság!
 
  Tekintetes
bányaigazgató
Rösch Frigyes
úr  
  Mélyen tisztelt úr!  
  vagy uram  
  Alólírott alázatos tisztelettel esedezem
Törölt
« s t.b. i. »
kegyeskedjen legalázatosabb kérelmemet meg halgatni s szorult özvegyi helyzetemben segíteni könyiteni
Törölt
« a rám nehezedő »
Törölt
« a »
borzasztó sorsomban
Törölt
« bölcsbelátása szerint némi »
most rám nehezedet
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
költözködési költségel.  
  Bocsánatott kérek hogy alkalmatlankodom de ezt
boldogultférjemnekKOHA_AUTH:313724
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
fölötes elöljárói tanácsára, és nagy szükségemben teszem, mert
Törölt
« hova fordúl »
csekély 375 korona
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
nyugdíjamból lakást kell fizetnem
Törölt
« 240 korona »
alegszerényebb
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
a legszerényebb
élet mód szerint is nagyon kevés marad az élelemre a lakás fizetéstől úgy hogy költözködnöm hurczolkodnom ebből lehetetlen. Hová forduljak hát, ha nem a
t.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
tekintetes
társulathoz hol szegény megboldogult
férjem
Holics Zsigmond
életétt töltöte. Kérésemet még azal támogatom
hogy
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
mint mult hó 9-én
kelt
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
kérvényemben is említém szegény
férjem
Holics Zsigmond
át vólt helyezve, de hogy az átköltözés tényleg meg nem történt, az nem az ő hibájából történt, hanem
Törölt
« a »
lakáshiány miatt ő kérelmezte is, de nem vólt, s azután be következet a sok féle szerencsétlenség. azon csekély összeg melyet nekem a sajóvölgyi gondnokság megtérített 13.
korona
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
75.
fill
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
fillér
ez azon összeg volt melyet én tényleg ki adtam csupán a szegény
férjem
Holics Zsigmond
holmijának a haza hozatalánál, (ő még az oda utazási
Törölt
« csekély költségét »
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
csekély holmijának oda szálítási költségét sem adta be mivel ő ezt csak utólag szokta vólt a költözködési számlába be adni)  
  még tán azt is bele kellene szorítani hogy öreg édes
anyamról
Szklenár Jozefin
és
nagy nénémről
Szklenár Johanna Emília
kell gondoskodnom.  
  a czim ha szemelynek szól,  
 
Rösch
Rösch Frigyes
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
A Rimamurány-Salgótarjáni Vasműrészvénytársaság
Kohóigatója
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
kohóigazgatója
vagy igazgatósága  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image