Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Ig t
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Igen tisztelt
Uram
Nécsey János
!  
  Bocsánatot kérek, hogy
Törölt
« a »
e
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Törölt
« köv kérdéssel fordulok Önhöz. »
levelemmel alkalmatlankodom  
  Anyósom özv.
HZsné
Szklenár Teréz
Törölt
« ügyeit átvettem, »
mint egyetlen támaszához, azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy
többek közt
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
a
jolsvai
Jolsva
házára vonatkozó ügyeit intézzem el.
n
Jegyzet
Markovics Árpád
Markovics Árpád
1906-ban kibérelte
Szklenár Teréz
Szklenár Teréz
jolsvai
Jolsva
házát. Bizonyos félreértésekből adódóan a
tulajdonosra
Szklenár Teréz
nézve kedvezőtlen megállapodás született. A később jogi útra terelt konfliktusban
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
közvetített az érintettek között. Az ügy további részleteit lásd
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Szklenár Teréznek
Szklenár Teréz
küldött 1906. április 12-ei levelezőlapján,
Szklenár
Szklenár Teréz
Móricznak
Móricz Zsigmond
küldött, 1906. április 20-ai és e napot követően írt, illetve május 2-ai, 10-ei és 17-ei leveleiben, valamint
Nécsey János
Nécsey János
jelen levélre adott válaszában.
Törölt
« Ott mint méltózta »
ebben az ügyben vagyok bátor egy kérdéssel fordulni Önhöz.  
  Mint méltóztatik tudni ott most
Markovits Á
Markovics Árpád
ur lakik, kivel
anyósomnak
Szklenár Teréz
igen rendezetlen szerződési viszonya van.
M
Markovics Árpád
. ur Önre hivatkozik,
mint
Gyorsírás
tanujára a maga állitása mellett, s azzal érvel, hogy Ön
ig t.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
igen tisztelt
Uram
Nécsey János
kész
meg
Gyorsírás
esküdni a következőkre:  
  1.)
Ő
Markovics Árpád
3 évre vette ki a házat, évi 270
frtért,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintért,
ugy mindenestől, a hogy van.  
  2.)
Törölt
« Lakbéremelésről, csak abba »
Arról, hogy ő 300
frtot
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot
fizesse
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
fizessen
lakbérül, csak abban az esetben volt szó, ha "
Jolsvát
Jolsva
magasabb lakbérosztályba sorozzák."  
  Ezzel szembe
anyósom
Szklenár Teréz
Törölt
« azt mondja »
, ahoz ragaszkodik, hogy ők nem fogadták el ezt a postán utólag megküldött s általuk egyáltalán alá nem írt szerződést, mert  
  1.
Törölt
« A házba nin »
 
  Ők
Törölt
« et fel »
ugy értették a
M
Markovics Árpád
. ur lakbéremelési ajánlatát, hogy ő: "rövid időn lakbéremelést vár, s addig legyen 270
frt,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint,
azontul 300." De ezt
is
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
csak legfeljebb egy évre fogadták el.  
 
Törölt
« Most a
tulajdonosnő
Szklenár Teréz
fel akarta emelni 300 frtra a lakbért a »
 
  2.) Mivel a szerződést nem intézték el, csak erre az egy évre tartják kötelezőnek a
Törölt
« z irott »
szóbeli megegyezést.
a szóbeli megegyezést egyszerű lakáskivételnek kell tekinteni s egy éven belül is felmondhatnak egymásnak negyedévi felmondással.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
  3.) A házban mint
mindig
Gyorsírás
,
minden
Gyorsírás
lakójuknál az udvaron levő kis deszkaépületet fenntartotta magának.  
  Ezek után én a köv. kéréssel fordulok önhöz:  
  Méltóztassék azt
meg mondani
Gyorsírás
, volt-e egyáltalán arra remény a szerződéskor, hogy
Jolsvát
Jolsva
magasabb lakbérosztályba sorozzák? Mert
Törölt
« ilyen »
ez a
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
szerződési pont
Törölt
« ról én ugyan soha se hallottam »
, hallatlan, tekintve azt, hogy
minden
Gyorsírás
hivatalnok tudja
hogy
Gyorsírás
a városok magasabb lakbérosztályba való sorozása
nem
Gyorsírás
olyan egyszerű dolog,
hogy
Gyorsírás
erre a cimre odáig olcsóbb lakbért kérjen valaki.  
  Ha
nem
Gyorsírás
volna terhes és kellemetlen
ig t
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
igen tisztelt
uramra nézve, igen kérem tessék a dologról való értesülését megírni nekem.
S csakugyan meg esküszik-e rá, mert akkor nem perelünk
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
  Maradok viszont szolgálatra bármi ügyben kész hive  
 
MZs
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Bp
Budapest
. 1906. máj. 12.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image