Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
header
 
Törölt
« A Siketnémák Körmöcbányai »
Törölt
« Áll. S. »
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Államilag Segélyezett
Törölt
« Intézete Igazgatóságától »
 
 
Törölt
« szám. »
 
  Tekintetes  
 
Móritz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Úrnak  
 
Budapest
Budapest
.  
  Szíves soraira
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1906. május 12-i levele
Nécsey Jánosnak
Nécsey János
, melynek fogalmazványát ismerjük.
vonatkozólag közölhetem azt, hogy én a kötött megállapodásokat
Markovics
Markovics Árpád
úr által kiállított szerződésben aláírtam.
n
Jegyzet
Markovics Árpád
Markovics Árpád
1906-ban kibérelte
Szklenár Teréz
Szklenár Teréz
jolsvai
Jolsva
házát. Bizonyos félreértésekből adódóan a
tulajdonosra
Szklenár Teréz
nézve kedvezőtlen megállapodás született. A később jogi útra terelt konfliktusban
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
közvetített az érintettek között. Az ügy további részleteit lásd
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Szklenár Teréznek
Szklenár Teréz
küldött 1906. április 12-ei levelezőlapján,
Szklenár
Szklenár Teréz
Móricznak
Móricz Zsigmond
szóló, 1906. április 20-ai és e napot követően írt, illetve május 2-ai, 10-ei és 17-ei leveleiben, valamint
Móricz
Móricz Zsigmond
Nécsey Jánosnak
Nécsey János
, küldött 1906. május 12-i levele fogalmazványában, melyre
Nécsey
Nécsey János
jelen levelével válaszol.
Ami tehát abban foglaltatik, azt megmásítani nem áll módomban. Nem is tenném semmiért sem.  
  Hogy "
Jolsvát
Jolsva
rövidesen magasabb lakbérosztályba sorozzák", arra a szerződés megkötésekor semmi remény nem volt, ezt csak
Markovics
Markovics Árpád
úr odavetőleg mondta, hogy ha az bekövetkezik, szívesen fizet magasabb lakbért.  
  Az egész szerződés megkötése rám azt a benyomást tette, hogy a
háziasszony
Szklenár Teréz
nem úgy értelmezte azt, a hogy
Markovics
Markovics Árpád
. Ennek kifejezést is adtam. A mikor a szerződés leírva nekem be lett küldve, persze ez benne nem jutott kifejezésre; a
háziasszony
Szklenár Teréz
a 270
frtot
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot
legföllebb egy fertályra értette, én ezt vettem ki összes beszédjéből.  
  Per esetén a kötött megállapodások rám nézve mérvadók.  
 
Körmöczbánya
Körmöcbánya
1906 május hó 14-én  
  Tisztelettel  
 
Nécsey János
Nécsey János
Aláírás
 
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

1906 máj 14
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image