Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
header
 
Jámbor Simon
Jámbor Simon
 
  Hangjegymetsző Intézete  
 
Budapest
Budapest
,  
  V. Visegrádi-utcza 3.  
  Telefon 13-31.  
 
Budapest
Budapest
, 190
6 V/16án
[kézváltás] Jámbor Simon
 
 
Nagys.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Nagyságos
 
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
úrnak  
  Helyben  
  Tisztelettel értesítem, hogy
Szentiványi
Szentiványi Gyula
n
Jegyzet
Szentiványi Gyula
Szentiványi Gyula
(1851–1920) mérnök,
apai
Apa
földbirtokos,
Szatmár vármegye
Szatmár vármegye
törvényhatóságának bizottsági tagja. 1896-tól több ízben is megválasztották a megye
aranyosmedgyesi
Aranyosmeggyes
kerületének képviselőjévé, 1896-ban mint a Nemzeti Párt, 1901-ben és 1905-ben mint a Szabadelvű Párt, 1910-ben mint a Nemzeti Munkapárt jelöltjét. Az 1906-os választásokon nem indult. Forrás: Végváry Ferenc és Zimmer Ferenc, szerk., Sturm–féle országgyülési almanach: 1910–1915 (Budapest: 1910), 125.; "Gyászrovat", Budapesti Hírlap, 1920. okt. 8., 4.
csomagján kívül a
Lubyé
Luby Géza
is visszaérkezett,
n
Jegyzet A Tulipánnyíláskor   c. dalfüzetből
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Szentiványi Gyulának
Szentiványi Gyula
és
Luby Gézának
Luby Géza
is küldött pékdányokat, vö.
Móricz
Móricz Zsigmond
Szontagh Andornak
Szontagh Andor
szóló 1906. április 27-ei levelének általunk ismert fogalmazványával, és
Sipos József
Sipos József
Móriczhoz
Móricz Zsigmond
írt 1906. május 2-ai levelével, valamint a vonatkozó jegyzetekkel.
és nálam rendelkezésére állanak. –  
  A két csomagért összesen 2
kor.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
korona
10 fillér visszportót fizettem. A régi 16
kor.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
korona
46 fillérrel együtt a készkiadásaim tehát összesen 18
kor.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
korona
56
fillért tesznek.  
  Kérem ezen összeget nékem postafordultával megküldeni szíveskedjék, mivel szükségem van rá
annális
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
annál is
inkább, mivel
Györe
Györe Károly
úr sem egyenlítette ki idáig számláját.  
  Pénzküldeményét bizton elvárva, maradtam magamat
b.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
becses
jóindulatába ajánlva  
  kész híve  
 
Jámbor Simon
Jámbor Simon
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image