Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Vashegy
Vashegy
1906. Maj 17én  
  Kedves fiam
Zsiga
Móricz Zsigmond
!  
  Mind két leveledet meg kaptam. Igazán nem tudom mit kell tenni ezel a
M
Markovics Árpád
-al.
n
Jegyzet
Szklenár Teréz
Szklenár Teréz
jolsvai
Jolsva
házának bérlőjével,
Markovics Árpáddal
Markovics Árpád
felmerült nézeteltéréseinek részleteit lásd
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Szklenárnak
Szklenár Teréz
szóló 1906. április 12-én kelt levelezőlapján,
Szklenár
Szklenár Teréz
Móricznak
Móricz Zsigmond
küldött, 1906. április 20-ai és e napot követően írt, valamint május 2-ai és 10-ei leveleiben, illetve
Móricz
Móricz Zsigmond
Nécsey Jánosnak
Nécsey János
, a szerződéskötés tanújának küldött 1906. május 12-i levele fogalmazványában, és
Nécsey
Nécsey János
válaszlevelében.
Most egyelőre talán csak 1 levlapon ird meg neki mint már neked meg is irtam hogy nevemre
hozátok
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
hozzátok
czimezve küldendő a
lakbér.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
lakbér,
Törölt
« Vagy levélben ird meg neki »
és azután meg látjuk mi lesz. Talán addig ne irj neki semmit azután pedig még irok neki azt amit nekem is meg irtál amit
Nécsey
Nécsey János
mond illetve irt
n
Jegyzet Utalás
Nécsey János
Nécsey János
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
küldött 1906. május 14-ei levelére.
és mondot is nekem annak idejében. Azután meg irod neki hogy ra nézve is jobb és szebb ha velem szépen elintézi a dolgot és nem gorombáskodik mert hogy én is ki fogom keresni az én jogaimat. Éppen azért nem irtam alá a szerződést mert nem jöttünk meg állapodásra de engem kényszeríteni nem lehet a jegyző is akkor csak azt a tanácsot adta hogy ne írjak alá semmit. Majd erről még irúnk.  
  Most
Törölt
« a »
Janka
Holics Janka
irja meg a Czimet hová küldendő a lakbér összeg. Női írás legyen. Ne a tied. Te majd levelet fogsz neki irni. Most már másról írjunk.
Janka
Holics Janka
már soha nem ir? – Mahoz 2 hétre már nem leszünk
Vashegyen
Szirkvashegy
ilyenkor valahol az utban. Holnaphoz 2 hétre ilyenkor
rozsnyón
Rozsnyó
leszünk. Tik mikor mentek
Pozsonyba
Pozsony
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
és
Holics Janka
Holics Janka
1906. június 30-án mentek a Pozsonyi Állami Tanítónőképzőbe
Janka
Holics Janka
ötéves érettségi találkozójára. Lásd
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
és mások
Holics Janka
Holics Janka
számára dedikált 1906. június 30-ai keltezésű képeslapját, valamint
Móricz
Móricz Zsigmond
1906-os naptárját (PIM kézirattár, M. 100/3957/2).
és mikor jöttök ide? A kis
Bandiért
Móricz András Zsigmond Levente
én fogok e menni talán fel utba
édes apja
Móricz Zsigmond
hozná el. erről is kell már talán gondolkozni. Az szegény
apa
Holics Zsigmond
, miért is kellett őtt ki szólítani az istennek az élők sorrából életének delelőjén! még csak a nagyapai örömet sem engedte el érnie. s vele minyájunk életét is el keseríté, én különösen nem tudo
Törölt
« m »
k semminek teljesen örülni. –  
  Eddig irtam, s ma 23a van, ideje hogy el küldjem (majdnem egy hetet pihent,
levelem
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
) de megint nem jön eszembe amit írni akartam. Igen, azokat a tükröket illetve a fakeretű tükröt ugye hogy 8
frtért
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintért
nem igen kapunk olyant – meg nezhetné
Janka
Holics Janka
Törölt
« vagy »
Gyorsírás
Törölt
«
Zs
Szklenár Johanna Emília
. n. »
ha így séta közben
vagy
Gyorsírás
valami véletlen vásárlás alkalmával meg tehetné, és meg írhatná még mielőbb.  
 
Jolánnak
Gallo Jolán
aztaz
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
azt az
el törött tükröt 30-34 koronáért akarja az itteni asztalos meg hozatni
az üvegjét
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
és meg
csinálni
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
csinálni.
n
Jegyzet Vö.
Szerényi Irma
Szerényi Irma
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
és
Holics Jankának
Holics Janka
küldött 1905. december 21-ei levelével.
Az aranyozot keretűt el szeretném adni de azt nem igen akarják, csak a másikat.
Zs
Szklenár Johanna Emília
. néninek szeretnék írni, de hát ő is irhatna, már itt nincs időm az írásra és
rozsnyóról
Rozsnyó
meg már minek hiszen azt hiszem ő mielőbb el jön?
vagy
Gyorsírás
legalább a kis
Bandival
Móricz András Zsigmond Levente
. – Csak irjatok már erről is. – Csak
Janka
Holics Janka
rögtön írjon
annak
Markovics Árpád
. Csak anyit: a Juni 1 jére eső 1/4 évi lakbér özv.
H. Zs-né
Szklenár Teréz
Üllői út stb.
bp
Budapest
. Czimre küldendő. – Ti pedig pedig, nehogy ujból adjátok fel még egy postát fizetni, rá irjátok hogy:
Rozsnyó
Rozsnyó
, Kör utcza. Morgent ház. (
gömör megye
Gömör és Kishont vármegye
)  
  Kedves
leányom
Holics Janka
! Tudom hogy van házi dolgod, de azért mégis csak vehetnél magadnak annyi időt az az rászánhatnál pár sor írásra hogy nekem egy kis vigasztalást hozna tán az én vegtelenűl el
keseredet.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
keseredet
szivemnek.
Zs
Szklenár Johanna Emília
. néni is irhatna már élet jelt adhatna már magáról. És irja meg vagy irjátok meg mikor jön vagy mikor jöttök. – Talán a ti jöveteletek változtat az állapotomon. De így nem kívánom az életet. Csak azt a szegény fiút sajnálom. Ugyan irtál e neki? És
Jenőnek
Holics Jenő
el küldted a zsebkendőket?  
  Igaz,
A
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
a
kérvény nagyon jól volt meg irva, köszönet neked érte édes
fiam
Móricz Zsigmond
!
n
Jegyzet
Szklenár Teréz
Szklenár Teréz
anyagi támogatásért folyamodott
Rösch Frigyeshez
Rösch Frigyes
, a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű kohóigazgatójához, ahol
férje
Holics Zsigmond
dolgozott. A kérvény fogalmazványát 1906. május 10-ei leveléhez mellékelte. A szöveg végleges formáját, melyet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
írt meg, nem ismerjük.
Azt mondta a
főnök
Holics Zsigmond főnöke
Törölt
« is »
hogy erre okvetetlen meg fogom kapni. De bizony nem tudom daczára biztatásának lesz e
e
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
redménye? mert éppen most van a postán valami ajánlott küldemény tehát nem pénz, – de erre válasz, majd meg irom.
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néninek a 8 koronát megadtad? ölel csokol minyájatokat szerető
anyátok és nagyanya
Szklenár Teréz
Aláírás
 
 
Zs
Szklenár Johanna Emília
. néninek kéz csokjaimat adjátok átt. mikor jön?  
 

Útmutató:

A datálás indoklása: A
szerző
Szklenár Teréz
megjegyzi, hogy a levélírást szüneteltette, és 23-án kezdte újra.
 
image
image
image
image