Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
header
  dr.  
  ügyvéd  
 
Budapest
Budapest
,  
  IV. Ferencziek-tere 7.  
  (Ferencziek-bazára II. lépcső.)  
 
Nagys.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Nagyságos
 
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  Urnak  
 
Budapest
Budapest
.
 
  VII. Kerepesi ut 54 sz.  
  "Az Ujság" szerkesztőségében.  
  Feladó: Dr
Tóth Dezső
Tóth Dezső
 
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Uram
Móricz Zsigmond
!  
  Legutóbbi beszélgetésünkre hivatkozva küldöm a mellékelt pályázatot. – Sokunknak okozna igaz örömet, ha ezen a téren is találkoznánk nevével. – A pályázat határideje – azt hiszem – nem szigoruan zárt s Önt bizonynyal jun. 15 után is szívesen látják, a füzetek aug. végén szoktak megjelenni.
n
Jegyzet A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság Koszorú füzetekre kiírt pályázatáról van szó, amelyre "vallásos és erkölcsi elbeszélések, vallásos életrajzok, vallásos jellemképek" beérkezését várták június 15-éig. A pályázat szövege a Protestáns Szemlében jelent meg: Szőts Farkas, "Pályázat Koszorú-füzetekre", Protestáns Szemle 18 (1906): 68.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Két biblia   c. elbeszélése a nyertes pályamunkák egyike volt, így még az év folyamán meg is jelent, lásd
Móricz
Móricz Zsigmond
Holics Jankához
Holics Janka
írt 1906. szeptember 14-ei levelét a vonatkozó jegyzettel.
 
 
Budapest
Budapest
1906 máj. 20.  
  Szíves üdvözlettel:  
 
 
print
 
Dr.
Tóth Dezső
Tóth Dezső
Aláírás
 
 
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzések a boríték verzóján:

Urania 30
 
MNyelv 20
 
adó 6
 
katona60
 
116
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image