Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
header
 
Jámbor Simon
Jámbor Simon
 
  Hangjegymetsző Intézete  
 
Budapest
Budapest
,  
  V., Visegrádi-utcza 3.  
  Telefon 13-31.  
 
Budapest
Budapest
, 190
6 június hó 2án
[kézváltás] Jámbor Simon
 
  Nagyságos  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
úrnak  
  Helyben  
  Tisztelettel van szerencsém felkérni szíveskedjék 18
kor.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
korona
56 fillér követelésemet e sorok átadójával nékem elküldeni. –  
  Szíves küldeményét
annális
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
annál is
inkább várom biztosan, mivel ez nem volt üzlet, a melyben kerestem, hanem készpénzkiadásaimat téríti meg csak fenti összeggel. –  
  Kérem továbbá kegyeskedjék
Györe
Györe Károly
úrnak írni, hogy ő is küldje meg már a hátralékos 50 koronát mivel nagy szükségem van rá.  
  Kiváló tisztelettel
Jámbor Simon
Jámbor Simon
Aláírás
n
Jegyzet Vö.
Jámbor Simon
Jámbor Simon
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
szóló 1906. május 3-ai, valamint 16-ai leveleivel.
 
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzések:

meg
Gyorsírás
küldtem. jun. 2.
mZs
Móricz Zsigmond
Aláírás
[kézváltás] Móricz Zsigmond

Tulipándal  
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image