Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Holics Janka
Holics Janka
:  
  Szül.  
  Sziv u 30. II/9  
 
Petrás Marianne
Petrás Marianne
Aláírás
[kézváltás] Petrás Marianne
n
Jegyzet
Petrás Marianne
Petrás Marianne
1906-tól a zólyomi, 1911-től a trencsényi állami elemi népiskola rendes tanítónője. Forrás: Hivatalos Közlöny 14 (1906): 362.; Hivatalos Közlöny 19 (1911): 349.
 
 
Klein Terka
Klein Terka
Aláírás
[kézváltás] Klein Terka
 
 
Wollmann Elma
Wollmann Elma
Aláírás
[kézváltás] Wollmann Elma
n
Jegyzet
Wollmann Elma
Wollmann Elma
(1856–1929) tankönyvíró, a Pozsonyi Állami Tanítónőképző tevékeny igazgatónője. Munkásságáért 1914-ben
I. Ferenc József
Ferenc József
Erzsébet-renddel, X. Pius pápa a Pro Ecclesia et Pontifice érdemrenddel tüntette ki. Forrás: Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, 14 köt. (Budapest: Hornyánszky Viktor császári és királyi udvari Könyvnyomda, 1891–1914), 14:1648.; "Jubileum", Rákos Vidéke, 1922. május 21., 1–3, 1.
 
 
özv.
Aláírás
[kézváltás] Voit Paula
n
Jegyzet Bartók Béláné
Voit Paula
Voit Paula
(1857–1939) zenepedagógus,
Bartók Béla
Bartók Béla
édesanyja. 1894-től 1907-es nyugdíjba vonulásáig a Pozsonyi Állami Tanítónőképző zenetanára. Forrás: Vajda Géza, "Bartók Béla és Pozsony", Irodalmi Szemle 24 (1981): 904–910, 905.
 
 
Kolbainé
Fiéba Izabella
Aláírás
[kézváltás] Fiéba Izabella
n
Jegyzet Kolbai Arnoldné
Fiéba Izabella
Fiéba Izabella
(?–1909) 1893-tól haláláig a Pozsonyi Állami Tanítónőképző rendes tanára. Forrás: "Áthelyezések", Hivatalos Közlöny 1, 17. sz. (1893): 10.; "Gyászrovat", Budapesti Hírlap, 1909. szept. 11., 9.
 
 
Herczegh
Herczegh Kamilla
Aláírás
[kézváltás] Herczegh Camilla
n
Jegyzet
Herczegh Kamilla
Herczegh Kamilla
(1871–1959) 1897-től a Pozsonyi Állami Tanítónőképző tanára. Forrás: Magyarország tiszti cím- és névtára 16 (1897): 525.; Herczegh Kamilla gyászjelentése, OSZK kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2018.10.17, .
 
 
Gerdenich Claudina
Gerdenich Claudina
Aláírás
[kézváltás] Gerdenich Claudina
n
Jegyzet
Gerdenich Claudina
Gerdenich Claudina
(?–?) 1901-től a Pozsonyi Állami Tanítónőképző rajztanára. Forrás: Magyarország tiszti cím- és névtára 20 (1901): 592.
 
 
Boór Elza
Boór Elza
Aláírás
[kézváltás] Boór Elza
n
Jegyzet
Boór Elza
Boór Elza
(?–?)
Holics Janka
Holics Janka
barátnője a Pozsonyi Állami Tanítónőképzőben.
 
 
Balogh Elemér
Balogh Elemér
Aláírás
[kézváltás] Balogh Elemér
n
Jegyzet
Balogh Elemér
Balogh Elemér
(1866–1938) református püspök, történész, 1896-tól a Pozsonyi Állami Tanítónőképző református hittanára. Forrás: Magyarország tiszti cím- és névtára 15 (1896): 467.; Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:96.
 
 
Belányi Tivadar
Belányi Tivadar
Aláírás
[kézváltás] Belányi Tivadar
n
Jegyzet
Belányi Tivadar
Belányi Tivadar
(1854–1939) tanár, író. 1877-ben a keszthelyi polgári iskolában kezdett tanítani, 1880-tól a csáktornyai tanítóképző, 1891-től a Pozsonyi Állami Tanítónőképző tanára. Versei, elbeszélései mellett tanügyi és nyelvészeti tárgyú értekezéseket is publikált. Forrás: Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, 14 köt. (Budapest: Hornyánszky Viktor császári és királyi udvari Könyvnyomda, 1891–1914), 1:786–787.; Pongrácz Elemér, Osváth Gyula, "Irodalom, tudomány, művészet", in Magyarország vármegyéi és városai: Magyarország monografiája: a Magyar Korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája, szerk. Borovszky Samu, 21 köt. (Budapest: Apolló Rt.–Országos Monográfia Társaság, 1896–1910), 9:228–278, 232.
 
 
Tabódy Ida
Tabódy Ida
Aláírás
[kézváltás] Tabódy Ida
n
Jegyzet Tabódi és fekésházi
Tabódy Ida
Tabódy Ida
(1877–1943) alapítványi hölgy, tanítónő, 1905-től a Pozsonyi Állami Tanítónőképző tanára, 1914-től igazgatója. Jelentős szerepe volt 1919-ben a Tanítónőképző
Cinkotára
Cinkota
való átmentésében, hálából
Cinkota
Cinkota
díszpolgárává választották. Több tanügyi tanács és társadalmi egyesület tagja volt. Forrás: Tabódy Ida gyászjelentése, OSZK kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2018.10.16, .; Magyar Katolikus Lexikon, főszerk. Diós István, 17 köt. (Budapest: Szent István Társulat, 1993–2014), 13:?.
 
 
Bobok Carola
Bobok Karola
Aláírás
[kézváltás] Bobok Carola
n
Jegyzet
Bobok Karola
Bobok Karola
(1863?–1939) 1883-tól munkatanár és nevelőnő a Pozsonyi Állami Tanítónőképzőben. Forrás: "A vidék", Budapesti Hírlap, 1883. júl. 26., 2.; "Halálozás", Magyar Nemzet, 1939. ápr. 13., 10.
 
 
Lendvai Vilma
Lendvai Vilma
Aláírás
[kézváltás] Lendvai Vilma
n
Jegyzet Bondyné
Lendvai Vilma
Lendvai Vilma
leányiskolai tanár. Forrás: Hivatalos Közlöny, 1917. május 01., 207.
 
 
Dr.
Aláírás
[kézváltás] Frühm Anna
n
Jegyzet Holényi Istvánné
Frühm Anna
Frühm Anna
(?–1935)
Holényi István
Holényi István
ügyvéd felesége. Forrás: "Halálozások", Prágai Magyar Hírlap, 1935. okt. 30., 5.
 
 
Rudolf Irma
Rudolf Irma
Aláírás
[kézváltás] Rudolf Irma
 
 
Wölfel Irma
Wölfel Irma
Aláírás
[kézváltás] Wölfel Irma
n
Jegyzet
Wölfel Irma
Wölfel Irma
(?–?) tanítónő,
Holics Janka
Holics Janka
barátnője.
 
 
Dr.
Holényi István
Holényi István
Aláírás
[kézváltás] Holényi István
n
Jegyzet
Holényi István
Holényi István
(?–?) pozsonyi ügyvéd.
 
 
Mészáros Dóra
Mészáros Dóra
Aláírás
[kézváltás] Mészáros Dóra
n
Jegyzet Dr. Schaller Sándorné
Mészáros Dóra
Mészáros Dóra
(1883?–1946) iskolaigazgató, jótékonysági mozgalmár,
Holics Janka
Holics Janka
barátnője, évfolyamtársa a Pozsonyi Állami Tanítónőképzőn. Forrás: Bozzay Margit, szerk., Magyar asszonyok lexikona (Budapest: Dajkovich, 1931), 824–825.; Dr. Schaller Sándorné Mészáros Dóra gyászjelentése, OSZK kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2018.10.17, .
 
 
Prohászka Ilona
Prohászka Ilona
Aláírás
[kézváltás] Prohászka Ilona
 
  1906. VI. 30.  
 
Szilvay
Szilvay
Aláírás
[kézváltás] Szilvay
 
 
Pfeiferné
Pfeifer Jánosné
Aláírás
[kézváltás] Pfeiferné
n
Jegyzet
Pfeifer Jánosné
Pfeifer Jánosné
(?–?)
Holics Janka
Holics Janka
barátnője.
 
 
Fuchs
Fuchs
Aláírás
[kézváltás] Fuchs
 
 
Menich
Menich Antal
Aláírás
[kézváltás] Menich Antal
n
Jegyzet
Menich Antal
Menich Antal
(1856–?) zenetanár. 1877-től segédzenetanár
Budapesten
Budapest
, 1881-től a Pozsonyi Állami Tanítónőképző zenetanára. Forrás: Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, 14 köt. (Budapest: Hornyánszky Viktor császári és királyi udvari Könyvnyomda, 1891–1914), 8:1082–1083.
 
 
Marianné
Günther Anna
Aláírás
[kézváltás] Marianné
n
Jegyzet Marian Józsefné
Günther Anna
Günther Anna
(?–?) 1893-tól a Pozsonyi Állami Tanítónőképző tanára. Forrás: Néptanítók lapja, 1893. okt. 4., 764.
 
 
Móriczné Janka
Holics Janka
 
 
Móricz Zs
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Dr.
Pfeifer János
Pfeiffer János
Aláírás
[kézváltás] Pfeiffer János
n
Jegyzet
Pfeiffer János
Pfeiffer János
(?–?) a pozsonyi ág. ev. líceum tanára, bölcseleti doktor. Forrás: Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, 14 köt. (Budapest: Hornyánszky Viktor császári és királyi udvari Könyvnyomda, 1891–1914), 10:1114.
 
 

Útmutató:

Jelen képeslapot
Holics Janka
Holics Janka
1906. június 30-án, ötéves érettségi találkozóján kapta, melyre
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
elkísérte. A lapot a Pozsonyi Állami Tanítónőképző tanárai és
Janka
Holics Janka
évfolyamtársai írták alá. Vö.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1906-os naptárjával (PIM kézirattár, M. 100/3957/2).
 
/o:mzs-lev.tei.783/4b9.1   X (Close panel)
image
/o:mzs-lev.tei.783/4b9.2   X (Close panel)
image