Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  urnak  
 
Budapest
Budapest
.  
  Üllői ut 91 sz. II em. II udvar  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
 
  Szivességre kérlek, ha időd van tedd meg.  
  Irj egy kérvényt
Beöthy
Beöthy Zsolt
méltóságos urhoz, hogy a javítóvizsgát engedje meg szeptemberben.
n
Jegyzet
Beöthy Zsolt
Beöthy Zsolt
1883-tól az esztétika rendkívüli, 1886-tól rendes tanára volt a Budapesti Tudományegyetemen. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:184.
Hogy megbuktam okold azzal, hogy
Miklós
Móricz Miklós
öcsém s
Édesanyám
Pallagi Erzsébet
ugyanakor élet halál közt lebegtek s amiatti izgalomban nem tudtam vizsgázni. Pedig elkészültem hiszen a vizsgát a rendes határidőnél is előbb kértem. (Ezt mondtam én neki oknak.) A kérvényt vidd el
Lehrhez
Lehr Albert
s kérd meg a nevemben is, hogy vigye el személyesen
Beöthyhez
Beöthy Zsolt
s ajánljon figyelmébe, mondjon rám dicséretet (Ennyit csak megtehet
Lehr
Lehr Albert
nekem.)
n
Jegyzet
Móricz Dezső
Móricz Bálint Dezső
1904. júl. 16-ai levelében számol be arról, hogy
Lehr Albert
Lehr Albert
barátjává fogadta, családjának állandó vendége lett, így kézenfekvő, hogy tőle kér szívességet.
s kérje meg ő is hogy szept.ben engedje meg a vizsgát.  
 
Beöthy
Beöthy Zsolt
ebben az esetben megengedi biztosan. Esetleg tudja meg, hogy szept.ben nem lesz-e Kairóban
 [?]
[unclear1]
, vagy a világ akármelyik sarkában, – mit adna Isten.  
 
Lehr
Lehr Albert
tudja az igazi okot hisz te is, én is elmondtuk neki, de azt ne mondja
B-nek
Beöthy Zsolt
mert az képes lenne ismét elbuktatni.  
  A kérvénynyel azért kell sietni, mert félek hogy egyik, vagy másik fél elutazik.  
  Irjak
Lehrnek
Lehr Albert
s én is megkérjem? Nagyon nagyon szeretném ha megtenné
Lehr
Lehr Albert
, mert ha szept.ben alapvizsgázhatnék, ugy májusban szakvizsgázhatok, különben csak a jövő év novemberében. Tavaly nov.ben alapvizsgáztam. Az okmányaim még bent vannak a vizsgáztató bizottságnál.  
  A ruhámat pedig küld el, ha nem kell.
Toldy
Toldy Ferenc
műveit   tedd
hozá
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
hozzá
.
n
Jegyzet
Toldy Ferenc
Toldy Ferenc
összegyűjtött munkáiról van szó,
Móricz Dezső
Móricz Bálint Dezső
1906. júl. 7-i levelezőlapján kérte először a köteteket. Toldy Ferenc, Összegyűjtött munkái, 8 köt. (Pest: Ráth Mór, 1868–1874).
 
  Ti hogy vagytok?
Janka
Holics Janka
egészséges?
Bandi
Móricz András Zsigmond Levente
nő szépen?  
  Válaszolj, ha elintézted előre is köszönöm.  
  Szervusz.  
  Csókol sírig szerető testvéred
Dezső
Móricz Bálint Dezső
Aláírás
 
 
Temesvár
Temesvár
1906 jul. 13.
n
Jegyzet A postai bélyegzéseken szereplő dátum alapján a levélíró keltezése téves. A megírás ideje 1906. júl. 12., vagy az előtt.
 
  Tedd meg azt is, hogy menj el a Trefort u-ba s
 [?]
[unclear1]
a tanárvizsgáztató helyiségbe s ott vagy a szolgát, vagy az
Igazgatót
Badics Ferenc
kérdezd meg hogy a szept-i vizsgákra mikor kell hozzájuk folyamodni s mely időben lesz. Most nincsenek
Pesten
Budapest
ismerőseim hogy elvégeztetném ezt velük.
Dezső
Móricz Bálint Dezső
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image