Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Barátom
Móricz Zsigmond
!  
  A szomorú hír, hogy egyetlen, kedves
Bandi
Móricz András Zsigmond Levente
fiacskátok jobb hazába költözött, mindnyájunkat lesujtott.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
és
Holics Janka
Holics Janka
első gyermeke,
András Zsigmond Levente
Móricz András Zsigmond Levente
1906. augusztus 16-án meghalt. Lásd a
Handzó Jánosnak
Handzó János
küldött gyászjelentést.
Mi is érezzük a fájdalmat, nekünk két kis babánk költözött el az élők sorából. Azért ismerjük a veszteséget, mely ért s igaz
részvétel
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
részvéttel
osztozunk a fájdalmatokban. –  
  Az embernek "a mig a sir rá nem lehel, mindig tűrni és szenvedni kell;" mondja a
költő
Arany János
.
n
Jegyzet Idézet
Arany János
Arany János
Fiamnak   c. verséből. Helyesen: "S néki, míg a sír rá nem lehell, / Mindig tűrni és remélni kell." Lásd: Arany János, "Fiamnak", in Arany János Összes művei, kiad. (I–VI) Voinovich Géza, szerk. (VII–XVI) Keresztury Dezső, (XVII–) Korompay H. János (Budapest: Akadémiai–Universitas, 1951–), 1:86–87, 86.
Alig izleltétek meg az élet tiszta
mészét
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
mézét
, már is szenvednetek kell. Vajon miért? Tán megsokallotta az úr a Ti boldogságtokat? Ki tudná kifürkészni a végzet utjait. A veszteség megvan, hiábavaló itt minden okoskodás. Az sem vigasztal meg , hogy
Csók
Csók György
barátomék és mások is jártak már igy.  
  Legyetek erősek s tudjátok elviselni azt, mit a sors Rátok mért. Aki megszomoritott, bizonyára meg is vigasztal Benneteket.  
  Irnék egyebet is, de nem illik a hangulathoz. Csak azt említem meg, hogy egészségesek vagyunk, gyakran emlegettünk Benneteket… és nevedre, Kedves
Zsiga
Móricz Zsigmond
barátom ide semmiféle levél nem érkezett. A kedves
mamátok
Szklenár Teréz
nevére jött (talán tegnapelőtt) egy lev. lap. Én éppen
Rőcén
Nagyrőce
voltam a postán, hát a kisasszonnyal mindjárt
Rozsnyóra
Rozsnyó
irányítottam
azt
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
. Az utcát azonban nem tudtam, azt sem tudom, hogy ki irta a lev. lapot. –  
  Mindnyájatokat köszöntünk, ölel  
 
Vashegy
Szirkvashegy
, 1906. aug. hó 18-án  
  híved  
 
Mánczos
Mánczos József
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image