Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Kértelek benneteket képes lapon, hogy irjátok meg a czimeteket, de nem irtátok meg ezért nem tudtam hova küldeni
lapokat
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
. Pedig gyönyörű vidékeket jártam be a nyáron.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
az egész
alDunát
Al-Duna
s
Erdélyt
Erdély
. Voltam Romániában 2-szer, most a gyimesi szoroson elötte a
Vaskapun
Vaskapu-szoros
. Megnéztem az erdélyi havasokat, a legtöbb fürdőt a legremekebb vidékeket. S mind olyan gyönyörű volt, hogy most az egész képe előttem van s mind tündér mesékben a gyermekek, ugy legeltetem rajtuk a szememet. Herkules fürdő Gizella keresztje, a Cserna zuhatagjai, az Aranyos sebes csörtetése tölgyesek
Törölt
« partján »
árkában
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, az Olt czikkczakkos kanyarulatai óriási magas hegyek között; a Szent Anna tó ideális fekvése a hegytől körül párkányzott hegy katlanában, hova 4-5 óra hosszat lehet a hegy aljából feljutni;
Sepsi sz. György
Sepsiszentgyörgy
háttere
Gyimeslak
Gyimesfelsőlok
s a 10
 [?]
[unclear1]
falu igazán vadregényes fekvése faházaival s az a szerpentin ut, amelyiken megy a vonat
Csikszentmihálytól
Csíkszentmihály
Gyimesig olyan szép, hogy soha, soha el nem felejti az ember. Ahol megfékezik a természet vadságát, ahol felmegy a vonat a hegy
ek
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
tetejébe s borzasztó magasságokban lévő hidakon megy keresztül s olyan tekervényes szerpentineken, hogy órákon keresztül megy az ember még ismét visszajut a megfelelő helyre
graphic
amelyik az előbbitől alig 100 m. re van. Ilyenek váltakoznak egy sorjába. S mikor lenézünk arról az 1000-1500 m. magasságból a völgybe hol hosszu sorban van egymás után több falu egy-egy kis patakocska mellett, csupa faházakból építve az ember elragadtatva bámul. Gyönyörű a gyimesi szoross, ahol a Tatros folyik ki. Érdekes hogy hajlik össze ott két hegycsoport, hogy utat adjon a vad hegyeken keresztül az embernek.  
  Ugyanilyenek a többi hegyi
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: char.
fent a gyergyói havasok, fel
Máramarosig
Máramaros
a Kárpátok többi tagja. Igen
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
és szép a csiki fensík. Magas hegy koszoruktól körülvett fensik olyan nagy terjedelemben, hogy órák hosszat megy rajta a vonat, hanem azért az övező hegyeket mindenütt látja az ember. Termékeny hely, de azért nem lehet hasonlítani a magyar alföldhöz. A lakosok igen jó magyarok, de elszórtan van köztük román is, akik azonban szintén tagadják román voltokat.  
  Majd szóval sokat beszélek erről az utamról, mert sok értékes adatom van. Otthonról sem tirólatok nem tudok semmit.
Pistát
Móricz István
beküldtem a szanatóriumba
n
Jegyzet
Móricz Istvánt
Móricz István
1905 és 1906 nyarán az Erzsébet Királyné Szanatóriumban, a mai Korányi Intézetben kezelték tüdőbajjal. Vö. 1905. július 27-ei, valamint 1906. augusztus 11-ei leveleivel és a vonatkozó jegyzetekkel.
s adtam neki 130 koronát. Szept-be ugyan annyit adok.
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néninek addig nem fizetek.
Pista
Móricz István
fontosabb,
Zs
Szklenár Johanna Emília
. nénit meg ugy is kifizetem.  
  Ti hogy vagytok?
Janka
Holics Janka
egészséges?
Bandi
Móricz András Zsigmond Levente
szépen nő? Beszél már? Irj róla hogy mit tud. Ugy szeretném látni azt az aranyos kis gyermeket. Gyönyörűen fejlődik.
n
Jegyzet
Móricz Dezső
Móricz Bálint Dezső
ekkor még nem értesült
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
első
fiának
Móricz András Zsigmond Levente
augusztus 16-án bekövetkezett haláláról.
 
  A vidék nagyon szép ott gondolom
Janka
Holics Janka
sógorasszony épen jól mulat. Mulass is édes
Jankám
Holics Janka
s egésségesedj meg, mert
Pest
Budapest
majd megfogyaszt mindnyájunkat. Te mit csináltál a nyáron? Gyűjtögettél szép dallokat?
n
Jegyzet
Móricz Zsigmondnak
Nóricz Zsigmond
a szakirodalom által korábban egybehangzóan feltételezett, 1906 nyarán tett népköltési gyűjtőútja feltehetően nem valósult meg.
Hamar Péter
Hamar Péter
kutatásai, illetve
Móricz
Nóricz Zsigmond
egyik fennmaradt, 1906-os naptárának bejegyzései alapján a gyűjtőútra korábban, 1906. február 23. és március 10. között került sor. Forrás: Móricz Zsigmond naptára 1906-ból, analekta, PIM kézirattár, M. 100/3957/2.; Hamar Péter, "Ma is megvannak a füzeteim, amelyekből ha kinyitom, egyszerre csap rám a daloló nép s a szenvedő nép", in Hamar Péter, Ködösítés nélkül (Budapest: Kairosz Kiadó, 2008), 55–82, 67–70, 74.
Mennyi? S hogy osztod be, hogy kettőnk részére is elég legyen. Ha most felmegyek
Pestre
Budapest
elmegyek
Beöthyhez
Beöthy Zsolt
s akkorra szeretném tudni mit mondjak neki.
n
Jegyzet Jelen levele alapján
Móricz Dezső
Móricz Bálint Dezső
be nem váltott ígérete volt, hogy saját gyűjtésével hozzájárul
Móricz Zsigmond
Nóricz Zsigmond
munkájához. A népdalgyűjtés körüli teendőkben olykor
Móricz
Nóricz Zsigmond
testvérei is részt vettek.
Móricz Miklós
Móricz Miklós
emlékei szerint a művek tisztázatának elkészítésében működtek közre. Forrás: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 311.; Hamar Péter, "Ma is megvannak a füzeteim, amelyekből ha kinyitom, egyszerre csap rám a daloló nép s a szenvedő nép", in Hamar Péter, Ködösítés nélkül (Budapest: Kairosz Kiadó, 2008), 55–82, 57.
 
  Én már nem leszek itt sok ideig. Megyek haza s szept.ben vissza
Temesvárra
Temesvár
.  
  Szervusz Édes
Zsigám
Nóricz Zsigmond
ugy téged amint
Jankát
Holics Janka
és
Bandi
Móricz András Zsigmond Levente
öcsémet csókol számtalanszor sírig szerető jó testvéred sógor és bátya  
 
Dezső
Móricz Bálint Dezső
Aláírás
 
 
Tusnádfürdő
Tusnádfürdő
1906 aug 21  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image