Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes testvérem
Zsiga
Móricz Zsigmond
!  
  Édes drága
Jankánk
Holics Janka
!  
  Most hallottam a rettentő hírt az
Ida
Móricz Ida
leveléből,
n
Jegyzet
Móricz Ida
Móricz Ida
Móricz Dezsőnek
Móricz Bálint Dezső
írt 1906. augusztus 23. előtti levelét nem ismerjük.
mely benneteket s veletek mindnyájunkat ért. Elkábulok s nem tudom megmagyarázni, nem elhinni hogy az úgy legyen, amit elmondani sem merek.  
 
Bandi
Móricz András Zsigmond Levente
az az aranyos kisgyerek, mindnyájunknak reménysége, családunk első sarja – ? Rettenetes – hihetetlen.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
és
Holics Janka
Holics Janka
első gyermeke,
András Zsigmond Levente
Móricz András Zsigmond Levente
1906. augusztus 16-án meghalt. Lásd a
Handzó Jánosnak
Handzó János
küldött gyászjelentést.
 
  Édes, édes
Jankám
Holics Janka
s
Zsigám
Móricz Zsigmond
, érzem ezt a rettenetes csapást s mégis vigasztalni próbállak benneteket. Ne sírjatok! Oszoljon meg a köny mindnyájunk között, oszoljon meg a bánat hiszen mindnyájunkat egyenlően
Törölt
« ju »
sujt az Isten hiszen ha nagyobb is a ti veszteségetek, de a fájdalom egyenlő.  
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
s
Jankám
Holics Janka
ne sirjatok. Bizzatok s bízzunk az Isten véghetetlen s megfoghatatlan nagyságában. Ő rendelte így, legyen így. Ő akarta, nekünk meg kell nyugodnunk benne, bárha vérző szivünk nem azt diktálja.  
  Édes ne sírjatok! Ha ott lehetnék veletek, s keblemre szoríthatnálak benneteket, de megkönnyebbülnék én is s talán szeretetemmel a ti nagy fájdalmatokat is enyhíthetném. De igy, ily nagy távolságban utközben mit tehetek? sírok s azt gondolom hogy szerető testvéri szivemből fakadt könnyeimmel ha nem segíthetek, legalább részt veszek mindnyájunk s különösen a ti fájdalmatokból.  
  5 percz mulva indulok tovább most már
Pestre
Budapest
, ahol talán találkozunk mert 1-éig
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
leszek. Édes, édes vigasztalódjatok, az Isten segítsen meg mindnyájunkat. Mindkettőtöket csókol sírig szerető testvéretek  
 
Dezső
Móricz Bálint Dezső
Aláírás
 
  1906. aug. 23.  
 
BrassóKOHA_GEO:8729 estve 7 óra.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
Gyors vonattal megyek haza
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image