Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Őnagysága  
   
  urnőnek  
 
Gömör m
Gömör vármegye
.  
 
Rozsnyó
Rozsnyó
 
  Malomköz u. 126.  
 
Bpest
Budapest
. 1906. szept. 14.  
  szerkesztöség  
  Édes
Jankám
Holics Janka
!  
  Gyere haza lelkem. Gyere haza, mig nem késő. Mindenki haza vágyik, csak te nem. Üres a ház, feldulva, üres a lelkem is kétségbeesve. Olyan vagyok mint az őrült, rongy, ideges, pesszimista; hetek óta nem eszem, azóta nem is mosolyogtam.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
és
Holics Janka
Holics Janka
első gyermeke,
András Zsigmond Levente
Móricz András Zsigmond Levente
1906. augusztus 16-án meghalt. Lásd a
Handzó Jánosnak
Handzó János
küldött gyászjelentést.
Beteg vagyok anyira hogy igazán ápolásra van szükségem s minden bánt és mindenkit bántok, látod
édes
Holics Janka
még téged is. Nincs rá eset hogy csak egy sort is tudjak irni. A fejem zug, a szivem fáj. Nincs megállásom sehol. Haza megyek, ott még rosszabb, kint a világban meg még rosszabb, a szüleimnél legeslegrosszabb. Nem akartalak hivni, de már nem birom tovább. Most már csak az az egy tart hogy jösz. Óh de annak is még hetek kellenek.  
  És most hozzá beleütött a fogamba az önérzet. Egy órai sajgás után lementem a patikába s 80 fillérért rám sóztak valamit, a mitől még jobban fáj. Már tisztára megborulok. Tömetném, de sajnálom rá pénzt.  
  Jaj édes, ne szapulj
 [?]
[unclear1]
, ne haragudj a te szegény, rongyos kis emberedre, a ki imád, s nálad nélkül nem tud élni.  
  Csókollak
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Zsigád
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
  A
Prot. I. Társaságtól
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Protestáns Irodalmi Társaságtól
,
A két biblia   ért
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
ért
kaptam 70 koronát, a másik "nem volt közölhető."
n
Jegyzet A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság 1889-ben jött létre, célja protestáns hitélet megújítása, az értelmiség vallási közönyének megtörése volt, ezzel a rövid életű Magyarországi Protestáns Egylet munkáját folytatta. Havonta megjelenő folyóirata a Protestáns Szemle volt, emellett két könyvsorozatot is indított: tudományos igényű kiadványok jelentek meg "A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság kiadványai" c. sorozatban, népszerű kiadányok pedig a Koszorúban. Utóbbi az évente kiírt pályázat díjnyertes alkotásait adta közre.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Két biblia   c. elbeszélése egyike volt az 1906-os Koszorú-pályázat tíz nyertes munkájának, így még az év folyamán meg is jelent: Móricz Zsigmond, Két biblia: Elbeszélés, Koszorú: A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság népies kiadványai 122 (Budapest: Magyar Protestáns Irodalmi Társaság, [1906]). Forrás: Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 220–221.; Tőkéczky László, "Az első Protestáns Szemle: 1889–1919", Protestáns Szemle 54, 1. sz. (1992): 12–18.; Szénási Zoltán, "A Protestáns Szemle és az irodalmi modernség: 1889–1920", in Finta Gábor, szerk., A Nyugat párbeszédei: A magyar irodalmi modernizáció kérdései ([Budapest]: Argumentum, 2011): 36–46.
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image