Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Nagy gondban vagyok és tehozzád megyek, hogy nyugtass meg.  
  Ugy érzem hogy beteg vagyok, Azt hiszem hogy nem soká élek. Olyan az egésségem hogy nem sok kellhet ahhoz hogy elpusztuljak, de meg is gyógyulhatnék ugyan olyan erővel. Szívnyilallásaim vannak s néha ugy elfojtódik a lélegzetem, hogy szédűlök s kering körülöttem minden de rá nem sokára ismét a legjobb állapotban vagyok. Tanulni nem tudok. A fejem szédül s mihelyt dolgozom olyan tompa, hogy nem értem meg amit olvasok. - Különben meg jobb szinben vagyok, hiztam 3 kilót mióta itt vagyok. Most 3 nap óta ismét nem dolgoztam semmit, mert nem tudok. Türelmetlen vagyok mindenhez. Elkezdtem az építészethez tanulni. Azt szeretem azzal tudok foglalkozni, az nem fáraszt ki annyira. Rajzolni órák hosszat eltudok, - de mihelyst az alapvizsgai vagy tanári könyvhöz nyulok nem boldogulok.  
  Én hát arra gondoltam hogy itt hagyom
Temesvárt
Temesvár
s felmegyek
Pestre
Budapest
s kigyógyíttatom magamat valamelyik orvossal. Félek hogy itt elkomorodom- Talán még elején vagyok a bajnak s segíthetnek rajta.  
  Aztán a tanárságot végleg otthagyom, s szobai levegőt nem bírom, szabadban kell lennem egész életemben. Tanitani ugy sem szeretek pláne meg ugy, ahogy most vagyok. Elvégzem ezt az épitészséget. Az
anyagok
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
anyag
nem sok s nem nehéz csak rajzolni kell tudni jól. Azt meg itt nem szerezhetem meg. Járok ugyan építészi iskolába, de ott nem sokat törődnek egy emberrel.
Pesten
Budapest
keriteni kell egy építészt, esetleg
Vagányit
Vagányi
s az 100-150 forintért megtanit. Azért sürgős, hogy áprilisban levizsgázhassak, hogy már tavasszal építhessek. Ne félj ott megfelelek emberül.  
  Itt most engem nagyon szeretnek
Igazgató
Berger Miksa
ur még a gondolatomat is keresi. Tegnap este is együtt vacsoráltunk a Koronahercegben. Ha tehát én mondok fel, megharagudnak rám s nem számíthatok rá. Pedig őt elvesztenem nem szabad. A napokban mondta, hogy lehet még idő, amikor meghálálhatja amit én most teszek. Tegnap este meg
Rázsóról
Rázsó Géza
lévén szó azt mondta, hogy ha törekvő fiatal ember fordulna hozzá pénzkölcsönért, nagyon szívesen segítené ki.  
  Szóval én ő tőle akarom kérni azt a 150 forintot
a miért
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
amiért
megtanítanának s 100 forintot a vizsgára s 50 a szükséges eszközökre s ha végzek 1000-eket amivel kezdjék.  
  Ugy gondolom hát hogy te elmégy
Édesapámhoz
Móricz Bállint
s megbeszéled vele, hogy írjon ő
Igazgató
Berger Miksa
urnak levelet, amelyiknek a tartalma kb. ez legyen.  
  Engemet az egyetemi tanárorvosok eltiltottak attól hogy tanár legyek. Pályát kell változtatni s én
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
építész leszek.  
 
Édesapám
Móricz Bálint
már azt sem akarta hogy visszajöjjek, de mert én nagyon ragaszkodtam hozzá, hát elengedtek. Az idő azonban halad s én itt csak maradok. Itt nem is érhetem el czélomat, mert itt nem képeztethetem magamat.
Édesapám
Móricz Bálint
hiába írja, hogy mondjak fel, én nem teszem. Tehát ő t. i.
Édesapám
Móricz Bálint
kéri
Igazgató
Berger Miksa
urat, hogy
Igazgato
Berger Miksa
ur ajánlja nekem hogy menjek
fel s végezzek.
Igazg
Berger Miksa
. ur ugyan nélkülözni fog engem, de mennyivel nagyobb veszteség az, ha én most elvesztem a talajt a lábam alól. Hogy ti
Törölt
« már »
Törölt
« keritettetek »
kerithettek
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
is helyettem egy fiatal embert,
Törölt
« aki németül is beszél »
ugy hogy az
röktön
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
rögtön
helyettesithessen engem s hogy
Igazgató
Berger Miksa
ur az apa szemével nézze ezt a dolgot, kielőtt a fia jövője bizonytalanul áll s ugy ajánlja nekem, hogy mit tegyek. S végül én legkésőbb 15-én menjek fel.  
  Tehát ez olyan kérőszerű levél legyen, de határozott felmondással s hogy én mint szereplő ne
Törölt
« ve »
tudjak a levélről, hanem inkább már többször irtak nekem s én nem mondtam mégsem fel. Ird meg te s
Édesapám
Móricz Bálint
irja alá.
 
  Ezzel elérnénk azt, hogy
I
Berger Miksa
. ur. engem eleresztene és kisegítene. Én felmennék s nov.ben lealapvizsgáznék s attól az építészetnek adnám magamat. S végül kigyógyulhatnék. S legvégül ápr.ban már kész ember lennék s egy-két évig pihenhetnék nem kellene tanulnom, így idegeim megerősödhetnének.  
  Ez most egyetlen reményem a mi megmenthet.  
  Mielőtt azonban megirnád, válaszolj nekem s küld el a fogalmazványt s én arra válaszolok neked s csak akkor küldjétek el neki. Közben azt a könyvvásárlást végrehajtjuk
a mit
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
amit
Miklósnak
Móricz Miklós
irtam s abból is megmaradt 50 forint. De az egész ügy forogjon le egy hét alatt.  
  Igaz legyen még a levélbe hogy ha "esetleg tartoznék én
I
Berger Miksa
. úrnak. legyen nyugodt, én biztosan visszafizetem, amiről
Édesapám
Móricz Bálint
is jót áll.  
  Helyesled ezt a tervet? Vagy van ellene kifogásod? Mondom az életem és a jövőm forog sírban.  
  Ti hogy vagytok?  
 
Janka
Holics Janka
egésséges?  
  Mindnyájatokat csókol sírig szerető testvéred  
 
Dezső
Móricz Bálint Dezső
Aláírás
 
 
Pesten
Budapest
engem a
Rázsóék
Rázsó Géza
tanára is megtanítana rajzolni. Az akivel olyan jól lettem.  
 
Dezső
Móricz Bálint Dezső
Aláírás
 [?]
[unclear1]
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image
image
image