Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  I/7.  
  Édes
Gyula
Pallagi Gyula
bátyám!  
  Hogy halad a czivilizáczió!? A minap – tegnapelőtt este a kezembe akadt Szabolcska   ,
n
Jegyzet
Szabolcska Mihály
Szabolcska Mihály
a századfordulón nagy népszerűségnek és elismertségnek örvendett, a fiatal
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
is kedvenc költője volt.
Móricz
Móricz Zsigmond
valószínűleg az 1898-ban megjelent Versek   c. kötetét forgatta, melyben az összes általa alább idézett mű megtalálható: Szabolcska Mihály, Versek, Magyar könyvtár 34 (Budapest: Lampel, 1898).
– s igen megörültem neki, anyira, hogy kedvem jött mással is osztozni az aesthetikai gyönyörüségben.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
– ahogy 1930-ban írt Nyugat-beli cikkében vallja – még gimnazista korában ismerte meg
Szabolcska Mihály
Szabolcska Mihály
költészetét. Lásd: Móricz Zsigmond, "Szabolcska Mihály", Nyugat 23 (1930): 2:717. Kezdeti rajongása még az egyetemi évek alatt is tartott, amit e levelén kívül
Reviczky Gyuláról
Reviczky Gyula
írt 1902-es tanulmánya is mutat. Ebben, bár méltató hangon szól
Reviczkyről
Reviczky Gyula
, hiányolja munkáiból a népköltészet, valamint az abban megnyilatkozó "magyar lélek" hatását, s vele szemben
Szabolcskát
Szabolcska Mihály
állítja pozitív példának, idézve egy szakaszt A Grand Caféban   c. versből. Lásd: Móricz Zsigmond, "Reviczky Gyula", Uránia 3 (1902): 179–193, 184. Vö. Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 45, 135.; Vargha Kálmán, Móricz Zsigmond és az irodalom, Irodalomtörténeti könyvtár 8 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962), 69.
Legelébb a szolgálót támadtam meg, – hogy "Mikor Kispál Danit katonának vitték"
n
Jegyzet Utalás
Szabolcska Mihály
Szabolcska Mihály
Legyen hű minden lány   c. versére: Szabolcska Mihály, "Legyen hű minden lány", in Szabolcska Mihály, Versek, Magyar könyvtár 34 (Budapest: Lampel, 1898), 42.
– ez is örült neki, csak ugy ragyogott a képe. Azután beizentem a háziakhoz, hogy ismerik e
Szabolcskát
Szabolcska Mihály
, ha nem, egy pár versét bemutatnék. Persze so’se hallották hírét. Bementem s feszélyezően tüntető érdeklődéssel ültek össze hogy, no most hallgassunk verset. Olvasom, hogy "Sir a nóta magyar nóta"
n
Jegyzet Utalás
Szabolcska Mihály
Szabolcska Mihály
A Grand Caféban   c. versére: Szabolcska Mihály, "A Grand Caféban", in Szabolcska Mihály, Versek, Magyar könyvtár 34 (Budapest: Lampel, 1898), 23–24, 23.
– s őszintén kijelentik hogy szép, gyönyörü, de olyan hangsulyozással hogy kissé kényelmetlenül éreztem magam. Látszott, hogy nem értették, vagy ha értették is, de
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
nem ütötte meg bennük azt a hurt a mi igaz magyar szívet csak ugy megdobogtat:  
 
  Tudja a jó Mindenható,
  Mi is azon sirnivaló,
  Hogy a ménes ott delelget
  Valahol egy csárda mellett
  – Csárda mellett!
n
Jegyzet Idézet
Szabolcska Mihály
Szabolcska Mihály
A Grand Caféban   c. verséből: Szabolcska Mihály, "A Grand Caféban", in Szabolcska Mihály, Versek, Magyar könyvtár 34 (Budapest: Lampel, 1898), 23–24, 24.
 
  A többit is
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
ugy hallgatták mint azok a cifra lányok  
  Fényes urak, asszonyságok – a kik  
 
  Nem figyelnek a nótára,
  – A nótára!
n
Jegyzet Idézet
Szabolcska Mihály
Szabolcska Mihály
A Grand Caféban   c. verséből: Szabolcska Mihály, "A Grand Caféban", in Szabolcska Mihály, Versek, Magyar könyvtár 34 (Budapest: Lampel, 1898), 23–24, 24.
 
  Még az se tett nagyobb hatást, hogy  
 
  Az is a mi folyna, tudom máskép folyna
  S idebent azóta csak egy legény volna.
n
Jegyzet Idézet
Szabolcska Mihály
Szabolcska Mihály
a Salzburgi csapszékben   c. verséből, a sortörés egy helyütt nincs jelezve. Szabolcska Mihály, "Salzburgi csapszékben", in Szabolcska Mihály, Versek, Magyar könyvtár 34 (Budapest: Lampel, 1898), 15.
 
  Az már jobban megragadt – érdekes – hogy  
 
  Ebből terem itt hej az a sok szép nóta
  Vagy ezer év óta.
n
Jegyzet Idézet
Szabolcska Mihály
Szabolcska Mihály
a Hortobágyon   c. verséből, a sortörés egy helyütt nincs jelezve. Szabolcska Mihály, "Hortobágyon", in Szabolcska Mihály, Versek, Magyar könyvtár 34 (Budapest: Lampel, 1898), 17–19, 19.
 
  De mi közben a "szeretlek szivből, igazánt"
n
Jegyzet Utalás
Szabolcska Mihály
Szabolcska Mihály
a Alice   c. versének refrénjére: Szabolcska Mihály, "Alice", in Szabolcska Mihály, Versek, Magyar könyvtár 34 (Budapest: Lampel, 1898), 52–53.
csengettem fakó hangon, egyik kis asszony
Törölt
« közben »
megjegyzést tett arról, hogy "a piros pamut nem illik ahhoz a" – – s azután
Törölt
« meg »
irodalmi vita keletkezett, hogy milyen csinos ember az az
Ábrányi Emil
Ábrányi Emil
n
Jegyzet
Ábrányi Emil
Ábrányi Emil
(1850–1920) költő, műfordító.
és hogy
Jókai
Jókai Mór
szebb ám németül mint magyarul, és hogy a Werthers Leiden   az valami gyönyörü, óh, de édes, ki is irta? Én aztán kijelentettem, hogy
Gőthe
Goethe Johann Wolfgang von
. "Szépeket írt az is, hanem
Grillparzer
Grillparzer Franz
!"
n
Jegyzet Franz
Grillparzer
Grillparzer Franz
(1791–1872) osztrák drámaíró, költő.
 
  Borongós hangulattal jöttem haza, – hiába no, – vigasztaltam magamat. De mégis bántott, hogy olyan nagyot csalódtam, azt hittem
Szabolcskának
Szabolcska Mihály
ezek az apró kedves kis versei annyira egyszerűek, hogy mindenki megértheti s annyira közvetlenek, hogy mindenki élvezheti, – de ugy látszik finomak is, s ez több.  
  De mi történt,
Törölt
« ma »
tegnap
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
a lány rakja a tüzet s egyszer azt mondja, hogy "Fejér Zsófi"
n
Jegyzet Szabolcska Mihály, "Legyen hű minden lány", in Szabolcska Mihály, Versek, Magyar könyvtár 34 (Budapest: Lampel, 1898), 42.
– kaptam a szón s elmondtam könyv nélkül az egész verset neki – magam se tudtam, hogy tudom, – meg is magyaráztam ugy nagyjából és
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
szomszédja.
most is ragyogott az arca. De az erkölcsi igazságszolgáltatás nem hatotta meg eléggé; arra hogy Legyen hű minden lány   a szeretőjéhez, azt mondta: "Ahm, van leány elég!"  
  De mi történt tovább. Ma délben elveszett Szabolcska   . Este hogy hazajövök csak ugrik befelé a házi ifjur s azt kéri, adjam oda. "Igen de nincs" mondék. "Igen mert be hozta anyám" mondá. "Igen?" "Igen." Panaszkodott hogy egész "elbutult" mióta nem tanul, de ezek igen szép kis versek."  
  S mi történt továbbak.
 [?]
[unclear1]
odakinn a kisebbik fiu szavalja, hogy "Sir a nóta magyar nóta…"
n
Jegyzet Szabolcska Mihály, "A Grand Caféban", in Szabolcska Mihály, Versek, Magyar könyvtár 34 (Budapest: Lampel, 1898), 23–24, 23.
– a nagyobbik meg "Mikor Kispál Danit katonának vitték".
n
Jegyzet Szabolcska Mihály, "Legyen hű minden lány", in Szabolcska Mihály, Versek, Magyar könyvtár 34 (Budapest: Lampel, 1898), 42.
 
  Én meg annyira megörültem ennek hogy egész elment a kedvem a tanulástól s a helyett hogy
Timont
Timon Ákos
n
Jegyzet
Timon Ákos
Timon Ákos
(1850–1925) jogtörténész, egyetemi tanár. A levélben a Magyar alkotmány- és jogtörténet   c. könyvéről esik szó, mely több kiadásban is hozzáférhető volt ekkoriban.
forgatnám, a "pennát forgatom" (a hogy
Zipzer
Zipzer
legifj. dr. Őnagys.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
legifjabb doktor őnagysága
n
Jegyzet Személyét nem tudtuk azonosítani.
mondá.)  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

190
Törölt
« 0 »
1
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
jan 7.
[kézváltás] Móricz Zsigmond

El
nem
Gyorsírás
küldött levél
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image