Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
  Nagyságos
Uram
Szász Károly
!  
  Köszönettel vettem a kalendáriumot és a tiszt. díjat.
n
Jegyzet A Protestáns Új Képes Naptárról van szó, melyben 1907-ben megjelent
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
a Galamb és a héja   c. elbeszélése. Lásd: Móricz Zsigmond, "Galamb és héja", Protestáns Új Képes Naptár 53 (1907): 43–52.
 
  S ha a januári számban lenne hely, szeretnék A bibliáról   egy czikket írni,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
megírta az itt említett tanulmányt   , de az végül nem az Urániában, hanem az Athenaeumban látott napvilágot, a folyóirat 1907-es negyedik, illetve 1908-as első számában. Lásd: Móricz Zsigmond, "A biblia: I.", Athenaeum 16 (1907): 524–538.; Móricz Zsigmond, "A biblia: II.", Athenaeum 17 (1908): 76–102. Mint
Soltész Elemérnek
Soltész Elemér
szóló, 1908. február 26-ai leveléből kiderül, az volt a terve, hogy
barátja
Soltész Elemér
közreműködésével könyvalakban is megjelenteti munkáját   ötven zsoltárfordítással bevezetve. Ez a terv nem valósult meg, de a fordítások közül a Nyugat 1910-ben közölte a 30., 69., 93., 120., 126., 129., 130., 131., 133. és a 137-et, a Vasárnapi Újság pedig 1911-ben az 1., a 23. és a 90. zsoltárt. Vö. Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:330, 334.; Pesti Ernő, Móricz Zsigmond bibliográfia (Budapest: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 1979), 144, 146.
mit ezennel bejelentek. Az anyaggal már körülbelül készen is vagyok.  
  Igaz, a mivel kezdeni akartam a
dolgot,:
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
dolgot:
nagy érdeklödéssel s örömmel olvastam az Emlékezést.
n
Jegyzet
Csanak Dóra
Csanak Dóra
szerint
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
itt
Szász Károlynak
Szász Károly
a Protestáns Új Képes Naptárban megjelent,
Jókai Mórral
Jókai Mór
is foglalkozó cikkére   utal. Vö. Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:330.
Engem, ki magam is foglalkozom annak a kitűnő emberi léleknek megértésével s talán lesz alkalmam még rá hogy meg is írjam
Róla
Jókai Mór
gondolataimat,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
később, egy rövid emlékezés formájában, melyet a Nyugat 1922. december 16-ai száma közölt, megírta Jókai-élményét: Móricz Zsigmond, "Jókai: Jegyzetek a belső fejlődés történetéhez", Nyugat 15 (1922): 2:1425–1435.
minden nagyon érdekel a mi
Reá
Jókai Mór
vonatkozik, de főként természetesen annak a nyilatkozata, ki úgy ismerte
Őt
Jókai Mór
, mint
Nagyságod
Szász Károly
.  
  Viszont azt hiszem,
Nagyságodat
Szász Károly
is érdekli, hogy szegény édes
nagyanyám
Nyilas Katalin
e hó 16-án meghalt
Szilágysomlyón
Szilágysomlyó
Laczi
Pallagi László
fiánál.
n
Jegyzet Mint
Móricz Miklós
Móricz Miklós
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
küldött 1904. augusztus 4-ei leveléből kiderül,
Pallagi László
Pallagi László
1904 augusztusában vitte magához lakni az ekkor már sokat betegeskedő
édesanyját
Nyilas Katalin
Szilágysomlyóra
Szilágysomlyó
.
Hosszu ideig tartó fokozatos elgyengülés után érte az utolsó percz. Ő is ott van már, hova, hála Istennek, egyszer mindnyájan eljutunk.  
  Ezek után maradok Nagyságos
Asszonyomnak
Bibó Ida
kézcsókomat küldve
Nagyságodnak
Szász Károly
 
  alázatos szolgája  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Bpest
Budapest
, 1906. nov. 22.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image