Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
1906 XII 1.
[kézváltás] Unknown
 
  De ez csak Önnek szól kedves
Elek
Elek Artúr
gazduram.
 
  Ez is egy üléses tárcza   .
n
Jegyzet A mű alábbi tartalmi összegzéséből úgy tűnik,
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
az Urak és parasztokat   küldte el
Elek Artúrnak
Elek Artúr
, amely végül megjelent Az Ujság ünnepi számában: Móricz Zsigmond, "Urak és parasztok", Az Ujság, 1906. dec. 25., 55–56. Lásd még: Móricz ​Zsigmond, Élete leveleinek tükrében, szerk. Rádics Károly (Budapest: Orpheusz, 1997), 246.
 
  "Tárgyi czélja" volna belevilágitani az alföldön divatos régi és az uj gazdasági rendszerbe. A táblabiró politika s eljárás hogy lesz modern gazdálkodássá. A fiak hogy reparálják meg az apák hibáját s egyuttal hogy törlődik le az életről a régi patriarchális vonás.  
  "Müvészi czélja" volna, hogy lehetőleg egyszerű nyelven, s természetesen, minden müvészieskedés nélkül legyen irva. S szabadulni próbáljon a stílus
om
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, azoknak a modorától, kik eddig ilyen témákról irtak. Megvallom nehéz dolog. Én magam nem sokat irtam még ebből a tárgykörből s minduntalan észreveszem, hogy
Jókait
Jókai Mór
, s tudom is én kiket utánozok, sokszor a mi rettenetes
Kozmánkat
Kozma Andor
.  
  Egy kötetnyi témán van, melyek mind
Törölt
« azt »
a magyar nemesi faj recreatióját, regeneratióját
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
érintik, vagy tárgyalják. Ez akart lenni a "Kétszer nyílik   "
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: char.
»
…" is,
Törölt
« de »
abban is olyan alakok szerepeltek vizenyős mesében a kik ebbe a világba tartoznának.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
publikálatlan művének kézirata fennmaradt: Móricz Zsigmond, Kétszer nyílik az akáczfa virága, kézirat, PIM kézirattár, Móricz Zsigmond Hagyaték, M. 100/3959/362.
 
  Megvallom, még most is csak ébredeznek bennem a gondolatok, hogy mit kellene meglátni, felfedezni s kimondani, – de nem vagyok kész vívó a fegyverekkel.  
  De ha Ön
Monseigneur
Elek Artúr
hajlandó raktárnoka lenni egy pár még következő tárczácskának, küzdök a sikerért, s egyszer, ha lesz kedve hozzá megkérem mondja el: mit szeretne várni és kapni efféle dolgoktól.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image