Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Bpest
Budapest
, 1906. dec. 10.  
  Kedves jó
Mamám
Szklenár Teréz
,  
 
Zsani
Szklenár Eugénia
néni csak tegnap, vasránap érkezett haza
Endrédről
Barsendréd
. Hozott sok hurkát, kolbászt, zsírt; vett ott egy disznót, megölték s a füstölni való részét
Palinál
Petranka Pál
hagyta, a többit elhozta. - Bizony kevés örömhírt hozott rólad. Rettenetes az a te sok bajod, küzködésed. Pedig mi nem tudunk könnyíteni rajtad, kivéve ha ide jösz. Miért is nem jöttél egyenesen. Az a gyalázatos ,
n
Jegyzet Nem sikerült azonosítanunk.
komisz rossz asszony, mégis igazuk volt azoknak akik szidták. Félek, hogy bosszuból még tesz nektek valamit. Különben ha megpukkad sem tehet ellenetek, a törvény melletted szól, de attól félek, hogy valami erőszakkal bánthat meg azon az átkozott város végen. Csak csukjátok magatokat jól. No az meg pláne nagyon megrémített hogy tüzeltek ti abban a kályhában. Az Istenért egyszer csak halva találunk reggel, az nem tréfa. Ne bízd
Mina
Szklenár Vilhelmina
nénire azt kérlek, hiszen inkább rendezzétek be a konyhát szobának télire, a szobát meg speiznek használjátok. Jaj csak ez a tél elmuljon legalább. Nagyon hideg van ott?  
  Meg még az a te bitang
lakód
Markovics Árpád
is. Mondja
Zsani
Szklenár Eugénia
néni, hogy pörölni akarod, hiszen az is olyan, hogy csak te húzod a rövidebbet, kijátszott eddig is, kijátszik ezután is. Ha meg ügyvédhez mégysz, az ráfizetés még.
n
Jegyzet
Szklenár Teréz
Szklenár Teréz
jolsvai
Jolsva
házának bérlőjével,
Markovics Árpáddal
Markovics Árpád
felmerült nézeteltéréseinek részleteit lásd
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Szklenárnak
Szklenár Teréz
szóló 1906. április 12-én kelt levelezőlapján,
Szklenár
Szklenár Teréz
Móricznak
Móricz Zsigmond
küldött, 1906. április 20-ai és e napot követően írt, valamint május 2-ai, 10-ei és 17-ei leveleiben, illetve
Móricz
Móricz Zsigmond
Nécsey Jánosnak
Nécsey János
, a szerződéskötés tanújának küldött 1906. május 12-i levele fogalmazványában, és
Nécsey
Nécsey János
válaszlevelében.
Hát még azt a szénát sem fizetted ki, lásd, hogy jót tanácsoltam, mikor azt mondtam, add oda azt a tehenet mikor kérik és annyiért, amennyit adnak érte.
Zsani
Szklenár Eugénia
néni azt mondja, hogy ez a széna vízkeresztnél tovább nem tart. És nem írsz semmit, nem tudom, úgy van-e minden ahogy
Zsani
Szklenár Eugénia
néni beszéli. -
Jenő
Holics Jenő
írt 2-3 hét előtt, ma akarok neki felelni, azt irja, hogy bevették katonának, most az iránt van bent a kérvénye, hogy mint özvegy anyja támogatóját mentsék fel. Hát még nem tudjuk a végzést, de mindenki azzal biztat, hogy ez feltétlenül biztos. Hát
Pali
Holics Pál
hogy van? Elengedték a tandiját?  
  Mi hála Istennek megvagyunk, semmi bajunk; ez a tél azt hiszem jobb lesz a tavalyinál, a kályha is megjavult. Elláttuk magunkat tüzelővel, nem tudom ugyan kitart-e egész télen. -  
 
Zsiga
Móricz Zsigmond
elfelejtette az egész Hunyadi igazságtalanságot,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Hunyadi László   c. darabját 1906 nyarán adta be az Akadémia pályázatára. A mű nem kapott díjat, kézirata lappang. A szereplők névsora fennmaradt
Szklenár Teréz
Szklenár Teréz
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
és
Holics Jankának
Holics Janka
1906. március 9. után íródott levele verzóján. Vö. az e levélhez írt jegyzettel.
most már másfelé mozog. Eddig az a dolog annyira lefoglalta, hogy nem is tudott másra gondolni sem. Beiratkozott másfél hónap előtt a theologiára a papságot tanulni de bizony nem igen szorgalmas, nem izlik neki sehogy sem az iskolába járás. – Mi hála Istennek szerény igényeik mellett ez idő szerint jól vagyunk és boldogok, ha te is itt lennél velünk, te is, mi is nyugodtabbak lennénk. Megszoknád ezt az életet. Hisz legjobb lenne, ha a házba költözhetnél, de hát erről egyelőre nem álmodozhatunk.  
  Bocsáss meg, hogy ily rendetlenül irok, de nincs türelmem, egészen elszoktam már a tollforgatástól. – Tudod, biztosan elmondta
Zs
Szklenár Eugénia
. néni, hogy pénzért kézimunkázom s azt a kis összeget a könyvemre tesszük.  
  A világért sem szabad abból egy fillért sem elkölteni.
Zsiga
Móricz Zsigmond
viszi le rendesen a takarékba. Eleinte nagyon ellene volt ennek, de most már nem bánja. Csakhogy én most minden időmet annak szentelném, mert azért pénzt kapok. No nem valami nagy kereset, de hát mégis valami, és elég könnyen végzem. 7 hét alatt 18
frt.-ot
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot
kerestem és mindent elvégzek a mellett. A könyvecskémen van 39
frt.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint
már. Tavaly ilyenkor 15 volt rajta. Most ujév után hozzá tesszük a
csöppségem
Móricz András Zsigmond Levente
hagyatékát, átírjuk a könyvéről az 10
 [?]
[unclear1]
frt.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot
. Drága kis angyalom! A
Zsiga
Móricz Zsigmond
könyvén van 50
frtunk
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintunk
, de ezzel egy
szatmári
Szatmár vármegye
uttal tartozik. És már Julinak
n
Jegyzet Nem sikerült azonosítanunk.
is van könyve, van neki 1
frt.-ja
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintja
. Hát ugye-é, jól gazdálkodunk abból a kevésből?? –  
  Nem tudom még hozott-e nekem
Zsani
Szklenár Eugénia
néni valamit, amit tőled kértem azokat az apróságokat, már magam sem emlékszem rá,
mi volt
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
. Tegnap este itt volt
Anna
Tomasovszky Anna
is, nem pakkolt ki. -
Nagymama
Szklenár Jozefin
is jól volt, csak most már rajtad kezd aggódni.  
 
Sándor
Gaál Sándor
, hisz tudod, a Ganzgyárba jár, haza akart menni, de nem megy mert sajnálja a pénzt ami nincs a szegény fejének. Hozzánk sokat jár. Mi májusban valószínűleg elmegyünk már innét lakni, de még nem tudjuk, korai még erről beszélni. Most hirtelen nem tudok egyebet írni, csak arra vártam, hogy
Zsani
Szklenár Eugénia
néni eljöjjön. Csak arra kérlek, irj magatokról, hogy vagytok, mit csináltok.  
  Kezeteket csókoljuk, csókolunk, ölelünk mindnyájan, kivált
szerető gyermeked JankaKOHA_AUTH:313721 és ZsigaKOHA_AUTH:120256 . MinaLOK:00225 néni
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
 

Útmutató:

A második fólió verzóján szereplő megkezdett levél:

Mélyen tisztelt Uram!
 
Testvér öcsém,
Móricz Dezső
Móricz Bálint Dezső
, ki e levelet átadja, arra kért, hogy igazán inséges helyzetében
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image
image
image