Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
úr
n
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
ak  
  újságíró  
 
Budapest
Budapest
 
  Az Ujság szerkesztősége.  
  Rákóczy ut 54 sz.  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Ti engem megbántottatok nagyon. Én eljöttem köszönés nélkül, tehát nem mutattam magamat tapintatosabbnak, –
a mi
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
ami
elismerem hiba.  
  Igen sokszor megkérdeztem önmagamat azóta, hogy hibás vagyok-e, vagy nem? S igazán mondom, hogy nem érzem magam hibásnak.  
 
Janka
Holics Janka
irt nekem egy levelet
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
Móricz Dezsőnek
Móricz Bálint Dezső
szóló levelét nem ismerjük.
– hiszen tudod ugy is az egész dolgot – s arra én szintén levélben válaszoltam
n
Jegyzet
Móricz Dezső
Móricz Bálint Dezső
Holics Jankának
Holics Janka
szóló levelét nem ismerjük.
Engem bántott a dolog mert nem voltam hibás abban, hogy én azt a bizonyos négy forintot nem adtam meg.
n
Jegyzet A Holics és Móricz család eltérő értékrendje, világlátása, többek között a pénzről való gondolkodás több konfliktust okozott
Holics Janka
Holics Janka
és
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
családja között.
Ti tudjátok azt, hogy milyen nagy dologba fogok, tudjátok, hogy minden krajczár, amivel czélomat akarom érni, – igen keserves keresményem. Ebben az esztendőben több száz koronát adtam haza, vagy 300-at
Pistának
Móricz István
, 70-80-at
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néninek s amit magamra költöttem, azt mind jól meg kellett néznem, hogy nem pocsékolás-e. Igaz, hogy
Édesapám
Móricz Bálint
igért 200 koronát, de az csak igéret maradt, mert nem vitt rá a lelkiismeretem, hogy elfogadjam. Azt is elhiheted, hogy ha most olyan töviben
 [?]
[unclear1]
lettem volna a pénznek, nem jöttem volna le ismét, hogy addig függőben maradjon minden dolgom. Te azt hiszed, hogy én pazar vagyok, mert nem tudod mire költök s nem tudod, hogy amit elköltök annak mindnek megvan a maga oka, az mind csak egy czél elérésére szolgál. Tudom, hogy az én utam nem egyenes, tehát nem csodálom, ha te nem tudsz helyesen bírálni, ugy van énvelem más is.  
  Igy én szerintem – még ha tartoznék is, s ti mindezeket tudjátok – nem lett volna szabad azt kérni, mert amikor én hazaadok pénzt, a te kötelességedet is teljesítem, amit sajnos te nem tehetsz. S mégis ha akkor
Janka
Holics Janka
nem abban a stylusban írja "hogy van nálad bizonyos négy forintunk, amire mi igényt tartunk" stb, hanem szóval mondja, hogy szükségetek van rá, én mégha kölcsön is, kerítettem volna hogy kisegítselek.  
  Nekem annyi gondom van, hogy amikor naponként 15 órát dolgozom még az éjszaka 3/4 részében is csak gondolkodom a jövőn, amely ha sikerül ti nektek
ép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
épp
úgy haszon, mint nekem – hisz testvérek vagyunk –, neked legidősebb s legokosabb testvéremnek nem lenne szabad hidegen félreállnod s mégcsak annyit sem mondani "hát hogy vagy? halad az ügyed valamit?" Hisz ezt még a legidegenebb idegen is megteszi sőt segítségöket ajánlják.  
  Én akkor estve
Erzsébetfalváról
Erszébetfalva
n
Jegyzet
Móricz Miklós
Móricz Miklós
leírása szerint
Móricz Dezső
Móricz Bálint Dezső
polgári iskolát szervezett. Vö. "
Erzsébetfalván
Erszébetfalva
kedvvel fogadták a dolgot – de hát neki annyija sem volt, hogy az előkészítő hadmenetet végigcsinálhatta volna. Az ehhez szerzett apró kölcsönökből végül kiment Amerikába." Lásd: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 469.
mentem haza. Onnan ahol mindenki
kiakarna
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
ki akarna
használni, egy igen nagy tervről gondolkozva s te mégcsak észre sem vettél! Ha megbántottam volna a
feleségedet
Holics Janka
(– amit nem tettem –), neked meg kellett volna kérdezned az okát s nem ítélni! S mégha megbántottam volna is, a legidősebb testvérnek nem szabad az öccsét nem csak hogy gyámoltalanul hagyni, hanem mint idegen félreállni mellőle.  
  Itt az egész tanári kar foglalkozik az ügyemmel. Már is ugy beszélnek velem, mintha az ő igazgatójok volnék, a legnagyobb tiszteletben és becsületben tartanak s egyenként felajánlották, hogy szivesen eljönnek a szolgálatomba az iskolába tanítani s mindenki igyekszik tanácsával ellátni. Maga az
Igazgató
Berger Miksa
egész önzetlenül ad utasításokat az Ig. teendőkről. Mindenki szinte örül ha velök beszélek s akkor te, kit családunk legkiválóbbjának tartottunk, ki még a multkor is igérted "észbeli"
Törölt
« tel »
segítségedet, ott tudsz hagyni ugy, ahogy én még azt sem tudnám, aki igazán nagyon vétett ellenem.  
  S mégis én kérlek, hogy változz meg s ha van is okod haragudni ne tedd – nem hiszem, hogy megérdemlem.  
  18 vagy 20-án felmegyek ismét s most másnap nem jövök le többet, hanem ott folytatom mindazt, amit elhagytam.  
  Nem akarok haraggal menni fel, azt sem, hogy te azzal fogadj. Nyujts
d
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
testvéri jobbodat s hidd el, hogy szeretőbb kézbe nem teszed.  
  Isten áldjon meg.  
  Csókol  
 
Dezső
Móricz Bálint Dezső
Aláírás
 
  Az írásom csunyább mint valaha oka hogy egy pár nap óta rosszul vagyok most meg lázas is.  
 
Temesvár
Temesvár
1907 jan. 13.
n
Jegyzet Téves datálás: a feladási bélyegzőn január 12. szerepel.
 
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés a boríték verzóján:

csörgő
 [?]
[unclear1]
[kézváltás] Móricz Zsigmond

Monok
 [?]
[unclear1]
okt 2
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image
image
image
image
image