Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Őnagysága  
   
  urasszonynak.  
  IX. Márton u. 35/c III. 44.
Budapest
Budapest
 
 
Nagydobos
Nagydobos
. 1907. márcz. 8.  
  Édes
Szivem
Holics Janka
! Abból, hogy tintával irok a következő dolgot kell Sherlock Holmes módszerével kiolvasnod: Elértem a legutolsó fokra, korcsmában vagyok. Nem kaptam szállást másutt zsidó bűzre szorultam. Tegnap egyebet nem evék, csak az este egy pohár kávét, három főtt lágy tojást és három kiflit. Fizetettem érte 30
krt.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
krajcárt.
A szállásért fogok most bizonyosan egy koronát, egy vándorló részeges
varró
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
gépjavító magisterrel aludtam egy szobában. Pap, Szaniszló
 [?]
[unclear1]
nem hívott meg. Nade ez panasznak s kesergésnek hallik talán, pedig szó sincs róla, iszonyuan jól érzem magam. Csak egy dolog bánt, az hogy itt sincs semmi eredmény – eddig egyetlenegy mesemondót sem találtam.
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
ötödik népdalgyűjtő útján 1907. március 1. és március 17. között a következő falvakat járta be: Szatmár ,
Ombod
Ombod
,
Krassó
Szamoskrassó
,
Adorján
Adorján
. Forrás: Hamar Péter, Ködösítés nélkül, (Budapest: Kairosz Kiadó, 2008), 74.. Vö.
Móricz
Móricz Zsigmond
1907. március 20-án kel levelével , ahol
Móricz
Móricz Zsigmond
pontosabb útirajzot ad meg:
Pálfalva
Szatmárpálfalva
,
Ombod
Ombod
,
Pettyén
Pettyén
,
Kaakszent Márton
Kakszentmárton
,
Udvari
Szatmárudvari
,
Szinyérváralja
Szinérváralja
,
Patóháza
Patóháza
,
Krassó
Szamoskrassó
,
Batiz
Batiz
,
Sárközújlak
Sárközújlak
,
Adorján
Adorján
.
Móricz Dezső
Móricz Dezső
1907. március 12-én kelt levelét
Sárközre
Sárköz
címezi. Míg első
szatmári
Szatmár vármegye
útjain
Móricz
Móricz Zsigmond
népdalokat gyűjtött, (lásd az 1904. június 9-én kelt levél jegyzetét), 1907-es újtával kapcsolatban már megjelennek a népmesék. Lásd még: Szilágyi Zsófia, Móricz Zsigmond (Pozsony: Kalligram, 2013), 105–118.
Egyetlenegy érdekes dalt hallottam
Nagy Doboson
Nagydobos
, a hol most vagyok, és az a
Györe Károly
Györe Károly
nótája: Irok néked aranyos levelet   ! Érthetetlen hogy került ide, de nem az eredeti dallammal dalolják, csak rá csavarják egy nótára. Szórul szóra végig az egészet. Ha így haladok, vasárnap megyek haza akármi is lesz. Borzasztó szégyellem a sikertelenséget. Tegnap este komédiába voltam.  
  Szegény vándor csepürágók jöttek a faluba s én is buzditottam őket egy hatos ára megjelenéssel. Láttam hogy nyelik a kardot, eszik a tüzet, hogy járják a Lengyel zsidó tánczot, hogy mond a bohóc rosz és ócska, de trágár vicceket és láttam a szinfalak mögötti éhséget és jókedvet. A világ legirigylésreméltóbb emberei ezek, mindenki szánja őket s mindenkit kinevetnek, – de azért nem szerettem volna most útra kelni velük, pedig az én utam még furább. Ugyanilyen koszton élek azzal a külömbséggel hogy én szórom a pénzt, ők meg gyűjtik.  
  Csókollak számtalanszor én édes, édes szívem, sírig szerető  
 
Zsigád
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image