Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Méltóságos
Beöthy Zsolt
Beöthy Zsolt
úrnak,  
  a KisfaludyTársaság elnökének  
 
Budapest
Budapest
 
  Méltóságos
Uram
Beöthy Zsolt
!  
  Mély tisztelettel jelentem, hogy a
szatmármegyei
Szatmár vármegye
népköltési gyűjtemény adatgyűjtő munkáját elvégeztem. 1903 nyarán tettem az első utat, azóta összesen öt körutat tettem,
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
első két népköltési útjára vonatkozóan lásd a
Holics Jankának
Holics Janka
1904. jún. 9-én küldött levelet és jegyzetét.
a legutolsóra múlt év junius havában kaptam megbizatást s uti segélyt. Ez alkalommal
n
Jegyzet 1907. március 1. és március 17. között. Forrás: Hamar Péter, Ködösítés nélkül, (Budapest: Kairosz Kiadó, 2008), 74.
Szatmár
Szatmár vármegye
megye keleti részében, az
erdődi
Erdőd
és
szinyérváraljai
Szinérváraljai járás
járásban jártam be a magyarlakta helyeket:
Pálfalva
Szatmárpálfalva
,
Ombod
Ombod
,
Pettyén
Pettyén
,
Kaakszent Márton
Kakszentmárton
,
Udvari
Szatmárudvari
,
Szinyérváralja
Szinérváralja
,
Patóháza
Patóháza
,
Krassó
Szamoskrassó
,
Batiz
Batiz
,
Sárközújlak
Sárközújlak
,
Adorján
Adorján
községeket.  
  Bizony sem a magyar népköltészetre, sem általában a magyarságra nem örvendetesek azok a tapasztalatok, a melyeket tettem. Alig sikerült valami eredményt elérnem, törmelékes, vagy értéktelen dolgokat hallhattam, s ez uton végzett gyűjtésemnek csak igen csekély része gazdagíthatja az egész gyűjteményt.
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, Szatmári gyűjtés, szerk., Katona Imre, 2 köt. Magyar Népköltési Gyűjtemény XVII–XVIII (Budapest: Magyar Néprajzi Társaság, Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete, 1991).
Pedig tisztább kiejtéssel sehol nem beszélnek a megyében, mint ennek a vidéknek tiszta magyarsága, annál szomorúbb látni, hogy lopózik be a mondattanba sok hiba és szabálytalanság, valószinűleg az oláh érintkezés révén és hogy tör hatalmas és alattomos agitáczió minden ellen a mi magyar az egész óriási területen. Volt alkalmam megfigyelni, hogy maga a nép még mindig jó és magyaros érzelmű, de arra is volt alkalmam, hogy a legnagyobb kétségbeesés fogjon el, mikor annak a népnek vezető körét a legádázabb oláhosító érzelmek és czélok zászlaja alatt láttam.  
  Most folytatom és befejezem a kötet rendezését, jegyzetekkel való ellátását, s az ősszel már teljesen elkészítve szándékozom benyújtani
Szatmármegye
Szatmár vármegye
népköltési kötetét.  
  Ezek után maradok Méltóságos
Uramnak
Beöthy Zsolt
és a Tekintetes Társaságnak hálás köszönetét mondva, hogy módot nyújtott szülőmegyém népköltésének egybegyüjtésére.  
  mély tisztelettel  
  alázatos szolgájuk  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Budapest
Budapest
, 1907. márczius hó. 20.  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

1906-ban 200
K
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Korona
segélyt kapott.
[kézváltás] Vargha Gyula

 
image
image
image