Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Méltóságos
Beőthy Zsolt
Beöthy Zsolt
urnak  
  a Kisfaludy Társaság elnökének  
 
Budapest
Budapest
 
  Méltóságos
Uram
Beöthy Zsolt
!  
  Azzal a tiszteletteljes kérelemmel fordulok a Kisfaludy Társasághoz, hogy bizzon meg a "Kunságban" magyar népköltési adalékok gyüjtésével s arra az utra, melyet május hónapban akarok megkezdeni, utisegélylyel méltóztassék támogatni.  
  A Kunságnak egyik részét jól ismerem,
Kisújszállás
Kisújszállás
,
Karczag
Karcag
,
Mezőtúr
Mezőtúr
stb. környékét s itt szándékozom megkezdeni a gyüjtést.
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
kisújszállási
Kisújszállás
gimnazista korában ismerte meg az Alföldet. Kunsági gyűjtőútjára vonatkozóan a Kisfaludy Társaság 1907. május 29-i ülésének jegyzőkönyve a következőket mondja: "Ezek alapján a Társaság helyesli, hogy
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
gyűjtőnek, ki a Kunságban kívánna ezúttal működni, 300 K anyagi támogatás adassék." Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1: 331.
Különösen érdekes gyüjteményt reménylek ennek a vidéknek tanyavilágából s meg vagyok győződve, hogy annak az alapos kutatásnak, melylyel be fogom járni az egész tájat szép eredménye lesz.  
  Kérésem pártolására különösen kérve Méltóságos
Uramat
Beöthy Zsolt
egyuttal megemlítem, hogy a Szatmármegyei Gyűjtést   , melynek anyagát teljesen beszereztem s bemutattam
Vargha Gyula
Vargha Gyula
ur Őméltóságának, az ősszel rendezve és jegyzetekkel ellátva fogom sajtó alá bocsátás végett benyujtani.
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
beadott Szatmár megyei gyűjtését   a Kisfaludy Társaság további rendezésre visszaadta. Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1: 331. A gyűjtőutak anyaga csak részben jelent meg, jóval
Móricz
Móricz Zsigmond
halála után. Móricz Zsigmond, Szatmári gyűjtés, szerk., Katona Imre, 2 köt. Magyar Népköltési Gyűjtemény XVII–XVIII (Budapest: Magyar Néprajzi Társaság, Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete, 1991).
 
  Maradok a Kisfaludy Társaságnak, és Méltóságos
Uramnak
Beöthy Zsolt
 
  alázatos szolgája  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Budapest
Budapest
. 1907. ápr. 24.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image