Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes,  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
úrnak.  
 
Budapest
Budapest
 
  IX. Üllői út 95. III. 79.  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves !  
  Már az előző leveletekre
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
és
Holics Janka
Holics Janka
Szklenár Teréznek
Szklenár Teréz
szóló levelét nem ismerjük.
akartam válaszolní de soh sem jutok hozá, és ha időm volna is, eszem gondolkozásom lusta úgy látszik minden szellemi tehetség kihalni készűl bennem. No de hadjuk ezt majd beszélűnk a bajokról
Törölt
« máskor »
személyesen s ha lehet írok még e napokban nektek is
zsani
Szklenár Johanna Emília
néninek is. Úgy sajnálom azt az elveszet levelet, abban minden meg vólt írva. –  
  Most kedves
fiam
Móricz Zsigmond
csak a tegnap vett leveledre válaszolok, mivel sietős, és pedig mennél rövidebben csak azt írom meg hogy
Dezsőt
Móricz Dezső
n
Jegyzet Sem a levél kontextusából, sem az időben közel eső levelekből nem derül ki, megvalósultak-e a
Móricz Dezsővel
Móricz Dezső
kapcsolatos tervek és miért szeretett volna
Szklenár Teréznél
Szklenár Teréz
szobát bérelni. 1907. január 12-én kelt levelében
Móricz Dezső
Móricz Dezső
az
Erzsébetfalván
Erszébetfalva
szerveződő iskoláról ír, a március 12-i levelében pedig
Móricz Zsigmonddal
Móricz Zsigmond
közösen kiadott újsággal kapcsolatos terveiről.
én elfogadom mind
Törölt
« en »
azon kikötésekel a mikről te irtál. De hát hogy is kívánhatnék én
Dezsőtől
Móricz Dezső
vagy bárkitől is hazi dolgot aki nekem fizet. De
úgylátszik
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
úgy látszik
te vagy pláne édes
leányom
Holics Janka
is az öregeinkről itél engemet is. Szóval én át adom
Dezsőnek
Móricz Dezső
az első szobát teljesen rendelkezésének
Törölt
« nappal »
! csak hálni mig a deák itt van!
n
Jegyzet Nem tudjuk, kiről van szó.
Szklenár Teréz
Szklenár Teréz
1907. aug. 28-án kelt levelében is említ nála lakó diákot – nem valószínű, hogy ugyanarról a személyről van szó.
Mamával
Szklenár Jozefin
kell hálalnia egy szobában, és pedig
Mamám
Szklenár Jozefin
az ágyon
Dezső
Móricz Dezső
pedig a Diványon. A Deák el menetele után pedig a hátúlsó szoba teljesen az övé lesz legfeljebb talán
Pali
Holics Pál
hálalna vele. Ami pedig a fizetést illeti ha idegennek szivesen fizet 30
frtot,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot,
nekem is meg adhatja de én nem kötöm ki éppen, de rám fér most és én minden tőlem telhetőt meg teszek neki talán csak nem lesz túl válogató és követelő a kosztban – mert a mai drága világban nem is lehet, itt is ilyen
haklisab,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
háklisabb,
úri fiatalemberek tisztán szobáért
fröstökel
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
fröstökkel
télen 18
frtot,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot,
májustól pedig 15
frtot
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot
fizetnek
t. i fűtésnek
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
azt mondja
Reguláné
Reguláné
 [?]
[unclear1]
hogy úri házaknál még többet fizetnek
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
neki így fizetnek. Szereti e
Dezső
Móricz Dezső
a tejet lehetne e peldáúl vacsorát néha végezni? És
ketőt
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
kettőt
ki kötnék az ing, gallér manzsetta vasalást nem valalom el a többit ki mosok mindent azt az időt pedig legyen elnézésel míg én nalatok leszek, mert ott akarok lenni a
lányomnál
Holics Janka
n
Jegyzet
Szklenár Teréz
Szklenár Teréz
második
unokájának
Móricz Andor Bálint
születése: 1907. július 13. Forrás:
akár itt minden fel fordúl fenekestől
nagy mama
Szklenár Jozefin
igaz nem akar valalkozni de majdcsak bele törődik. És még egy
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
egyet a szoba egyszersmind spajz is, tehát be kell jönni egyszer ketszer úgy nézem hogy minden ki vinni valót egyszerre vigyünk ki és őtt az talán nem zavarja ha ki veszünk a szobaból valamit  
  Tehát jőjjön s végezze előkészületeit itt egész nyugodtan. Én hiszem hogy itt neki jó lesz ha ithon levés, kis séta téren nagy séta téren  
  No isten veletek! nagyon sietek irjatok vagy
sürgönyözetek
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
sürgönyözzetek
várjak e a vonatnal s mikor és melyik állomáson?  
  csókol ölel szerető
anyátok
Szklenár Teréz
Aláírás
.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image