Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
header
  Az Ujság  
 
Budapest
Budapest
, 1907. aug. 17.  
  Kedves "Öreg"
Barátom
Soltész Elemér
!
n
Jegyzet
Soltész Elemér
Soltész Elemér
(1874–1957) református püspök. A
debreceni
Debrecen
kollégium diákja volt
Móricz Zsigmonddal
Móricz Zsigmond
egyidőben, viszont a korkülönbség miatt (
Soltész
Soltész Elemér
nyolcadikos volt, amikor
Móricz
Móricz Zsigmond
még csak elsős) diákéveikben nem ismerték egymást. 1907-ben kötöttek barátságot;
Soltész Elemér
Soltész Elemér
ekkor
nagybányai
Nagybánya
református lelkész,
Móricz
Móricz Zsigmond
pedig a Magyarország Vármegyéi és Városai   Móricz Zsigmond, "Szatmár vármegye népe", in: Magyarország vármegyéi és városai szerk. Borovszky Samu, Budapest: Országos Monográfia Társaság, 1908.c. monográfia-sorozat szerkesztésében vett részt. Szülőföldjére,
Szatmár
Szatmár megye
megyére és
Nagybányára
Nagybánya
vonatkozó adatokat gyűjtött a készülő kiadványhoz.
Soltész Elemér
Soltész Elemér
így ír megismerkedésükről: "
Móricz
Móricz Zsigmond
akkoriban adatgyűjtés végett jött
Bányára
Nagybánya
s töltött itt pár hetet. Mindjárt megérkezése után fölkeresett s én első találkozásunk alkalmával szívembe zártam ezt a kedves, vidám, szellemes fiatal embert és igyekeztem minden tőlem telhető módon kezére járni, segítségére lenni vállalkozásában.
Feleségem
Zsigmond Róza
és a három apróság is hamarosan megszerette a gyermekek nyelvén pompásan beszélő s velök mesterien bánni tudó fiatal férjet és édesapát. Pláne mikor a kodak is előkerült és
Zsiga
Móricz Zsigmond
bácsi nyakra-főre fényképezte őket s mindenkit, akinek képe valami okból érdekelte." Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1: 332.
 
  Köszönöm a kedves levelet
n
Jegyzet
Soltész Elemér
Soltész Elemér
Móricz-nak
Móricz Zsigmond
írt levelét nem ismerjük.
s rögtönösen megjegyzem, hogy roppantul megörültem
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: char.
»
, hogy ilyen hatalmas írású belmunkatársa vagyon az Igehírdetőnek.
n
Jegyzet Havonta megjelenő református folyóirat, egyházi beszédek gyűjteménye, szerkesztette
Soltész Elemér
Soltész Elemér
és
Révész János
Révész János
(1906–1919). Míg
Móricz
Móricz Zsigmond
az Ujság munkatársa volt, megjelenéséről rendszeresen tudósított. Forrás: Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 261.
Üdvözlöm a kis
kollégát
ifj. Soltész Elemér
,
n
Jegyzet Ifj.
Soltész Elemért
ifj. Soltész Elemér
, aki
apja
Soltész Elemér
Móricznak
Móricz Zsigmond
szóló leveléhez néhány sort írt. Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1: 332.
kívánom, hogy minél előbb (no, a normális időnél azért nem hamarabb) nőjjön nagy ige-hirdetővé. Nagy igék nagy hirdetője legyen.  
  És aztán sorra csókolván a kis pikéket,
n
Jegyzet
Soltész Elemér
Soltész Elemér
három kisgyermekét. Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1: 332.
elárulom, hogy a
feleségem
Holics Janka
azt mondta arra a bizonyos Piké mesére   ,
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, "A kis Piké", Az Ujság, 10. sz. (1907)
Soltész Elemér
Soltész Elemér
Pikének becézett lányáról szól.
hogy "nem illik ilyen leplezetlenül bemutatni a saját életét"…
n
Jegyzet
Soltész Elemér
Soltész Elemér
megjegyzi, hogy
Móricz
Móricz Zsigmond
"a maga sajátos módja szerint elrajzolván családi életünket a maga akkori családi életének képére és hasonlatosságára" írta meg a Piké-mesét. Forrás: Belia György, "Móricz Zsigmond Nagybányán", Irodalomtörténet 45, 2. sz. (1957): 165.
Következtess ebből, mért szeretem ugy a
nbányai
Nagybánya
levegőt?  
  Az arczképetek itt, azaz hogy ott díszlik az iróasztalom fölött. Sok bókot mondott minden egyes tagjára kis
feleségem
Holics Janka
, de én nem leszek pletykás!  
  Hát a
bányai
Nagybánya
fürdő használ-e bizonyos csuzos érzelmeknél? (Ne komendáljak oda pár ezer fürdővendéget, esetleg földkörül utazó deákokat?) Kívánom hogy "tu scripsisti":
n
Jegyzet Te írtad, utalás a bibliai "te mondád"-ra (latin).
Dávid
Sátor Dávid
bátyó"
n
Jegyzet
Sátor Dávid
Sátor Dávid
(1855-1926)
szinyérváraljai
Szinérváralja
református lelkész,
Soltész Elemér
Soltész Elemér
sógora. Forrás: Sátor Dávid gyászjelentése, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára
"ruganyos léptekkel" járjon, mint
Őfelsége
Ferenc József
szokott.  
  Hát és nagytiszteletű
Asszonyom
Zsigmond Róza
n
Jegyzet
Zsigmond Róza
Zsigmond Róza
Soltész Elemér
Soltész Elemér
felesége. Forrás: Kempelen Béla, Magyar nemes családok (Budapest: Grill Károly Könyvnyomdája, 1911–1932), 11:567.
csakugyan érdeklődne A galamb papné  
n
Jegyzet A levél alapján kitűnik, hogy a regény (vagy a regény kéziratának első változata) 1907-ben már elkészült. A galamb papné   Zádor Icájának modelljét
Móricz
Móricz Zsigmond
más vallomása szerint első népköltési útján ismerte meg
Sipos József
Sipos József
milotai
Milota
lelkész felesége,
Zsigmond Róza
Zsigmond Róza
személyében, aki egy törvényszéki bíró lánya volt.
– kollegina eránt? Hálás vagyok Őnagysága helyett, – (ő nyílván nagyon viszonozza az érdeklődést) – s még megérhetjük az időt, hogy nyaralni oda rándul a
mi
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
kis
papnénk
Holics Janka
.
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
és
Móricz
Móricz Zsigmond
nagybányai
Nagybánya
nyaralására nem került sor. Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1: 332.
 
  Addig azonban más kirándulóim volnának.  
  Hogy ugy mondjam, beszéljünk üzleti nyelven, (az angyalok nyelvén nemde?)  
  Ha
Spiczuli
Spiczuli Károly
n
Jegyzet
Spiczuli Károly
Spiczuli Károly
nagybányai
Nagybánya
fazekasmester és presbiter.
Móricz
Móricz Zsigmond
cserépkancsókat és tálakat rendelt tőle. Híres műhelyéről fotográfiát készített, mely a Néprajzi Múzeum gyűjteményében található, jelzete 10072.
bácsi még meg nem csinálta az öblös kancsót, mondd meg neki Kérlek Szépen, hogy azokat a formátlan füleket ne úgy csinálja mint most vannak. Olyanfélék azok mint valami  
 
graphic
 
  lelapított kötelek, mint a) ábrán emlékszem rájuk. Adjon nekik kígyó alakot, hogy tekergőzzön a testük s fejük is legyen b) c) d) figurák sejtelme szerint. De ne valami ormótlan csörgökigyókat csak aranyos kis viperákat rakjon rájuk! –  
  És arra kérnélek mond meg neki, hogy alkosson  
  2. két ilyen kígyós vázát, három rózsát ígért rájuk,  
  2. két perecz kulacsot, erre is rózsát  
  4 Ez eddig négy darab. Ezt légy olyan kegyes, ha futja, egy pár csinos tányérral kiegésziteni summa summarum 7–8 koronáig postadíjjal. Ezt az összeget a
feleségem
Holics Janka
Törölt
« előbb már »
tudomása szerint már kifizettem ugy hogy nagyon kérlek, irandó leveledben ne kompromittálj! Tudod, mi férjek kiméljük egymást,
'szen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
hiszen
holló a hollónak nem vájja ki szemét.  
  2. Utána jártam, mennyiért nyomtatná
Törölt
« na »
k itt ki az Igehírdető formájában egy könyvet.
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
tervezett első novelláskötetét a lehető legolcsóbban akarta kinyomtatni. A Hímes tojások   c. kötet nem jelent meg. Az azonos címmű novella, a Himes tojások   , először az Az Ujság 1908. ápr. 19.-i számának Húsvét című mellékletében jelent meg. Lásd: Móricz Zsigmond, "Himes tojások", Az Ujság, 1908. ápr. 19., 61–62. 1909-ben a Hét krajcár   c. novelláskötetbe illesztette be.
Nagy a változatosság. A Franklin ivenként 60 koronáért, de van kis-zug-zsidó nyomda a ki megcsinálná 300 koronáért az egészet. Hanem persze mindnél megvan az az öreg hiba, hogy k. p. (készpénzt) várnak.  
  Nos, megállapodtam formán vagyok, hogy ha lehet, kiadok egy ifjusági elbeszélés kötetet, czíme:  
  (feszült várakozás).  
 
M ZS
Móricz Zsigmond
 
  HIMES TOJÁSOK    
  Ez t. i. az első mese czime. A többi pedig hasonló ehhez. Természetesen mind egyforma gyönyörü, a magyar irodalom legékesebb példányai. Nem szabad hiányozni egy gyermek palatáblája mellől sem etc. etc.
 [?]
[unclear1]
 
  Tíz iv. Az Igehírdető nagyságu
de keskenyebb
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
papiron. Ritkitott garmond szedéssel, egy oldalon 30 sor.  
  Biztos számítás szerint minden ivben hat oldallal kevesebb betüt kell kiszedni, mint az Igehírdetőnél  
  Igehirdető:  
  39 sor X 44 betű  
  156  
  156  
  1716 betű egy oldalon  
  1110  
  606 betü megtakaritás egy oldal szedésen.  
  606 X 16 oldal  
  3636  
  9696: 1716 = 5.  
  1116  
  Itt:  
  30 X 37  
  1110 betü  
  Tehát egy iven megtakarítás öt Igehírdetöi s egy
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
Himestojási kolumna.  
  Ezenkivül minden uj elbeszélés uj levelen kezdődik, a mi egész üres oldalakat hágy szedetlen. Nem is számítom azt hogy csupa párbeszéd, csupa kikezdés minden czikk. Szóval a Himes tojások   tiz ívje szedésben az Igehírdető hat ivének felel meg legfeljebb.  
  És most azzal a kéréssel fordulok Hozzád, hogy
Nánásy
Nánásy István
urral
n
Jegyzet
Nánásy István
Nánásy István
(?–?)
nagybányai
Nagybánya
nyomdász. Vö. Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:342.
számíttasd ki, mennyiért vállalná el s milyen föltételek mellett a könyv kinyomtatását. Nekem, ha megvalósítható, az a kérésem volna, hogy – 100 koronát kifizethetek az első korrektúra megküldésekor, De a többinek megfizetésére bizonyos idei haladékot kérek. Azt már a könyvvel akarnám megfizettetni .  
  A könyv készen van s szept-re megküldeném kiszedésre. A könyvnek okt. 1-re kellene készen lenni.  
  Ha sikerül a vállalat,
Törölt
« akkor »
s októberben el tudok adni pár száz példányt, akkor novemberben kinyomatom A galamb papnét  
n
Jegyzet A regény csak 1911-ben jelent meg. Móricz Zsigmond, A galamb papné, Budapest: Franklin, 1911.
is, a karácsonyi vásárra.  
  És most jóéjszakát. Sietnem kell haza: vár a kis
czukrikám
Holics Janka
, mind a kettő, a
mama
Holics Janka
s a
baba
Móricz Andor Bálint
.  
  Maradok kit-kit tőlem telhetőén köszöntve, nagy tiszteletű
Asszonyomnak
Zsigmond Róza
kezeit csókolva  
  szeretettel barátod  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Bpest
Budapest
. 1907.
Törölt
« ja »
aug. 17.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image