Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes
Zsiga
Móricz Zsigmond
!  
  Én írtam magának
n
Jegyzet
Szilágyi Julianna
Szilágyi Julianna
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
szóló levelét nem ismerjük.
de talán nem kapta meg: az igaz hogy ritkán írok, röstellem dehát igaz, akkor írok mikor valamire kérem, hát ha nem válaszol sem esik rosszul, de így vagyok én minden kivel de nem azért hogy csak akkor jutna eszembe mikor szükségem van reá, de
elis
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
el is
vagyok foglalva meg aztán rém rosz levél író vagyok, hát
nevegyék
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
ne vegyék
Zsiga
Móricz Zsigmond
rosz néven tőlem ha olyankor írok mikor valami dologgal kapcsolatos a levelem higye el van anyi gondom-bajom, csak tudnék már belenyugodni a soromba.  
  A multkor kértem
Zsiga
Móricz Zsigmond
ha
Kozmát
Kozma Andor
lenne szíves meg kérni hogy az ötven koronát kieszközölné a mit már két vagy három éven keresztül kaptam fürdőre,
n
Jegyzet
Kozma Andor
Kozma Andor
volt a Magyar Írók Segélyegyletének a titkára.
Szilágyi Julianna
Szilágyi Julianna
mint
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
özvegye lehetett jogosult a segélyegylet támogatására.
Kozma
Kozma Andor
1905. december 19-én kelt levelében tudakolja meg özv.
Pallagi Gyuláné
Szilágyi Julianna
címét, hogy tudja, hova küldje a 100 korona segélyt.
de nem tudom maga meg kapta é a levelem, mert pénzt nem kaptam, sem a maga válaszát, de hát azt nem is veszem rosz néven ha nem írt csak arra vagyok kíváncsi meg
kaptaé
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
kapta-é
levelem vagy sem.  
  Most pedig megint két nagy kérésem volna ha lenne szíves meg teni, az egyik az hogy ha meg tudakolná
n
Jegyzet Mint az 1906. november 24-én kelt levél is mutatja,
Móricz
Móricz Zsigmond
rendszeresen segítette
Szilágyi Juliannát
Szilágyi Julianna
kérvényeinek megírásával.
hogy a kis részére meg maradot 500
kor.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
korona
a szegény
Gyula
Pallagi Gyula
élet biztosításából a
Szolnoki
Szolnok
árvaszéknél let elhelyezve, hogy meg maradt-é az vagy pedig
ellet
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
el lett
az fizetve, vagy lefoglalva, és ha megvan akkor, hogy hogy lehetne ahoz jutni
Józsikának
Pallagi József
a torkát kellene meg vizsgáltatni, de nincs pénzem, és ha
eza
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
ez a
pénz meg van gyógykezeltetésre ki kell hogy adják, de hogy mi uton módon nem tudom, aztán ugy el számolják utoljá
ra
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
is hogy nem marad semmi.  
  A másik kérésem pedig az, nagyon kérem
Zsiga
Móricz Zsigmond
legyen szíves ha
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
Szásztól
Szász Károly
meg tudni hogy nem kapnék é valamenyi segélyt, költözködésre
n
Jegyzet
Szilágyi Julianna
Szilágyi Julianna
férje
Pallagi Gyula
halála után 1903-ban
Érmihályfalvára
Mihályfalva
költözött
Kozma Andor
Kozma Andor
1905-ben kelt levelében
budapesti
Budapest
lakcímen keresi. 1906. november 24-i levél szerint a jelen levélben is szereplő
Hadadnádasdon
Hadadnádasd
élnek.
el megyünk most egy kissebb városra lakni mert itt az iskola nem alkalmas és most szeptemberbe már meg kezdik szegény kis az élet gongyát,
n
Jegyzet
Móricz Miklós
Móricz Miklós
datálása szerint
Szilágyi Julianna
Szilágyi Julianna
és
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
1902-ben születtek, itt feltehetően iskolakezdésükre történik utalás.Forrás: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 490.
oda az arany szabadság. Hogy vannak?
Janka
Holics Janka
a kis
fiuk
Móricz Andor Bálint
és
maga
Móricz Zsigmond
; én soha nem tudom a lakásuknak a számát hát megént csak az ujság kiadóba küldöm levelem.  
 
Erzsike
Pallagi Erzsébet
írta
Dezső
Móricz Dezső
haza jött Amerikából.
n
Jegyzet
Móricz Dezső
Móricz Dezső
az 1907-es év elején polgári iskolát szervezett
Erzsébetfalván
Erszébetfalva
(forrás: )
Móricz Miklós
Móricz Miklós
szerint az ehhez felvett apróbb kölcsönökből utazott Amerikába. A történelemszakos doktorátust megszerezve újra kiment és élete végéig ott élt. Forrás: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 469.
 
 
Erzsi
Pallagi Erzsébet
néniék hogy vannak?  
  Bocsáson meg
Zsiga
Móricz Zsigmond
hogy megint kérésemmel terhelem.
Jankát
Holics Janka
és a kis
fiukat
Móricz Andor Bálint
csókolja magát szívélyesen üdvözli  
 
Hadad
Hadadnádasd
, 907. augusztus 19.  
 
Juliska
Szilágyi Julianna
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image