Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( géppel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
header
  A Magyarországi Hírlapírók Nyugdíjintézete  
  Tekintetes  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
úrnak  
 
Budapest
Budapest
.  
  Az Ujság.  
  A Magyarországi Hirlapirók Nyugdijintézete igazgatósága,
f.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
folyó
évi szeptember 29-én tartott ülésében hozott határozattal, Önt, az intézet rendes tagjai közé, az I. nyugdijosztályba, folyó évi október 1-től kezdődőleg felvette, miről azzal van szerencsém értesiteni, hogy alapszabályszerinti havi járuléka 12
K.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Korona
mely előlegesen fizetendő az intézet pénztárába.  
  E járulék költségmentes beszedését szivességből a "Generali" biztositó társulat eszközli és felkérem, szíveskedjék intézkedni, hogy járulékai, tagsági nyugtánk bemutatásakor az "
Az
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
[kézváltás] Fekete Ignácz
Ujság" pénztáránál kifizettessenek.  
  Teljes tisztelettel  
 
Budapesten
Budapest
, 1907. október 1.  
 
Fekete Ignácz
Fekete Ignác
Aláírás
[kézváltás] Fekete Ignác
titkár.  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

MóriczZs
 [?]
[unclear1]
[kézváltás] Móricz Zsigmond
Talán
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
aláíráspróbája. Vö. az ugyancsak 1907-ben írt levél aláírásával.

 
image