Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
header
  Az Ujság  
  Nagytiszteletű  
 
Soltész Elemér
Soltész Elemér
 
 
ev. ref.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
evangélikus református
lelkész urnak  
 
Nagybánya
Nagybánya
 
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
header
  Magyarország Vármegyéi és Városai (Országos Monografia) szerkesztősége és kiadóhivatala  
  A
m. kir.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
magyar királyi
belügyminiszter 84189/1907. sz. a., a vallás- és közoktatásügyi
m. kir.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
magyar királyi
miniszter 8342. és 729. eln. sz. a., a földmivelésügyi
m. kir.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
magyar királyi
miniszter 31835/VII. 2. b. és 12182. eln. sz. a., a
m. kir.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
magyar királyi
pénzügyminiszter 846/P. M. sz. a. és
Magyarország
Magyarország
herczegprimása 1663. sz. a. ajánlja körrendeletileg az érdekelt köröknek  
  Telefon-szám 93–50.  
  Postatakarékpénztári számla 4150.  
 
Budapest
Budapest
190
typewriting
 
  V., Magyar
Tud.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Tudományos
Akadémia-épület.  
  Édes
Elemérem
Soltész Elemér
!  
  Régóta készülök írni Neked, végre a mai levél s a nagy paksaméta
n
Jegyzet A levelet és a küldeményt nem ismerjük.
megadta az akaratnak a végső lökést és íme irok.  
  Legelőször is e papir magyarázatául bevallom, hogy lemondtam az arany szabadságról s a fent nyomtatott vállalat segédszerkesztője lettem.
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
az Az Ujságnál végzett újságírói munkája mellett részt vett a Magyarország Vármegyéi és Városai   c. monográfia-sorozat szerkesztésében. A
Szatmár
Szatmár megye
megyéről szóló fejezeten Móricz Zsigmond, "Szatmár vármegye népe", in: Magyarország vármegyéi és városai szerk. Borovszky Samu, (Budapest: Országos Monográfia Társaság, 1908). dolgozott, így került kapcsolatba
Soltész Elemér
Soltész Elemér
nagybányai
Nagybánya
lelkésszel. Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1: 333.
A pénz mindent megmagyaráz. S ugy vettem észre hogy véletlenül ráakadtam az egyetlen hívatalra, a mely nekem való. Csak az a baj, hogy igen sok időt vesz el tőlem. S ez nem is nekem baj, hanem az
asszonynak
Holics Janka
. Sokallja, hogy örökké a "nyomdába" ülök (mint az Ige szerkesztője!)
n
Jegyzet Utalás
Soltész Elemér
Soltész Elemér
Igehirdető c. református egyházi lapjára.
(Vagy még ugyabbul!) Azomban a szerkesztő ur ne féljen, Az Ujságot is boldogítom, teljesen a régi módon s az Igéket vasárnap közre adjuk;
n
Jegyzet Az Ujság havonta közreadta az Igehirdető tartalomjegyzékét. Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1: 333.
t. i. vasárnap kell igehirdetni. –  
 
Bartók
Bartók József
bátya
n
Jegyzet
Bartók József
Bartók József
nagybányai
Nagybánya
harangozó.
Móricz
Móricz Zsigmond
Márkus   c. novellájának modellje. Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1: 333.; Móricz Zsigmond, Hét krajcár, Budapest: Nyugat Kiadó, 1909. 13–25.
és
Lemák
Lemák
dr.
n
Jegyzet
Lemák
Lemák
sintér
Nagybányán
Nagybánya
. Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1: 333.
hiába mosolyognak gúnyosan, azzal nem sokat segítenek a bajon. T. i. ugy áll a képészet ügye, hogy már egynéhány kép elöhívása sok idö és sok pénz, pláne, hogy az idő is pénz! s ezért én igénybe akarnám venni a megbízómat, a Nemzeti Muzeumot, ez pedig hivatalos ügy lévén nála az ügy, – tán egy év is kell neki, hogy lebonyolitsa.
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
nagybányai
Nagybánya
látogatásakor számos fényképet készített, melyekből kópiát ígért a modelleknek. Mivel már több hónap eltelt, és még mindig nem kapták meg a képet, "gúnyosan" emlegetik a fotózkodást.
Móricz
Móricz Zsigmond
fényképfelvételei ma a Néprajzi Múzeumban találhatók.
De lehet, hogy a
Lemák
Lemák
dr. előtt való röstelkedés rávisz, hogy az ő képét, na meg a
Bartók
Bartók József
, meg a
Sp
Spiczuli Károly
. bárókét meg… stb. visszakérem s magam csinálom meg. Huh. De mikor. Ma nem. –  
  És most dologra!  
  ,
n
Jegyzet (1878–1921), író, szociológus, politikus. A Singer és "Wolfner Kiadóvállalat egyik tulajdonosának,
Wolfner Józsefnek
Wolfner József
a fia. Jogot végzett, az Ügyvédjelöltek Egyesületének első elnöke, majd az egyre jobban radikalizálódó Társadalomtudományi Társaság ellensúlyozására szervezett konzervatív beállítottságú Magyar Társadalomtudományi Egyesület egyik alapítója és főtitkára (1906). Az Új Idők egyik szerkesztője. Tisza István párthíve; 1910-től országgyűlési képviselő. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:472.
a ki téged hajdani kongresszusi kollegiális érzelemmel köszönt általam a következő kérdést és kérést küldi Neked: – ő most a kivándorlás kérdést tanulmányozza s Az Ujságban fogja vezércikkekben feldolgozni. Kér, hogy felelj meg neki erre a három kérdésre:  
  1. A kivándorlottak hány százaléka megy ki azzal a szándékkal, hogy hazajöjjön?  
  2. Mennyi pénzt küldenek haza? Mire fordítják azt a pénzt? Telekmentesítenek, vagy új földet vesznek?  
  3. Menyivel emelkedett a föld ára az utóbbi korszakban, – mióta egyáltalán fölfelé megy. Meghozza e ez a drágább föld a befektetett tőke kamatait?  
  Ezen kivül a
Nagybánya
Nagybánya
s vidéke kivándorlásának speciális helyzetét is vázolnád meg, ha nem unod, s van rá időd. Megjegyzem, hogy én is okulni akarok bölcs leveledből s a szatmári nép életének leirásában felhasználom.
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
Szatmár vármegye népe   c. tanulmányáról van szó. Móricz Zsigmond, "Szatmár vármegye népe", in: Magyarország vármegyéi és városai szerk. Borovszky Samu, (Budapest: Országos Monográfia Társaság, 1908), 258.
Sőt mi több
Dávid
Sátor Dávid
bátyánkat is meg kérem alássan egy rögtön irandó levélben az ő nézetei felől. (Ugye könnyű nekünk pestieknek egyszerűen kirevolverezni a czikket a naiv vidékből!)  
  És most elárulom, hogy a Himes Tojások  
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
tervezett elbeszélő kötetete. Lásd még az 1907. aug. 17-én írt levelet és jegyzetét.
tervével szorgalmasan foglalkozom.  
  Mindezeknek utána szeretnék kérdezösködni, de sok mindent. Hát csak hiába vártuk mind Nagytiszteletű
Asszonyt
Zsigmond Róza
a 19-i gyűlésre! Pedig hej, a papnék döntötték el akkor itt az eldöntendőket, pl. hogy érdemes-é a Vigözvegyet   megnézni s ki a külömb,
Küry
Küry Klára
-e, vagy
Fedák
Fedák Sári
!  
  Hát az ifiúr, meg a nagy kisasszonykák rendeznek-é trójai háborúkat? A kis
Elem
Soltész Elemér
tán már
gymn.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
gymnázium
o. t.!  
  No de száz szónak is az a vége, hogy csókolom a kezét Nagytiszteletű
Asszonyomnak
Zsigmond Róza
és ölelem az apróságokat meg azoknak az
apját
Soltész Elemér
 
 
Móricz Zsiga
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés a boríték rektóján:

07 X 3
[kézváltás] ismeretlen

08 II 26
[kézváltás] ismeretlen
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Soltész Elemérnek
Soltész Elemér
küldööt két levelének keltezése.

 
image
image
image