Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tek.  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  joghallgató Urnak,  
 
Budapest
Budapest
 
  V. Nádor utcza 15. III. 30.  
 
Édes anyád
Pallagi Erzsébet
itt van
Kisujszálláson
Kisújszállás
tegnap óta. Egy darabig vendégünk lészen. A szennyes ruhádat ennélfogva legczélszerűbben ide kűldheted. – Irjál megkaptad-é híremet és a 30
frtot
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot
. Irjál arról is beiratkoztál-é. A korcsolyát előkerestük, de leveledből a
Majthényi
Majthényi Miklós
barátod czímét
n
Jegyzet
Majthényi Miklós
Majthényi Miklós
családjának és a kispesti postahivatalnak azonos címe volt, amely
Búza Péter
Búza Péter
szerint a ma is álló Kisfaludy utca 29. számú házban működött. Vö. Buza Péter, "A postamestert Klári néninek hívták", Budapest 19, 7. sz. (1981): 18–21, 19.
lehetetlen volt kibetűzni. Az is meglehet, hogy te magad se tudod, t. i. nem a kibetűzést hanem magát a czímet.  
  Isten veled!  
  Csókolunk  
 
sztő
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
szerető
bátyád
Gyula
Pallagi Gyula
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image