Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
header
  Az Ujság  
  Mélyen tisztelt
Uram
Kozma Andor
!  
  Hálásan köszönöm, a mit kaptam.
n
Jegyzet
Kozma Andor
Kozma Andor
Az Ujság 1907. december 31-i számában ismertette
Móricz
Móricz Zsigmond
Erdő-mező világa   című kötetét. Lásd: (-) [Kozma Andor], "Erdő-mező világa", Az Ujság, 1907. dec. 31., 14.
 
  Soha az életben nagyobb dicséretet, – ha még olyan pompás dolgokat tudnék is teremteni, a milyeneket szeretnék, – nem kaphatok: "szinte a magyar népköltészet üde termékeinek látszanak."  
 
Épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Éppen
ez volt a mi bennem buzgott, ez a czél. Azt akartam, hogy ezek az állatmesék, olyanok legyenek, mintha nem volna szerzőjük, mintha csak leírtam volna valahol. Vannak is mesék, a melyeket szinte csak sorokba kell írni, hogy versnek lássék is. Mert a kinek füle van a hallásra, hallja, hogy versek azok.  
  És most olyan boldog új esztendőt kívánok viszonzásul, a milyet nekem méltóztatott szerezni.  
  Maradok Nagyságos
Uramnak
Kozma Andor
 
  igazi tisztelője  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Bp
Budapest
. 1907. decz. 31.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image