Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
17
graphic
 
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Nem tudom hogy miért, de már 3 levelet irtam neked
n
Jegyzet
Móricz Dezső
Móricz Dezső
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
írt szóban forgó leveleit nem ismerjük.
és mindenik visszajött, talán nem vagy illetőleg voltál
Pesten
Budapest
?
Kisújszálláson
Kisújszállás
voltál a Karácsonyi vacátiótól kezdve? Voltál a kézfogóba? ki
aza
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
az a
Szilágyi Julia
Szilágyi Julianna
?
n
Jegyzet
Szilágyi Julianna
Szilágyi Julianna
dzsentri családból származott, édesapjának
Uzapanyitban
Uzapanyit
volt birtoka. 1888-ban ismerte meg
Pallagi Gyulát
Pallagi Gyula
, aki érettségijét követő nyáron bátyját
Szilágyi Zoltánt
Szilágyi Zoltán
tanította. 1901. április 9-én házasodott össze
Pallagi Gyulával
Pallagi Gyula
. Vö: Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 78.; Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 324.
leány? Szép?
Gyula
Pallagi Gyula
bátyám írta meg hogy nősül 15-ikén volt a kézfogó.
n
Jegyzet 1901. január 15. az eljegyzés időpontja volt. Az esküvőre később, 1901. április 9-én került sor,
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
1901. március 13-ai levelében hívja meg
Móriczot
Móricz Zsigmond
az eseményre.
Csudálatos 15-ikén én is kézfogóba voltam, igaz hogy nem az enyimbe, hanem egy paraszt lányébe de jól mulattam.  
  Most hazulról sem tudok semmit már
Sándort
Móricz Sándor
is haza küldtem hogy irjanak valamit olyan vagyok mint akit mindenki elhagyott. Te sem írsz pedig te mindig tudnál olyan tanácsokat küldeni ami nem válna káromra és aminek a segítségével jobban haladnék a tanulásban. Ilyen rossz helyzetbe még sohasem voltam. Nincs kosztom felmondott az orosz tanitó ahol eddig voltam más helyen pedig seholsem adnak, már 4 nap óta nem ettem levest, Na de ez még nem a legnagyobb baj, hanem nincs egy
kr-om
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
krajcárom
se még
erre bélyegre
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
erre a bélyegre
is kölcsön kérek, az adósság pedig gyűl a nyakamra, holnap is 20
frt-ot
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot
kellene kifizetnem de nem tudom hol veszem. Igy van az „Szegény
eber
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
ember
dolgát boldog Isten birja” mikor idejöttem, milyen aranyéletet véltem és most elcserélném a helyzetemet bárkivel, az bosszant legjobban, hogy mintha mindenki elfelejtett volna, senki sem keres meg egy levéllel sem. Haza irtam már három levelet, egyre sem jött válasz,
Józsi
Pallagi József
bátyámnak 2őt ő sem válaszol Neked már
Törölt
« négyet »
hármat
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
is az mind visszajött csak
Gyula
Pallagi Gyula
Bátyám válaszolt pedig ő tölle nem vártam annyira mert ő a legnagyobb. Karácsony előtt 14 nap feküdtem othon betegen.  
  Most van egy tanitványom 7.30
kr.-t
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
fizet egy hóra a IIik és IIIik osztályból kell levizsgáztatnom.
Gyula
Pallagi Gyula
Bátyám küldött
Törölt
« ut »
könyveket.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Légy szíves egy tanitási rendet kidolgozni, amely szerint legelébb érnék czélhoz. Egésznap tanítom. Minden estve
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
11
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
óráig vagyok
fen
 [?]
[unclear1]
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
fenn
.  
 
Gyulabátyám
Pallagi Gyula
azt írta hogy Latin és Német könyvnélküllire ne készüljek mert nincs rá szükség. Szeretném elküldeni hozzád a könyveimet hogy a legfontosabbakat jegyezd ki hogy azokat legjobban tanuljam meg, írd meg elküldjem é?  
  Igen, egy vallást (szimbolika) légy szives valamelyik antiquariusnak küldetni utánvéttel mert még az nincs. Magyarból csupán a Rhetorikát tanuljuk? egyebet nem? Görög olvasóm sincs.  
  Ha azért nem írsz mert nincs pénzed ird meg én könnyebben keritek és küldök mint odahaza.  
  Most nem írok
többet
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
mert lehet hogy ezt a levelemet sem kapod meg.  
  Csókol sírig szerető testvéred  
 
Dezső
Móricz Dezső
Aláírás
 
 
Vajdácska
Vajdácska
1901 Jan 22.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image